Samenvatting

Dit vocabularium is ontwikkeld in voor het beschrijven van notificaties in de context van de notificatiecomponent, een generieke bouwsteen van Informatie Vlaanderen.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Notificatiebericht

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#Notificatiebericht
Definitie Een Notificatiebericht van een afzender naar een bestemmeling.

Klasse Sleutel/Waarde Paar

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#SleutelWaardePaar
Definitie Een open data structuur dat uitbreiding toelaat aan de hand van een sleutel en een waarde.

Klasse Status

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#Status
Definitie De Status van het Notificatiebericht voor een bepaalde bestemmeling.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap Notificatiebericht

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#Notificatiebericht
Definitie Een Notificatiebericht van een afzender naar een bestemmeling.

Eigenschap inhoud

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#inhoud
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#Notificatiebericht
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#SleutelWaardePaar
Definitie De inhoud van een Notificatiebericht.

Eigenschap notificatie status

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#notificatieStatus
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#Status
Definitie De status van de notificatie voor een bepaalde bestemmeling.

Eigenschap notificatiekanaal

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#notificatiekanaal
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#Status
Definitie Het notificatiekanaal duidt het technisch medium aan waarlangs het Notificatiebericht wordt verzonden.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#bestemmeling
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#Notificatiebericht
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#Status
Definitie De status van een Notificiatiebericht per bestemmeling.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Agent

URI http://purl.org/dc/terms/Agent

Merk

URI http://schema.org/Brand

Publieke Organisatie

URI http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation

afzender

URI http://schema.org/sender

agent

URI http://purl.org/dc/terms/Agent

bron

URI http://purl.org/dc/terms/source

contactinfo

URI http://schema.org/contactPoint

datum creatie

URI http://purl.org/dc/terms/created

datum gelezen

URI http://schema.org/dateRead

datum verzending

URI http://schema.org/dateSent

heeft merk

URI http://schema.org/brand

is gerelateerd met

URI http://purl.org/dc/terms/relation

is verantwoordelijk voor

URI http://data.vlaanderen.be/ns/dienst#isVerantwoordelijkVoor

label

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

naam

URI http://schema.org/name

titel

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/title

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

url

URI http://schema.org/url

vervalt

URI http://schema.org/expires

voorkeursnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

waarde

URI http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value