Applicatieprofiel Vegetatie-elementen

De Applicatieprofiel Vegetatie-elementen bevat een overzicht van alle objecten die men kan terugvinden in de objectcatalogus als een platte lijst, een Taxonomie waar alle objecten gestructureerd zijn en het de gebruiker eenvoudiger moet maken om de gewenste objecten te vinden en tot slot een detail per object met een definitie en een overzicht van alle relevante attributen. Bij deze attributen wordt ook het verwacht datatype, de kardinaliteit en een beschrijving van het attribuut gegeven. Eventueel aangevuld met een codelijst met de mogelijke invulling van het attribuut.

Het applicatieprofiel vegetatie-elementen is afgeleid van het generieke object Element en omvat de solitaire vegetatieve elementen op het terrein die al dan niet in volle grond staan. Deze Objectcatalogus staat enerzijds naast de Objectcatalogus begroeid voorkomen waar de vegetatieve elementen op het Openbaar Domein die niet als een solitair element worden geïnventariseerd. Anderzijds staat het naast de Objectcatalogus infrastructuurelementen die ook is afgeleid van het generieke object Element. Hier vindt men de niet-vegetatieve of infrastructurele solitaire elementen.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Taxonomie

Klik op de cirkels om de boomstructuur uit te breiden of in te krimpen of klik op de tekst labels om rechtstreeks naar de details van een bepaalde entiteit te gaan.

Entiteiten

Bloemenmand

Beschrijving
Plantbak die doelbewust verhoogd opgehangen wordt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, bereikbaar, einddatum, geometrie, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, oppervlakte, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, verplaatsbaar, volume, voorkomen, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
bereikbaar Boolean 0...1 Duidt aan of het element door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Double 0...1 De afmeting van het object in vierkante meter.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
verplaatsbaar Boolean 1 Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
volume Double 0...1 De inhoud of grootte van het object in de ruimte in kubieke meter.
voorkomen BegroeidVoorkomen 0...1 Verwijst naar het fysiek voorkomen van het object.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Bloementoren

Beschrijving
Torenvormige constructie door een combinatie van individuele plantbakken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, bereikbaar, einddatum, geometrie, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, oppervlakte, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, verplaatsbaar, volume, voorkomen, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
bereikbaar Boolean 0...1 Duidt aan of het element door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Double 0...1 De afmeting van het object in vierkante meter.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
verplaatsbaar Boolean 1 Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
volume Double 0...1 De inhoud of grootte van het object in de ruimte in kubieke meter.
voorkomen BegroeidVoorkomen 0...1 Verwijst naar het fysiek voorkomen van het object.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Boomvorm

Beschrijving
Individueel te onderscheiden vegetatie-element. Een boom is een overblijvende plant met een verhoute stam en een kroon (kruin).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, boomplaat, boomrooster, conditiebeoordeling, conditiewaarde, einddatum, geometrie, groeifase, hoogte, kroondiameter, markant element, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, stamomtrek, vrije doorrijhoogte, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
boomplaat Boolean 0...1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden. Boomplaten die aangewend worden voor bomen beschikken over extra openingen in de plaat voor het aanbrengen van een boompalen. Geeft aan of een boomplaat al dan niet aanwezig is. Naar AWV SB250.
boomrooster Boolean 0...1 Een horizontale structuur die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer. Bijkomend zorgen boomroosters voor veiligheid van vooral voetgangers en fietsers doordat het maaiveld rondom de bomen gelijk blijft met de rest van de verharding waarin ze gelegen zijn. Geeft aan of een boomrooster al dan niet aanwezig is.
conditiebeoordeling BoomvormconditieKlassen 0...1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Double 0...1 De conditiewaarde van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1. De conditiewaarde is te gebruiken in de context van de waardebepaling van bomen zoals vooropgesteld door de vereniging voor openbaar groen: http://www.vvog.info/default.asp?page=47
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
groeifase Groeifasen 0...1 De levensfase van een Boomvorm. De mogelijke types zijn gedefinieerd vanuit Inverde. Link
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
kroondiameter Double 0...1 Diameter van de kroonprojectie.
markant element Concept 0...* Een kenmerk van een boom waardoor deze zich onderscheid van andere bomen van dezelfde soort. Bijvoorbeerld door een bepaalde erfgoedwaarde. Voor de invulling van dit attribuut verwijzen we naar de taxonomie voor houtige beplanting van de erfgoedtypes thesaurus van Onroerend Erfgoed. Link
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
stamomtrek Double 0...1 Stamomtrek in cm, gemeten vanaf 1 meter boven de grond.
vrije doorrijhoogte Double 0...1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Gekandelaarde boom

