Samenvatting

Dit vocabularium is ontwikkeld in voor het beschrijven van een systeem voor het melden van fouten en onvolledigheden in digitale gegevensbronnen en de opvolging ervan.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Applicatie

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Applicatie
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Een artificiële agent in een softwareomgeving.

Klasse Eigenschap

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Eigenschap
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
  • ub1bL252C21
Definitie De klasse voor het beschrijven van de eigenschappen waaruit een dataset bestaat.

Klasse Melding

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Melding
Definitie De klasse voor digitale annotaties voor het melden van feedback op data en reële wereld objecten.

Klasse Melding Body

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingBody
Specialisatie van
  • https://www.w3.org/ns/activitystreams#Object
Definitie De body van de Melding,deze omvat relevante informatie voor de verdere afhandeling van de melding.

Klasse Meldingsobject

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingsobject
Definitie Het Meldingsobject identificeert een resource,een specifiek deel van een resource,een bepaalde representatie van een resource of een combinatie hiervan welke gebruikt wordt binnen de Melding.

Klasse Meldingsobject Attribuut

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingsobjectAttribuut
Definitie Beschrijft een attribuut van het Meldingsobject.

Klasse Status

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Status
Definitie De Status van de Melding in het verwerkingsproces op een bepaald tijdstip.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap codelijst

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#codelijst
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Eigenschap
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Associeert de Eigenschap met mogelijk codelijst waarden die voor de Eigenschap gebruikt kunnen worden.

Eigenschap datatype

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#datatype
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Eigenschap
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
Definitie Het datatype voor de eigenschap.

Eigenschap eigenschap

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#eigenschap
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Eigenschap
Definitie Verwijst naar de Eigenschap die deel uitmaakt van een bepaalde Dataset.

Eigenschap gerelateerdeBody

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#gerelateerdeBody
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingsobject
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingBody
Definitie De body van de Melding die betrekking heeft op het Meldingsobject.

Eigenschap heeft eigenschap

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#heeftEigenschap
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingsobject
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingsobjectAttribuut
Specialisatie van
  • http://rdfs.org/ns/void#property
Definitie Refereert naar een eigenschap die het object beschrijft.

Eigenschap heeft onderwerp

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#heeftOnderwerp
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingsobject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie Het onderwerp van een meldingsobject is de informatie resource waarop teruggemeld wordt.
Gebruik Bv. wanneer teruggemeld wordt op een diploma zoals gekend in de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED), verwijst het onderwerp naar de unieke identificator voor dit diploma zoals gedefinieerd door de LED.

Eigenschap heeft status

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#heeftStatus
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Status
Definitie De Status verbonden aan de Melding.

Eigenschap huidige waarde

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#huidigeWaarde
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingsobjectAttribuut
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De huidige waarde van een Eigenschap.

Eigenschap meldbaar

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#meldbaar
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Eigenschap
Definitie Geeft aan of op de eigenschap kan teruggemeld worden (true) of deze louter ter informatie van de gebruiker wordt getoond (false).

Eigenschap meldingsapplicatie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#meldingsapplicatie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Melding
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Specialisatie van
  • https://www.w3.org/ns/activitystreams#generator
Definitie De applicatie dat de Melding creëerde.

Eigenschap meldingsorganisatie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#meldingsorganisatie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Melding
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Specialisatie van
  • https://www.w3.org/ns/activitystreams#generator
Definitie De organisatie die verantwoordelijk is voor de applicatie die werd gebruikt voor de creatie van de melding.

Eigenschap regex

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#regex
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie Een regular expression om na te gaan of een waarde voldoet aan een bepaald patroon.

Eigenschap status type

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#statusType
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Status
Definitie Het type van de Status.

Eigenschap statusdatum

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#statusdatum
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie De datum van een Status.

Eigenschap statuswijziging door

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#statuswijzigingDoor
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Status
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie De Agent die deze status heeft geactiveerd.

Eigenschap url

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#url
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#Melding
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een doorverwijzing naar een webpagina.

Eigenschap voorgestelde waarde

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/melding#voorgesteldeWaarde
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingsobjectAttribuut
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De voorgestelde waarde van een Eigenschap.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Agent

URI http://purl.org/dc/terms/Agent

Concept

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Dataset

URI http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset

TijdToestand

URI http://www.w3.org/ns/oa#TimeState

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

datum vaststelling

URI http://www.w3.org/ns/oa#sourceDate

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

heeft body

URI http://www.w3.org/ns/oa#hasBody

heeft doelwit

URI http://www.w3.org/ns/oa#hasTarget

heeft participerende

URI http://data.europa.eu/m8g/hasParticipation

heeft toestand

URI http://www.w3.org/ns/oa#hasState

heeftBron

URI http://www.w3.org/ns/oa#hasSource

label

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

label

URI https://www.w3.org/ns/hydra/core#required

meldingstype

URI http://www.w3.org/ns/oa#motivatedBy

prefLabel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

rol

URI http://data.europa.eu/m8g/role

samenvatting

URI https://www.w3.org/ns/activitystreams#summary

speelt rol

URI http://data.europa.eu/m8g/playsRole

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

url

URI https://www.w3.org/ns/activitystreams#attachment

verplicht

URI https://www.w3.org/ns/hydra/core#required