sorteer opURI sorteer oplabel sorteer opdefinitie sorteer opnotitie sorteer opnotatie sorteer opin schema
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/9e427098-9cf8-061f-4efc-c89414ab090e Hulpverleningszone conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/dcaa2cd0-dc09-2662-69d3-a8071412763b Onderlinge verzekeringsvereniging / Gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat recht conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/1ebca6fa-cdef-e15a-c3fe-da97958e8e25 Lokale politiezone conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/3a2dc793-f1fb-4d40-de27-b5fecd1ad631 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/768c238e-cc33-ca4b-caf1-10bbd30103f3 Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/40229b55-76b8-7e71-fc9b-f4369dd816c3 Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest) conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/e61ba4c4-7d13-8886-a522-ed66feda9c2b Provinciale overheid conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/541c8e43-6252-5d71-b63c-ce8304b3bd67 Stad / gemeente conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/c3775cbb-cecf-a14f-2003-761203583711 Coöperatieve vennootschap van publiek recht (oud statuut) conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/c4ed3247-6ec2-7f74-61ab-bde6bb2eb0c1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/148f318b-8fdf-0618-8350-588177cd0a9c Andere federale dienst conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/7552ad85-1ece-ef4d-ca93-6f00b983c9fd Besloten Vennootschap conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/4426a794-436e-383d-cd98-7b9f8b85af0f Polder / Watering conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/c1af5731-fba2-d2b8-d095-16371a72ce01 Intercommunale conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/6fc2bbdd-249b-b575-c86c-6f45be01513f Stichting van openbaar nut conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/a2d1270e-0194-8bb4-d76f-2f8242ebf3f9 Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/86ee2de9-cec2-6c55-5147-501a5b26f6ed Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/89afa5ce-a3d0-d10f-fada-0fdc4e304f2c Naamloze vennootschap conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/3ce57c22-c11e-c28d-7410-adfd8d798565 Autonoom provinciebedrijf conceptscheme organisatieclassificatie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/09c66758-1bb2-887d-96f3-7c5092fe5335 Gewone commanditaire vennootschap conceptscheme organisatieclassificatie