Samenvatting

Dit vocabularium is ontwikkeld in voor het beschrijven van toestemming (consent) in de context van de notificatiecomponent en contactvoorkeurenmodule, generieke bouwstenen van Informatie Vlaanderen.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Contactvoorkeur

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Contactvoorkeur
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Definitie Een expliciete toestemming voor het bijhouden en gebruiken van contactgegevens,gegeven door een bepaalde Agent die het onderwerp vormt van de contactgegevens of hiervoor bevoegd is.

Klasse Contactvoorkeur Descriptor

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#ContactvoorkeurDescriptor
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#ToestemmingDescriptor
Definitie De blauwdruk van een contactvoorkeur zoals geconfigureerd door de data controller. Omvat de contact kanalen langs waar eindgebruikers communicatie of notificaties kunnen ontvangen.

Klasse Toestemming

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Definitie Een expliciete toestemming,gegeven door een bepaalde Agent die het onderwerp vormt van de persoonlijke informatie.

Klasse Toestemming Descriptor

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#ToestemmingDescriptor
Definitie De blauwdruk van een toestemming zoals geconfigureerd door de data controller. Omvat o.a. informatie over de databron en data processor.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap beperking

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#beperking
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie Een beperking die wordt opgelegd aan de toestemming door het data subject.
Gebruik De beperking kan zowel een tekstuele omschrijving zijn, als een verwijzing naar een ander informatie object (bv. een specifieke lopende publieke dienstverlening).

Eigenschap contactkanaal

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#contactkanaal
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Het kanaal of medium langs waar een gebruiker gecontacteerd kan worden. Bijvoorbeeld sms of e-mail.

Eigenschap data controller

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#dataController
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#ToestemmingDescriptor
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation
Definitie De entiteit die beslist over het doel, de voorwaarden en de manier waarop persoonlijke informatie verwerkt wordt.

Eigenschap data processor

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#dataProcessor
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#ToestemmingDescriptor
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie De entiteit die persoonlijke informatie verwerkt namens de data controller.

Eigenschap data subject

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#dataSubject
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Verwijst naar de Agent die het onderwerp vormt van de persoonlijke informatie waarvoor toestemming verleend werd.

Eigenschap databron

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#databron
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#ToestemmingDescriptor
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation
Definitie De entiteit die de technische beheerder is van de persoonlijke informatie.

Eigenschap descriptor

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#descriptor
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#ToestemmingDescriptor
Definitie Verwijzing naar de ToestemmingDescriptor die de blauwdruk vormt voor de toestemming.

Eigenschap frequentie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#frequentie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Contactvoorkeur
Definitie De frequentie waarmee de Agent gecontacteerd mag worden.

Eigenschap gegeven op

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#gegevenOp
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop de toestemming werd verleend.

Eigenschap notificatiecategorie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#notificatiecategorie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Contactvoorkeur
Definitie De notificatie categorie waarvoor de Agent toestemming verleende om gecontacteerd te worden.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#status
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#Toestemming
Definitie De status geeft aan of de toestemming al dan niet actief is.

Eigenschap toestemmingsvraag

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#toestemmingsvraag
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/toestemming#ToestemmingDescriptor
Definitie De vraag die gesteld wordt aan gebruikers om hun toestemming te verlenen.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Homepage

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage

Organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#Organization

Publieke Dienstverlening

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

Publieke Organisatie

URI http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation

alternatieve label

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

classificatie

URI http://www.w3.org/ns/org#classification

contactpunt

URI http://schema.org/contactPoint

doel

URI http://www.w3.org/ns/org#purpose

email

URI http://schema.org/email

heeft contactpunt

URI http://data.europa.eu/m8g/hasContactPoint

heeft kost

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCost

is gerelateerd met

URI http://purl.org/dc/terms/relation

label

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

logo

URI http://schema.org/logo

organisatieactiviteit

URI http://www.w3.org/ns/regorg#orgActivity

organisatiestatus

URI http://www.w3.org/ns/regorg#orgStatus

organisatietype

URI http://www.w3.org/ns/regorg#orgType

ruimtelijke dekking

URI http://purl.org/dc/terms/spatial

sector

URI http://data.europa.eu/m8g/sector

status

URI http://www.w3.org/ns/adms#status

taal

URI http://purl.org/dc/terms/language

telefoon

URI http://schema.org/telephone

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

trefwoord

URI http://www.w3.org/ns/dcat#keyword

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

vervalt

URI http://schema.org/expires

verwerkingstijd

URI http://data.europa.eu/m8g/processingTime

voorkeurslabel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel