Terug

Doel

Deze opdracht heeft als doel om aangeleverde informatiemodellen af te stemmen met bestaande OSLO datastandaarden. In dat kader wordt van de analyse beschreven in dit document volgende zaken verwacht:


Roadmap

 • 1.

  Kick-off

  Doel van de kick-off is de analyse op de rails krijgen. Enerzijds wordt er kort afgesproken wat het plan van aanpak is, anderzijds is het een opportuniteit om de analist die de opdracht zal opnemen, vertrouwd te maken met het onderwerp. Met het oog op de activiteiten die volgen, is het van belang dat de analist een inzicht krijgt in:


  • Bestaand informatiemodel
  • Overige beschikbare documentatie
  • Belangrijke stakeholders die in het verhaal gehoord/betrokken moeten worden

  Gezien het een beperkt traject betreft, krijgt de kick-off de vorm van een workshop/vergadering van maximaal 1 uur.

 • 2.

  Desk research en interviews

  De beschikbare documentatie wordt doorgenomen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan:


  • Analysedocumenten
  • Informatiemodel

  Te bekijken of er nog informatie ontbreekt en wie we hiervoor moeten bevragen

  Doel van deze activiteit is vooral om het informatiemodel tegenover de bestaande OSLO modellen te plaatsen en zien waar er overlap is.

 • 3.

  Rapportering

  Alles wordt geconsolideerd in een rapport van maximaal 5 pagina’s. Hierin wordt duidelijk beschreven:


  • Resultaat van de analyse:

   • Mapping met bestaande datastandaarden en initiatieven (OSLO en/of internationaal)

  • Conclusies en volgende stappen/opties

  Er wordt nog 1 vergadering voorzien om dit rapport af te stemmen en waar nodig aan te passen

Team

Het team dat door ons ter beschikking wordt gesteld bevat volgende profielen:

Project manager

De PM zal het analysetraject coördineren en de kwaliteit bewaken. Hij brengt uiteraard de expertise van OSLO (proces en methode, bestaande modellen, ...)

Semantisch expert

Zal het grootste deel van de analyse, het voorbereidend werk en de rapportering uitvoeren. De semantische expert heeft:

 • Ervaring met bestaande OSLO-modellen
 • Semantische expertise
 • Ervaring met het OSLO-team
 • Ervaring met OSLO proces en methode

Indicatieve raming

Activiteit Aantal mandagen
Kickoff 0,5
Overlap met bestaande standaarden 3,5
Rapportering 1
Totaal 5