Beschrijving
Een gekandelaarde boom is een boom waarvan alle gesteltakken op een bepaalde lengte worden afgezet en die hierop opnieuw uitlopen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, boomplaat, boomrooster, conditiebeoordeling, conditiewaarde, einddatum, geometrie, groeifase, hoogte, kroondiameter, markant element, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, stamomtrek, vrije doorrijhoogte, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
boomplaat Boolean 0...1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden. Boomplaten die aangewend worden voor bomen beschikken over extra openingen in de plaat voor het aanbrengen van een boompalen. Geeft aan of een boomplaat al dan niet aanwezig is. Naar AWV SB250.
boomrooster Boolean 0...1 Een horizontale structuur die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer. Bijkomend zorgen boomroosters voor veiligheid van vooral voetgangers en fietsers doordat het maaiveld rondom de bomen gelijk blijft met de rest van de verharding waarin ze gelegen zijn. Geeft aan of een boomrooster al dan niet aanwezig is.
conditiebeoordeling BoomvormconditieKlassen 0...1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Double 0...1 De conditiewaarde van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1. De conditiewaarde is te gebruiken in de context van de waardebepaling van bomen zoals vooropgesteld door de vereniging voor openbaar groen: http://www.vvog.info/default.asp?page=47
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
groeifase Groeifasen 0...1 De levensfase van een Boomvorm. De mogelijke types zijn gedefinieerd vanuit Inverde. Link
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
kroondiameter Double 0...1 Diameter van de kroonprojectie.
markant element Concept 0...* Een kenmerk van een boom waardoor deze zich onderscheid van andere bomen van dezelfde soort. Bijvoorbeerld door een bepaalde erfgoedwaarde. Voor de invulling van dit attribuut verwijzen we naar de taxonomie voor houtige beplanting van de erfgoedtypes thesaurus van Onroerend Erfgoed. Link
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
stamomtrek Double 0...1 Stamomtrek in cm, gemeten vanaf 1 meter boven de grond.
vrije doorrijhoogte Double 0...1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Geschoren boom

Beschrijving
Bomen waarvan de kruinen zijn geschoren. De vorm werd bepaald bij de eerste vormsnoei van de gesteltakken en werd uitgevoerd op jonge bomen. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.
Gebruik
Definitie naar begrippenlijst landschap van Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, boomplaat, boomrooster, conditiebeoordeling, conditiewaarde, einddatum, geometrie, groeifase, hoogte, kroondiameter, markant element, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, stamomtrek, vrije doorrijhoogte, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
boomplaat Boolean 0...1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden. Boomplaten die aangewend worden voor bomen beschikken over extra openingen in de plaat voor het aanbrengen van een boompalen. Geeft aan of een boomplaat al dan niet aanwezig is. Naar AWV SB250.
boomrooster Boolean 0...1 Een horizontale structuur die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer. Bijkomend zorgen boomroosters voor veiligheid van vooral voetgangers en fietsers doordat het maaiveld rondom de bomen gelijk blijft met de rest van de verharding waarin ze gelegen zijn. Geeft aan of een boomrooster al dan niet aanwezig is.
conditiebeoordeling BoomvormconditieKlassen 0...1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Double 0...1 De conditiewaarde van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1. De conditiewaarde is te gebruiken in de context van de waardebepaling van bomen zoals vooropgesteld door de vereniging voor openbaar groen: http://www.vvog.info/default.asp?page=47
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
groeifase Groeifasen 0...1 De levensfase van een Boomvorm. De mogelijke types zijn gedefinieerd vanuit Inverde. Link
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
kroondiameter Double 0...1 Diameter van de kroonprojectie.
markant element Concept 0...* Een kenmerk van een boom waardoor deze zich onderscheid van andere bomen van dezelfde soort. Bijvoorbeerld door een bepaalde erfgoedwaarde. Voor de invulling van dit attribuut verwijzen we naar de taxonomie voor houtige beplanting van de erfgoedtypes thesaurus van Onroerend Erfgoed. Link
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
stamomtrek Double 0...1 Stamomtrek in cm, gemeten vanaf 1 meter boven de grond.
vrije doorrijhoogte Double 0...1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Klimvorm

