Gegevens
label
Nauwkeurigheidsklassen
definitie
De nauwkeurigheid waarmee objecten opgemeten worden hangt af van de meetmethode (terrestrisch of via luchtfotogrammetrie) en van de precisie waarmee objecten op het terrein kunnen aangeduid worden. Het GRB definieert 6 nauwkeurigheidsklassen van A tot en met F. Daarnaast werden op basis van het IMKL datamodel ook nog de waarden 'tot 50cm' en 'tot 100cm' opgenomen.
heeft topconcepten
dataset
https://data.vlaanderen.be/id/dataset/codelist