Applicatieprofiel Watervoorkomen

De Applicatieprofiel Watervoorkomen bevat een overzicht van alle objecten die men kan terugvinden in de objectcatalogus als een platte lijst, een Taxonomie waar alle objecten gestructureerd zijn en het de gebruiker eenvoudiger moet maken om de gewenste objecten te vinden en tot slot een detail per object met een definitie en een overzicht van alle relevante attributen. Bij deze attributen wordt ook het verwacht datatype, de kardinaliteit en een beschrijving van het attribuut gegeven. Eventueel aangevuld met een codelijst met de mogelijke invulling van het attribuut.

Het applicatieprofiel watervoorkomen beschrijft de fysieke aard van het oppervlak dat bestaat uit water. Naast de uitbreiding watervoorkomen zijn er ook nog de uitbreidingen onbegroeid voorkomen en begroeid voorkomen die ook afgeleid zijn van het generieke object FysiekVoorkomen.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Diep water | Diep water met oevervegetatie | Ondiep water | Water Voorkomen |

Taxonomie

Klik op de cirkels om de boomstructuur uit te breiden of in te krimpen of klik op de tekst labels om rechtstreeks naar de details van een bepaalde entiteit te gaan.

Entiteiten

Diep water

Beschrijving
Oppervlakte volledig bedekt met water en een waterdiepte en/of bodemsubstraat die geen plantengroei toestaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Diep water met oevervegetatie

Beschrijving
Oppervlakte volledig bedekt met water met beperkte plantengroei aan de oevers
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ondiep water

Beschrijving
Oppervlakte volledig bedekt, maar met bepekte waterdiepte en/of bodemsubstraat die plantengroei toestaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Water Voorkomen

Beschrijving
Fysiek voorkomen van het oppervlak bestaande uit water
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/watervoorkomen.jsonld