Data.vlaanderen.be

In de digitale samenleving wordt van de overheid verwacht dat ze overheidsdata ontsluit volgens een breed gedragen methode. Data.Vlaanderen.be is het domein waarop het Agentschap Informatie Vlaanderen data ontsluit volgens de principes beschreven in de Vlaamse URI standaard. Naast enkele datasets biedt Data.Vlaanderen.be ook toegang tot de standaarden, informatiemodellen, tools en documentatie die gebruikers in staat stellen aan de slag te gaan met data.


Dit domein past binnen de doelstelling van de Vlaamse overheid om in te zetten op een éénduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Alle identificatoren van informatieresources (bijvoorbeeld adressen) die beschikbaar zijn via dit domein in de vorm van een URI zijn persistent en semantisch éénduidig. Met andere woorden, gebruikers van de URI's met als domein data.vlaanderen.be kunnen ervan uitgaan dat deze identificatoren steeds zullen blijven bestaan en dat in de loop van de tijd deze identificatoren steeds zullen verwijzen naar één en hetzelfde object.

Datasets

Toegangsmethoden tot de data

  • Content negotatie De URI https://data.vlaanderen.be/id/adres/3706808 is de persistente identifier voor het adres Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent. Als deze URI opgevraagd wordt via een webbrowser dan verkrijgt men een menselijk leesbare webpagina waarop informatie over dit adres wordt weergegeven. Dezelfde informatie is ook aangeboden in machine-leesbare vorm zoals RDF. Reeds ondersteunde HTTP accept headers zijn text/html, application/rdf+xml, text/ntriples en text/turtle. Voor documenten en vocabularia worden de file-extenties .rdf, .nt en .ttl ook ondersteund als alternatief voor het instellen van de HTTP accept header.
  • SPARQL endpoint Het SPARQL-endpoint biedt de mogelijkheid om complexe vragen in SPARQL te stellen over de beschikbare data.
  • Vocabularia De beschrijving van de gebruikte vocabularia is hier te vinden.

RDF data dumps

De publicatie van het linked open dataproduct, minimaal met dereferenceable URI’s aangeboden, is te vinden als RDF-dump op deze locatie data.vlaanderen.be/dumps.

Standaarden

URI standaard

Centraal in de URI-standaard staan een aantal vormregels die omschrijven op welke wijze een URI moet gevormd worden om te dienen als identificator voor data. Gebruik makend van de vormregels voor URI’s licht de URI-standaard een lijst van resource-classificaties toe. Die moeten alle resource-aanbieders binnen de Vlaamse overheden gebruiken bij het opzetten van nieuwe URI’s om hun resources uniek en persistent te ontsluiten.


Ontdek hier meer over de Vlaamse URI standaard En de URI-richtlijnen voor data.vlaanderen.be

OSLO specificaties (kandidaat-standaarden)

Omvatten open semantische informatiestandaarden en specificaties voor gegevensuitwisseling. Op 31 maart 2017 werden een aantal vocabularia en applicatieprofielen als kandidaat-standaard gepubliceerd door de werkgroep OSLO² van Informatie Vlaanderen. Vanaf deze datum startte een 6 maanden durende evaluatieperiode van deze kandidaat-standaarden. Na deze evaluatieperiode, waarbij aan de hand van referentie implementaties de robuustheid en de volledigheid van de vocabularia en de applicatieprofielen worden getest, worden de OSLO² specificaties gepromoot tot volwaardige standaarden.


Feedback kan je geven via email of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.


Ontdek hier de beschikbare vocabularia en applicatieprofielen

Proces & methode voor het ontwikkelen van datastandaarden

Dit document beschrijft een schaalbaar proces en de methode voor het aanmelden, ontwikkelen, wijzigen en uitfaseren van data standaarden, en het beheren van de levenscyclus van deze standaarden. Het proces en de methode zijn gebaseerd op internationale best practices van onder meer ISA, W3C en OpenStand. Dit proces is gericht op het bouwen van consensus tussen verschillende publieke administraties, en het faciliteren van semantische, syntactische en technische interoperabiliteit. Hoe dit proces kan worden ingericht wordt onderbouwd aan de hand van een methode, deze beschrijft een manier van werken om doorheen het proces te zorgen voor heldere communicatie en duidelijke documentatie, opdat de data standaard geïmplementeerd kan worden door alle belanghebbenden.


Lees hier het proces en methode voor de ontwikkeling en erkenning van datastandaarden

Veelgestelde vragen

Venster sluiten

Identificatoren van informatieresources zijn persistent wanneer ze in de loop van tijd steeds verwijzen naar één en hetzelfde object. Bovendien zijn ze semantisch eenduidig wanneer ze de vormregels van de URI standaard volgen.

Informatieresource zijn dingen die een digitale representatie (kunnen) hebben zoals data en webservices. Informatieresources kunnen ook niet-informatieresources (zaken of gebeurtenissen uit de 'echte wereld') beschrijven, bijvoorbeeld een webpagina kan een gebouw beschrijven. Meer hierover lees je in de URI standaard

Meer informatie lees je op een bevattelijke manier in deze presentatie

Hoe je de vocabularia en applicatieprofielen kan gebruiken in praktijk lees je in het document Ontwikkelen van interoperabele toepassingen en web services via Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO).

Op Data.Vlaanderen.be vind je inhoud (de eigenlijke data) van Vlaamse basisregisters geheel of gedeeltelijk ontsloten als Linked Data. Op het Vlaamse Open Data portaal vind je de beschrijving van de dataset met daarbij o.a. de gebruiksregels.

Een overzicht van de beschikbare datasets vind je hier.

Het document proces en methode voor de ontwikkeling en erkennings van data standaarden zet een stappenplan uiteen voor nieuwe werkgroepen die het initatief willen nemen om een nieuwe standaard uit te werken of een bestaande standaard te adopteren.