Terug

Doel

Bij een OSLO voortraject zal er in kaart gebracht worden wat de informatiebehoeften zijn, hoe deze naar een informatiemodel kunnen vertaald worden, welke raakvlakken er zijn met reeds bestaande datastandaarden, welke bronnen en stakeholders er bestaan om deze data (al dan niet decentraal) aan te leveren.


In dat kader wordt van de analyse beschreven in dit document volgende zaken verwacht:

Roadmap

 • 1.

  Initiële meeting

  Doel van deze meeting is de analyse op te starten. Enerzijds wordt er kort toegelicht wat het plan van aanpak is, anderzijds is het een opportuniteit om de analist die de opdracht zal opnemen, vertrouwd te maken met het onderwerp. Met het oog op de activiteiten die volgen, is het van belang dat de analist een inzicht krijgt in:


  • Beschikbare documentatie waar we moeten doorgaan
  • Belangrijke stakeholders die in het verhaal gehoord/betrokken moeten worden

  Gezien het een beperkt traject betreft, krijgt deze meeting de vorm van een workshop/vergadering van maximaal 2 uur

 • 2.

  Desk research en interviews

  De beschikbare documentatie wordt doorgenomen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan:


  • Analysedocumenten
  • Oplijsting van de behoeften
  • ...

  Hierbij vertrekken we zoveel mogelijk vanuit geïdentificeerde behoeften. Ook worden er max. 2 vergaderingen of interviews georganiseerd om meer informatie te verzamelen, extra vragen te stellen, bepaalde zaken af te stemmen, ...


  Doel van deze activiteit is vooral om input te verzamelen om een eerste high-level informatiemodel op te stellen.


  Daarnaast wordt in deze fase een eerste afstemming (mapping) gedaan met bestaande data standaarden en wordt er op basis van de verzamelde informatie in kaart gebracht waar de informatie vandaan kan/moet komen (stakeholders en databronnen). Dit laatste wordt verder in het document bronnenanalyse genoemd.

 • 3.

  Opstellen informatiemodel

  Het high-level informatiemodel, inclusief mapping en bronnenanalyse, wordt verder afgestemd aan de hand van een workshop.


  In deze workshop wordt de eerste versie van het model, de mapping en bronnenanalyse afgestemd met de deelnemers en wordt hierop bijkomende input verzameld.


  Na deze workshop wordt alle feedback geconsolideerd en wordt er een nieuwe versie van het model, mapping en bronnenanlyse voorbereid.

 • 4.

  Rapportering

  Alles wordt geconsolideerd in een rapport van maximaal 10 pagina’s. Hierin wordt duidelijk beschreven:


  • Resultaat van de analyse:

   • High-level informatiemodel op basis van de geïdentificeerde behoeften
   • Mapping met bestaande datastandaarden en initiatieven (OSLO en/of internationaal)
   • Welke bronnen reeds beschikbaar zijn en waar de data gegenereerd wordt, dit gemapt op het high-level informatiemodel

  • Conclusies en volgende stappen/opties

  Er worden nog 2 vergaderingen voorzien om dit rapport af te stemmen en waar nodig aan te passen

Team

Het team dat door ons ter beschikking wordt gesteld bevat volgende profielen:

Project manager

De PM zal het analysetraject coördineren en de kwaliteit bewaken. Hij brengt uiteraard de expertise van OSLO (proces en methode, bestaande modellen, ...)

Semantisch expert

Zal het grootste deel van de analyse, het voorbereidend werk en de rapportering uitvoeren. De semantische expert heeft:

 • Ervaring met bestaande OSLO-modellen
 • Semantische expertise
 • Ervaring met het OSLO-team
 • Ervaring met OSLO proces en methode

Indicatieve raming

Activiteit Aantal mandagen
Kickoff 1
Overlap met bestaande standaarden 5
Opstellen informatiemodel 5
Rapportering 5
Totaal 16