Objectcatalogus Onbegroeid Voorkomen

De Objectcatalogus Onbegroeid Voorkomen bevat een overzicht van alle objecten die men kan terugvinden in de objectcatalogus als een platte lijst, een Taxonomie waar alle objecten gestructureerd zijn en het de gebruiker eenvoudiger moet maken om de gewenste objecten te vinden en tot slot een detail per object met een definitie en een overzicht van alle relevante attributen. Bij deze attributen wordt ook het verwacht datatype, de kardinaliteit en een beschrijving van het attribuut gegeven. Eventueel aangevuld met een codelijst met de mogelijke invulling van het attribuut.

De Objectcatalogus onbegroeid voorkomen is een uitbreiding op het generiek object FysiekVoorkomen. Het onbegroeid voorkomen beschrijft de fysieke aard van het oppervlak en omvat alle niet vegetatieve oppervlakken. Naast de uitbreiding onbegroeid voorkomen zijn er ook nog de uitbreidingen begroeid voorkomen en watervoorkomen die ook afgeleid zijn van het generieke object FysiekVoorkomen.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Bedekking Onbegroeid Voorkomen | Bestrating Onbegroeid Voorkomen | Gesloten Onbegroeid Voorkomen | Onbegroeid Voorkomen | Terrein Voorkomen |

Taxonomie

Klik op de cirkels om de boomstructuur uit te breiden of in te krimpen of klik op de tekst labels om rechtstreeks naar de details van een bepaalde entiteit te gaan.

Entiteiten

Bedekking Onbegroeid Voorkomen

Beschrijving
Niet gecompacteerd en op niet-duurzame wijze verankerd met het
Gebruik
Naar GRB-skeletaanvulling detail: WSV1: Soort verharding/bedekking.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bedekkingtype, obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bedekkingtype BedekkingtypeWaarde 1 Het type bedekking. Link
obstakels Boolean 0...1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen
talud TaludWaarde 0...1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,… dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud Link

Bestrating Onbegroeid Voorkomen

Beschrijving
Verhardingstype opgebouwd uit bestratingen (rechthoekige of vierkante componenten) waardoor een aanzienlijk aantal voegen tussen de componenten zitten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestrating verharding yype, obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestrating verharding yype BestratingVerhardingTypeWaarde 1 Het type bestrating. Link
obstakels Boolean 0...1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen
talud TaludWaarde 0...1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,… dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud Link

Gesloten Onbegroeid Voorkomen

Beschrijving
Verhardingstype gekenmerkt door een continue bedekking, waardoor er weinig voegen tussen de componenten aan te treffen zijn.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gesloten verharding type, obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gesloten verharding type GeslotenVerhardingTypeWaarde 1 Het type gesloten verharding. Link
obstakels Boolean 0...1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen
talud TaludWaarde 0...1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,… dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud Link

Onbegroeid Voorkomen

Beschrijving
Fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
obstakels Boolean 0...1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen
talud TaludWaarde 0...1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,… dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud Link

Terrein Voorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het terrein voorkomen van het terreindeel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
obstakels Boolean 0...1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen
talud TaludWaarde 0...1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,… dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud Link

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/objectcatalogus-onbegroeid-voorkomen.jsonld