Samenvatting

Het Weg vocabularium specificeert een aantal klassen en eigenschappen om een weg te beschrijven.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aantal Rijstroken

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#AantalRijstroken
Definitie Het aantal rijstroken van een wegsegment

Klasse Afstand

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Afstand
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Definitie Gebruikt als een type voor het retourneren van afstanden en mogelijk lengtes.

Gebruik

Wees voorzichtig bij het gebruik van afstand waarbij lengte wordt bedoeld. De afstand van begin tot einde van een curve is niet de lengte van de curve, maar vertegenwoordigt de lengte van de kortste curve tussen deze twee punten.

Klasse Europese Weg

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#EuropeseWeg
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie Een verzameling weglinksequenties en/of individuele weglinks die een route vertegenwoordigt die deel uitmaakt van het internationale E-wegennetwerk, gekenmerkt door zijn Europese routenummer.

Klasse Genummerde Weg

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#GenummerdeWeg
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Weg
Definitie Een verzameling weglinksequenties en/of individuele weglinks die een route vertegenwoordigt die deel uitmaakt van het gewestwegennetwerk.

Klasse Lengte

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Definitie De maat van de afstand als een integraal, d.w.z. de grens van een oneindige som van afstanden tussen punten op een kromme. Bijvoorbeeld de lengte van de curve, de omtrek van een polygoon als de lengte van de grens.

Klasse Nationale Weg

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NationaleWeg
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Weg
Definitie Een verzameling weglinksequenties en of individuele weglinks die een route vertegenwoordigt die deel uitmaakt van het gewestwegennetwerk. De route wordt gekenmerkt door een nationaal wegnummer.

Klasse NetwerkElement

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Abstract basistype dat een element in een netwerk vertegenwoordigt. Elk element in een netwerk biedt een functie die van belang is in het netwerk.

Gebruik

De klasse NetwerkElement is een abstracte klasse. In praktijk zullen de subklassen EuropeseWeg, NationaleWeg, GenummerdeWeg, ReferentiePunt, Wegsegment, Wegknoop en OngelijkgrondseKruising voorkomen voor instanties van NetwerkElement.

Klasse Ongelijkgrondse Kruising

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#OngelijkgrondseKruising
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Relatie die bij een ongelijkgrondse kruising van twee wegsegmenten aanduidt welk wegsegment zich bovenaan bevindt en welk wegsegment zich onderaan bevindt.

Klasse Referentiepunt

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Referentiepunt
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Referentiepaal die, meestal in regelmatige intervallen, langs een route in een netwerk staat en die de afstand van aan de paal tot aan het begin van de route (of tot aan een ander referentiepunt) weergeeft.

Klasse Transport Link Set

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Een verzameling transportlinksequenties en/of individuele transportlinks die een specifieke functie of betekenis hebben in een transportnetwerk.

Gebruik

De klasse TransportLinkSet is een abstracte klasse. In praktijk zullen de subklassen EuropeseWeg, NationaleWeg en GenummerdeWeg voorkomen voor instanties van TransportLinkSet.

Klasse Transport Netwerk

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportNetwerk
Definitie Verzameling van netwerkelementen die tot een enkele vervoerswijze behoren.

Klasse Weg

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Weg
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie Een verzameling weglinksequenties en / of individuele weglinks die worden gekenmerkt door een of meer thematische identifiers en / of eigenschappen.

Gebruik

De klasse Weg is een abstracte klasse. In praktijk zullen de subklassen NationaleWeg en GenummerdeWeg voorkomen voor instanties van Weg.

Klasse Wegbreedte

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegbreedte
Definitie De rijbaanbreedte van een wegsegment

Klasse Wegknoop

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegknoop
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Ruimtelijk puntobject dat gebruikt wordt om de connectiviteit tussen 2 wegsegmenten te beschrijven of om een significant ruimtelijk object voor te stellen.

Klasse Wegsegment

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Lineair object dat de connectiviteit tussen 2 punten in het netwerk beschrijft.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aantal

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#aantal
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#AantalRijstroken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal rijstroken van het wegsegment

Eigenschap aantal rijstroken

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#aantalRijstroken
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#AantalRijstroken
Definitie Het aantal rijstroken van een wegsegment

Eigenschap beginknoop

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#beginknoop
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegknoop
Definitie De beginknoop van het wegsegment

Eigenschap behoort tot

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#behoortTot
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie De TransportLinkSet tot dewelke het wegsegment behoort

Eigenschap bovenliggend wegsegment

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#bovenliggendWegsegment
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#OngelijkgrondseKruising
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Definitie Het bovenliggend wegsegment

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#breedte
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegbreedte
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Breedte van de rijbaan gemeten als gemiddelde waarde

Eigenschap eindknoop

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#eindknoop
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegknoop
Definitie De eindknoop van het wegsegment

Eigenschap europees wegnummer

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#europeesWegnummer
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#EuropeseWeg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Code die de route in het internationaal E-wegennetwerk identificeert. De code begint steeds met de letter “E” en wordt vervolledigd door een getal met 1,2 of 3 cijfers.

