Samenvatting

Dit vocabularium is een uitbreiding op het OSLO-Dienst vocabularium. Het definieert extra klassen en attributen voor het beschrijven van publieke dienstverlening in een transactionele context.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

Klassen

| Status |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Status

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/dienst#Status
Definitie De Status die van toepassing is op de Publieke Dienstverlening op een bepaald tijdstip.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap heeft status

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/dienst#heeftStatus
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/dienst#Status
Definitie Link tussen Publieke Dienstverlening en Status.

Eigenschap statusdatum

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/dienst#statusdatum
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/dienst#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum van de Status.

Eigenschap streefdatum

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/dienst#streefdatum
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/dienst#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De streefdatum voor het beëindigen van de huidige status.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Bewijs

URI http://data.europa.eu/m8g/Evidence

Kost

URI http://data.europa.eu/m8g/Cost

Output

URI http://data.europa.eu/m8g/Output

Participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/Participation

Publieke Dienstverlening

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

Titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

actie

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusActie

actie nodig

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusActieNodig

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

dienstverlener

URI http://data.europa.eu/m8g/serviceProvider

executieStatus

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=MogelijkeVlaamseFases

heeft contactpunt

URI http://data.europa.eu/m8g/hasContactPoint

heeft input

URI http://purl.org/vocab/cpsv#hasInput

heeft kanaal

URI http://data.europa.eu/m8g/hasChannel

heeft kost

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCost

heeft participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/hasParticipation

is gerelateerd met

URI http://purl.org/dc/terms/relation

is publiek

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=IsPubliek

is vertrouwelijk

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=IsVertrouwelijk

kanaal

URI http://data.europa.eu/m8g/Channel

openingsuren

URI https://schema.org/openingHours

pagina

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/page

produceert

URI http://purl.org/vocab/cpsv#produces

rol

URI http://data.europa.eu/m8g/role

status Vlaamse code

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusVlaamsCode

status Vlaamse fase

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusVlaamsFase

status detail 1

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusDetail1

status detail 1

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusEDRL

status detail 2

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusDetail2

streefdatum

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StreefDatum

taal

URI http://purl.org/dc/terms/language

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

typeDossier

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=TypeDossier

updateFrequentie

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=DossierUpdateFrequentie

uren beschikbaarheid

URI https://schema.org/hoursAvailable

valuta

URI http://data.europa.eu/m8g/currency

waarde

URI http://data.europa.eu/m8g/value

wijzigingsdatum

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=WijzigingsDatum