Beschrijving
Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, begroeid oppervlak, einddatum, geometrie, grondgebonden, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
begroeid oppervlak Literal 1 Oppervlakte in vierkante meter.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
grondgebonden Boolean 0...1 Duidt aan of het object al dan niet in volle grond staat.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Knotboom

Beschrijving
Een knotboom is een boom waarvan de stam op een bepaalde hoogte wordt afgezet en die hierop opnieuw uitloopt. Door periodiek afzetten van de takken ontstaat een knot. Het knotten van de knotboom wordt uitgevoerd in kapcyclussen. De hoogte van de knot wordt bepaald tijdens de eerste knotbeurt. De minimale knothoogte van een knotboom wordt hier bepaald op 1 meter. Indien de knothoogte lager is dan spreken we van hakhout.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, boomplaat, boomrooster, conditiebeoordeling, conditiewaarde, einddatum, geometrie, groeifase, hoogte, kroondiameter, markant element, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, stamomtrek, vrije doorrijhoogte, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
boomplaat Boolean 0...1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden. Boomplaten die aangewend worden voor bomen beschikken over extra openingen in de plaat voor het aanbrengen van een boompalen. Geeft aan of een boomplaat al dan niet aanwezig is. Naar AWV SB250.
boomrooster Boolean 0...1 Een horizontale structuur die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer. Bijkomend zorgen boomroosters voor veiligheid van vooral voetgangers en fietsers doordat het maaiveld rondom de bomen gelijk blijft met de rest van de verharding waarin ze gelegen zijn. Geeft aan of een boomrooster al dan niet aanwezig is.
conditiebeoordeling BoomvormconditieKlassen 0...1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Double 0...1 De conditiewaarde van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1. De conditiewaarde is te gebruiken in de context van de waardebepaling van bomen zoals vooropgesteld door de vereniging voor openbaar groen: http://www.vvog.info/default.asp?page=47
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
groeifase Groeifasen 0...1 De levensfase van een Boomvorm. De mogelijke types zijn gedefinieerd vanuit Inverde. Link
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
kroondiameter Double 0...1 Diameter van de kroonprojectie.
markant element Concept 0...* Een kenmerk van een boom waardoor deze zich onderscheid van andere bomen van dezelfde soort. Bijvoorbeerld door een bepaalde erfgoedwaarde. Voor de invulling van dit attribuut verwijzen we naar de taxonomie voor houtige beplanting van de erfgoedtypes thesaurus van Onroerend Erfgoed. Link
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
stamomtrek Double 0...1 Stamomtrek in cm, gemeten vanaf 1 meter boven de grond.
vrije doorrijhoogte Double 0...1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Leiboom

Beschrijving
Een leiboom is een boom waarvan alle gesteltakken in één verticaal vlak worden geleid. Soms worden de geleide bomen tegen een muur geleid of wordt er in een leidconstructie voorzien.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, boomplaat, boomrooster, conditiebeoordeling, conditiewaarde, einddatum, geometrie, groeifase, hoogte, kroondiameter, markant element, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, stamomtrek, vrije doorrijhoogte, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
boomplaat Boolean 0...1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden. Boomplaten die aangewend worden voor bomen beschikken over extra openingen in de plaat voor het aanbrengen van een boompalen. Geeft aan of een boomplaat al dan niet aanwezig is. Naar AWV SB250.
boomrooster Boolean 0...1 Een horizontale structuur die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer. Bijkomend zorgen boomroosters voor veiligheid van vooral voetgangers en fietsers doordat het maaiveld rondom de bomen gelijk blijft met de rest van de verharding waarin ze gelegen zijn. Geeft aan of een boomrooster al dan niet aanwezig is.
conditiebeoordeling BoomvormconditieKlassen 0...1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Double 0...1 De conditiewaarde van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1. De conditiewaarde is te gebruiken in de context van de waardebepaling van bomen zoals vooropgesteld door de vereniging voor openbaar groen: http://www.vvog.info/default.asp?page=47
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
groeifase Groeifasen 0...1 De levensfase van een Boomvorm. De mogelijke types zijn gedefinieerd vanuit Inverde. Link
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
kroondiameter Double 0...1 Diameter van de kroonprojectie.
markant element Concept 0...* Een kenmerk van een boom waardoor deze zich onderscheid van andere bomen van dezelfde soort. Bijvoorbeerld door een bepaalde erfgoedwaarde. Voor de invulling van dit attribuut verwijzen we naar de taxonomie voor houtige beplanting van de erfgoedtypes thesaurus van Onroerend Erfgoed. Link
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
stamomtrek Double 0...1 Stamomtrek in cm, gemeten vanaf 1 meter boven de grond.
vrije doorrijhoogte Double 0...1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Muurvegetatie

Beschrijving
Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Niet-zelfhechtende klimvorm

Beschrijving
Planten die niet zelf hechten hebben en een draagstructuur nodig hebben. Het zijn slingerende soorten zoals kamperfoelie of hop. De draagstructuur kan tegen de gevel worden geplaatst of op een bepaalde afstand.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, begroeid oppervlak, einddatum, geometrie, grondgebonden, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
begroeid oppervlak Literal 1 Oppervlakte in vierkante meter.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
grondgebonden Boolean 0...1 Duidt aan of het object al dan niet in volle grond staat.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Opgaande boom

Beschrijving
Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, boomplaat, boomrooster, conditiebeoordeling, conditiewaarde, einddatum, geometrie, groeifase, hoogte, kroondiameter, markant element, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, stamomtrek, takvrije stamlengte, vrij uitgroeiend, vrije doorrijhoogte, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
boomplaat Boolean 0...1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden. Boomplaten die aangewend worden voor bomen beschikken over extra openingen in de plaat voor het aanbrengen van een boompalen. Geeft aan of een boomplaat al dan niet aanwezig is. Naar AWV SB250.
boomrooster Boolean 0...1 Een horizontale structuur die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer. Bijkomend zorgen boomroosters voor veiligheid van vooral voetgangers en fietsers doordat het maaiveld rondom de bomen gelijk blijft met de rest van de verharding waarin ze gelegen zijn. Geeft aan of een boomrooster al dan niet aanwezig is.
conditiebeoordeling BoomvormconditieKlassen 0...1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Double 0...1 De conditiewaarde van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1. De conditiewaarde is te gebruiken in de context van de waardebepaling van bomen zoals vooropgesteld door de vereniging voor openbaar groen: http://www.vvog.info/default.asp?page=47
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
groeifase Groeifasen 0...1 De levensfase van een Boomvorm. De mogelijke types zijn gedefinieerd vanuit Inverde. Link
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
kroondiameter Double 0...1 Diameter van de kroonprojectie.
markant element Concept 0...* Een kenmerk van een boom waardoor deze zich onderscheid van andere bomen van dezelfde soort. Bijvoorbeerld door een bepaalde erfgoedwaarde. Voor de invulling van dit attribuut verwijzen we naar de taxonomie voor houtige beplanting van de erfgoedtypes thesaurus van Onroerend Erfgoed. Link
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
stamomtrek Double 0...1 Stamomtrek in cm, gemeten vanaf 1 meter boven de grond.
takvrije stamlengte Double 0...1 De lengte in meters, gemeten vanop het aardoppervlak, van het gedeelte van de stam dat takvrij dient gehouden te worden. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon en zullen gesnoeid worden in verschillende fasen gespreid over verschillende jaren.
vrij uitgroeiend Boolean 1 Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.
vrije doorrijhoogte Double 0...1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Plantbak

Beschrijving
Bak waarin planten in kuntsmatig aangevoerde grond worden geplant.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, bereikbaar, einddatum, geometrie, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, oppervlakte, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, verplaatsbaar, volume, voorkomen, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
bereikbaar Boolean 0...1 Duidt aan of het element door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Double 0...1 De afmeting van het object in vierkante meter.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
verplaatsbaar Boolean 1 Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
volume Double 0...1 De inhoud of grootte van het object in de ruimte in kubieke meter.
voorkomen BegroeidVoorkomen 0...1 Verwijst naar het fysiek voorkomen van het object.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Plantbakvorm

