Terug

Doel

Dit document beschrijft de activiteiten ter ondersteuning van een implementatie bij afstemming op OSLO. In dit kader kunnen volgende activiteiten verwacht worden:


Roadmap

 • 1.

  Kick-off

  Enerzijds wordt er kort afgesproken wat de ondersteuning precies zal inhouden, anderzijds is het een opportuniteit om de experten die de opdracht zullen opnemen, vertrouwd te maken met het onderwerp. Met het oog op de activiteiten die volgen, is het van belang dat de experten een inzicht krijgen wat er juist van hen wordt verwacht.


  Gezien de beperkte tijd die we hebben, krijgt de kick-off de vorm van een meeting van maximum 2 uur.

 • 2.

  Ondersteuning op inhoudelijk vlak

  Deze activiteit zet in om de kennis van bestaande, in de context van de pilot relevante, OSLO data standaarden te verhogen. Met deze kennis zullen experten in de toekomst sneller en gemakkelijker aan de slag kunnen met andere OSLO modellen.


  Ondersteuning van:


  • Analysedocumenten
  • Informatiemodel

  Bij deze ondersteuning voorzien we een meeting van 3 uur.

 • 3.

  Ondersteuning bij implementatiemodellen

  Implementatiemodellen zijn eigen datastructuren die bestaande OSLO datastandaarden hergebruiken. Deze activiteit zorgt voor kennis over de dos and don'ts van implementatiemodellen, met als doel dat experten deze kunnen inpassen in hun dagelijkse werking.


  Ondersteuning van:


  • Opstellen van een implementatiemodel
  • Publiceren van een implementatiemodel

  Bij deze ondersteuning voorzien we 2 meetings van telkens 2 uur.

 • 4.

  Ondersteuning bij implementatie in services

  In deze activiteit bekijken we het inpassen van OSLO datastandaarden en implementatiemodellen gebaseerd op OSLO datastandaarden in services.


  Ondersteuning van:


  • Helpen bij de technische mapping naar OSLO-termen
  • Omzetten naar JSON-LD

  Bij deze ondersteuning voorzien we 2 meetings van telkens 2 uur.

 • 5.

  Rapportering

  Alles wordt duidelijk geconsolideerd in een presentatie. Hierin zullen volgende zaken beschreven worden:


  • Bevindingen op inhoudelijk vlak
  • Bevindingen bij de implementatiemodellen
  • Bevindingen bij de implementatie in services
  • Conclusie van de pilot
  • Roadmap

  Tijdens deze ondersteuning zal er ook aan tussentijdse rapportering gedaan worden.
  Deze toelichting zal de vorm aannemen van een meeting van 2 uur.

 • 6.

  Deliverables

  Behalve bovenvermelde meetings en de voorbereiding daarvan worden volgende zaken opgeleverd:


  • Mappingbestanden
  • Een UML-implementatiemodel
  • de daarvan afgeleide specificatie in HTML en RDF;
  • aangepast contextfiles en shacl-validatiefiles;
  • uitgewerkte datavoorbeelden in JSON-LD; en
  • voorbereidend materiaal van de meetings

Team

Het team dat door ons ter beschikking wordt gesteld bevat volgende profielen:

Project manager

De PM zal het analysetraject co├Ârdineren en de kwaliteit bewaken. Hij brengt uiteraard de expertise van OSLO (proces en methode, bestaande modellen, ...)

Technisch expert

Onze technische expert heeft veel ervaring met onze toolchain. Hij zal instaan voor de technische ondersteuning.

Semantisch expert

Onze semantische expert heeft ervaring met het opstellen & reviewen van datamodellen conform met OSLO regels en uitwerken in specificaties.

Indicatieve raming

Activiteit Aantal mandagen
Kickoff 1
Ondersteuning op inhoudelijk vlak 4
Ondersteuning bij implementatiemodellen 6
Ondersteuning bij implementatie in services 6
Rapportering 3
Totaal 20