Gegevens
straatnaam
Jakob Heremansstraat
huisnummer
44
busnummer
postcode
9000
gemeentenaam
Gent
geometrische positie
adres-2229243-positie
status
in gebruik
officieel toegekend
true
is toegekend door
gemeente-44021
dataset
https://data.vlaanderen.be/id/dataset/adressenregister