Beschrijving
Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, bereikbaar, einddatum, geometrie, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, oppervlakte, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, verplaatsbaar, volume, voorkomen, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
bereikbaar Boolean 0...1 Duidt aan of het element door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Double 0...1 De afmeting van het object in vierkante meter.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
verplaatsbaar Boolean 1 Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
volume Double 0...1 De inhoud of grootte van het object in de ruimte in kubieke meter.
voorkomen BegroeidVoorkomen 0...1 Verwijst naar het fysiek voorkomen van het object.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Solitaire Heester

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden heester.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Vegetatie Element

Beschrijving
Solitaire plant in de ruimte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, einddatum, geometrie, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Vegetatiewand

Beschrijving
Een vegetatiewand is een plantbakvorm met een verticale structuur en is niet-grondgebonden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, bereikbaar, einddatum, geometrie, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, oppervlakte, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, verplaatsbaar, volume, voorkomen, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
bereikbaar Boolean 0...1 Duidt aan of het element door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Double 0...1 De afmeting van het object in vierkante meter.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
verplaatsbaar Boolean 1 Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
volume Double 0...1 De inhoud of grootte van het object in de ruimte in kubieke meter.
voorkomen BegroeidVoorkomen 0...1 Verwijst naar het fysiek voorkomen van het object.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Vormboom

Beschrijving
Een kunstmatig gevormde boom die geleid en gesnoeid is in diverse geometrische, fantasie- of diervormen. De vorm wordt bepaald bij het jonge plantgoed en tijdens de eerste vormsnoei van de gesteltakken. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, boomplaat, boomrooster, conditiebeoordeling, conditiewaarde, einddatum, geometrie, groeifase, hoogte, kroondiameter, markant element, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, stamomtrek, vrije doorrijhoogte, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
boomplaat Boolean 0...1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden. Boomplaten die aangewend worden voor bomen beschikken over extra openingen in de plaat voor het aanbrengen van een boompalen. Geeft aan of een boomplaat al dan niet aanwezig is. Naar AWV SB250.
boomrooster Boolean 0...1 Een horizontale structuur die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer. Bijkomend zorgen boomroosters voor veiligheid van vooral voetgangers en fietsers doordat het maaiveld rondom de bomen gelijk blijft met de rest van de verharding waarin ze gelegen zijn. Geeft aan of een boomrooster al dan niet aanwezig is.
conditiebeoordeling BoomvormconditieKlassen 0...1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Double 0...1 De conditiewaarde van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1. De conditiewaarde is te gebruiken in de context van de waardebepaling van bomen zoals vooropgesteld door de vereniging voor openbaar groen: http://www.vvog.info/default.asp?page=47
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
groeifase Groeifasen 0...1 De levensfase van een Boomvorm. De mogelijke types zijn gedefinieerd vanuit Inverde. Link
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
kroondiameter Double 0...1 Diameter van de kroonprojectie.
markant element Concept 0...* Een kenmerk van een boom waardoor deze zich onderscheid van andere bomen van dezelfde soort. Bijvoorbeerld door een bepaalde erfgoedwaarde. Voor de invulling van dit attribuut verwijzen we naar de taxonomie voor houtige beplanting van de erfgoedtypes thesaurus van Onroerend Erfgoed. Link
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
stamomtrek Double 0...1 Stamomtrek in cm, gemeten vanaf 1 meter boven de grond.
vrije doorrijhoogte Double 0...1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Zelfhechtende klimvorm

Beschrijving
Een zelfhechtende klimplant zoals klimop of wingerd groeit rechtstreeks op de muur zonder nood aan een draagstructuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, begroeid oppervlak, einddatum, geometrie, grondgebonden, hoogte, nauwkeurigheid, niveau, plantdatum, relatie, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
begroeid oppervlak Literal 1 Oppervlakte in vierkante meter.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
grondgebonden Boolean 0...1 Duidt aan of het object al dan niet in volle grond staat.
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/vegetatie-elementen.jsonld