Eigenschap genummerdeWegnummer

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#genummerdeWegnummer
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#GenummerdeWeg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Technische code van een genummerde weg toegekend door het Agentschap Wegen en Verkeer

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#geometrie
Domein https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://www.opengis.net/ont/sf#Point
Definitie De locatie van het netwerkelement

Eigenschap identificator

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#identificator
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Bereik http://www.w3.org/ns/adms#Identifier
Definitie TODO

Eigenschap in netwerk

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#inNetwerk
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportNetwerk
Definitie De netwerken waarin een netwerkelement een lid is

Eigenschap linkergemeentenaam

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#linkergemeentenaam
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/adres#Gemeentenaam
Definitie TODO
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap linkerstraatnaam

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#linkerstraatnaam
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam
Definitie Straatnaam voorkomend aan de linkerstraatkant
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap locatie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#locatie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Referentiepunt
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Afstand
Definitie Afstand vanaf het begin van de route of een ander referentiepunt tot het punt waar een markeringspost zich bevindt.

Eigenschap meeteenheid

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#meeteenheid
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Meeteenheid bij de numerieke hoeveelheid die is opgegeven of gemeten voor een fysieke entiteit

Eigenschap methode wegsegmentgeometrie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#methodeWegsegmentgeometrie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van de kwaliteit/betrouwbaarheid van de geometrie van het wegsegment aan de hand van de methode gebruikt om deze geometrie te bepalen.

Eigenschap middelijn geometrie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#middellijnGeometrie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.opengis.net/ont/sf#LineString
Definitie De geometrie die de middellijn van het wegsegment vertegenwoordigt.

Eigenschap morfologische wegklasse

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#morfologischeWegklasse
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Beschrijft bepaalde aspecten van de morfologische vorm die een weg kan aannemen.

Eigenschap nationaleWegnummer

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#nationaleWegnummer
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#NationaleWeg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Code die de route in het nationale wegennetwerk identificeert.

Eigenschap onderliggend wegsegment

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#onderliggendWegsegment
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#OngelijkgrondseKruising
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Definitie Het onderliggend wegsegment

Eigenschap rechtergemeentenaam

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#rechtergemeentenaam
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/adres#Gemeentenaam
Definitie TODO
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap rechterstraatnaam

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#rechterstraatnaam
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam
Definitie Straatnaam voorkomend aan de rechterstraatkant
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap richting

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#richting
Domein https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De richting ten opzichte van de zin van de vector of digitalisatiezin

Eigenschap staat langs

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#staatLangs
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Referentiepunt
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie Route in een transportnetwerk waarlangs het referentiepunt staat

Eigenschap toegangsbeperking

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#toegangsbeperking
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De toegankelijkheid van het wegsegment voor de weggebruiker

Eigenschap tot positie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#totPositie
Domein https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Definitie De eindpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.

Eigenschap van positie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#vanPositie
Domein https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Definitie De startpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.

Eigenschap volgnummer

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#volgnummer
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#GenummerdeWeg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Volgnummer van het wegsegment in de ordening van de genummerde weg.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#waarde
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Aangegeven of gemeten fysieke grootte uitgedrukt als een numerieke hoeveelheid

Eigenschap wegbeheerder

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#wegbeheerder
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie De organisatie die verantwoordelijk is voor het fysieke onderhoud en beheer van de weg op het terrein.

Eigenschap wegbreedte

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#wegbreedte
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegbreedte
Definitie De rijbaanbreedte van een wegsegment

Eigenschap wegcategorie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#wegcategorie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Wegcategorie zoals gedefinieerd in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen

Eigenschap wegsegmentstatus

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#wegsegmentstatus
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De status van het wegsegment

Eigenschap wegverharding

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/weg#wegverharding
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Definitie Het type wegverharding van een wegsegment

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Gemeentenaam

URI http://data.vlaanderen.be/ns/adres#Gemeentenaam

Geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#Geometry

Identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#Identifier

Lijnstring

URI http://www.opengis.net/ont/sf#LineString

OgKruisingType

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#Organization

Punt

URI http://www.opengis.net/ont/sf#Point

RefpuntLktType

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Straatnaam

URI http://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam

WegsegmentLktMethode

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

WesegmentLktStatus

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

als GML

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asGML

als WKT

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT

maker

URI http://purl.org/dc/terms/creator

notatie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation

schema agentschap

URI http://www.w3.org/ns/adms#schemaAgency

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

uitgegeven

URI http://purl.org/dc/terms/issued

versie informatie

URI https://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo