Semantische afstemming zorgt er voor dat informatiemodellen gebruik maken van eenduidige termen waar een bijbehorende definitie kan voor opgezocht worden. Dit komt interoperabiliteit tussen toepassingen ten goede door dubbelzinnigheid en onduidelijkheid te elimineren. Daarnaast zorgt het voor breder gedragen informatiemodellen door silodenken te vermijden. Ontdek hier de beschikbare vocabularia en applicatieprofielen, alsook codelijsten.

De vocabularia op deze pagina zijn de basis voor open semantische informatiestandaarden, ze bieden een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten met een focus op gegevensuitwisseling en zijn tot stand gekomen in de werkgroep OSLO² van Informatie Vlaanderen.


Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling voor applicaties die een bepaalde use case vervullen. Het laat toe om naast een gedeelde semantiek ook bijkomende restricties op te leggen, zoals het vastleggen van kardinaliteiten of het gebruik van bepaalde codelijsten. Een applicatieprofiel kan dienen als documentatie voor analisten en ontwikkelaars.


De informatie in de vocabularia en applicatieprofielen is georganiseerd volgens het Resource Description Framework (RDF), wat ze geschikt maakt voor gebruik in Linked Data toepassingen.


Op 31 maart 2017 werden deze vocabularia en applicatieprofielen als kandidaat-standaard gepubliceerd door de werkgroep OSLO² van Informatie Vlaanderen.

Vanaf deze datum startte een 6 maanden durende evaluatieperiode van deze kandidaat-standaarden. Na deze evaluatieperiode, waarbij aan de hand van referentie implementaties de robuustheid en de volledigheid van de vocabularia en de applicatieprofielen worden getest, worden de OSLO² specificaties gepromoot tot volwaardige standaarden.


Feedback kan je geven via email of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Meer informatie lees je op een bevattelijke manier in deze presentatie.

Onze handleiding legt in verschillende stappen uit hoe je aan de slag kan gaan met de OSLO² vocabularia en applicatieprofielen.