Applicatieprofiel Gebieden

De Applicatieprofiel Gebieden bevat een overzicht van alle objecten die men kan terugvinden in de objectcatalogus als een platte lijst, een Taxonomie waar alle objecten gestructureerd zijn en het de gebruiker eenvoudiger moet maken om de gewenste objecten te vinden en tot slot een detail per object met een definitie en een overzicht van alle relevante attributen. Bij deze attributen wordt ook het verwacht datatype, de kardinaliteit en een beschrijving van het attribuut gegeven. Eventueel aangevuld met een codelijst met de mogelijke invulling van het attribuut.

Het applicatieprofiel gebieden bevat objecten die een ruimtelijke geheel aan Objecten in de openbare ruimte vormen. Dit geheel heeft een hoofdfunctie. De uitbreiding gebieden is in tegenstelling tot de meeste uitbreidingen geen afgeleide van het generieke object Object, maar is een op zichzelf staande instantie.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Begraafplaats | Bufferzone | Groenzone | Natuur | Park | Parking | Plein | Recreatiegebied | Recyclagepark | Spoorweg | Tuinzone | Volkstuin | Waterverkeerzone | Wegzone |

Taxonomie

Klik op de cirkels om de boomstructuur uit te breiden of in te krimpen of klik op de tekst labels om rechtstreeks naar de details van een bepaalde entiteit te gaan.

Entiteiten

Begraafplaats

Beschrijving
Gebied waar stoffelijke resten van overledenen begraven, bijgezet of verstrooid worden, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actieve lijkbezorging, begindatum, einddatum, geometrie, lichte recreatie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actieve lijkbezorging Boolean 1 Duidt aan of er al dan niet nog aan actieve lijkbezorging gedaan wordt op de begraafplaats.
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
lichte recreatie Boolean 1 Geeft aan of de begraafplaats al dan niet geschikt is voor lichte recreatie.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Bufferzone

Beschrijving
Een bufferzone is een gebied noodzakelijk om de hinder met naastliggende gebieden te beperken, bijvoorbeeld tussen industrie en woonzone of park.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Groenzone

Beschrijving
Een gebied zonder specifieke functie.
Gebruik
Een Groenzone onderscheid zich van Natuur omdat in dit laatste geval het gebied wel een specifieke ecologische functie heeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Natuur

Beschrijving
Gebied met een ecologische functie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Park

Beschrijving
Een onbebouwde en openbare ruimte omgeven door gebouwen en maakt deel uit van het stratennet van een stad of dorp
Gebruik
Indien een verdere detaillering van parken gewenst is, bijvoorbeeld op basis van hun oppervlakte, kan gekeken worden naar de drempelwaarden voor stedelijk groen zoals gedefinieerd in het Milieurapport Vlaanderen (MIRA).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Parking

Beschrijving
Hoofdzakelijk buiten de rijbaan gelegen zone, bedoeld voor het langdurig laten stilstaan van een voertuig in parkeervakken, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte van de zone die buiten de parkeervakken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Plein

Beschrijving
Een onbebouwde en openbare ruimte, typisch omgeven door gebouwen, dat deel uitmaakt van het stratennet van een stad of gemeente.
Gebruik
Op een plein kunnen diverse activiteiten doorgaan, in aanvulling op de verkeersfunctie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Recreatiegebied

Beschrijving
Een gebied met hoofdzakelijk een recreatieve functie, waaronder ook sport en spel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Recyclagepark

Beschrijving
Zone waar particulieren en KMO's hun afval gescheiden kunnen inzamelen en deponeren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Spoorweg

Beschrijving
Zone bedoeld om hoofdzakelijk treinverkeer te kunnen laten plaatsvinden, inclusief de gebieden die de spoorinfrastructuur ondersteunen (vb: spoorbermen)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Tuinzone

Beschrijving
Gebied ingericht en/of beheerd als openbare tuin, meestal aanliggend aan gebouwen voor algemeen nut (scholen, jeugdlokalen, religieuze gebouwen, cultuurcentra, politie, brandweer, etc.)
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Volkstuin

Beschrijving
Gebied aangeduid en bedoeld om tuinbouw te laten plaatsvinden bij particulieren op percelen die niet aan de eigen woning gelegen zijn, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Waterverkeerzone

Beschrijving
Gebied bedoeld om hoofdzakelijk transport via waterwegen te kunnen laten plaatsvinden, inclusief de gebieden die wezenlijk deel uitmaken van de waterwegen (vb: oevers).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Wegzone

Beschrijving
Gebied bedoeld om hoofdzakelijk voet-, fiets- en/of motorisch verkeer te kunnen laten plaatsvinden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/gebieden.jsonld