Gegevens
label
Oplaadpunt Stekkertypes
definitie
De stekkertypes voor elektrische voortuigen zoals vastgelegd in de IEC-norm 62196.
heeft topconcepten
dataset
https://data.vlaanderen.be/id/dataset/codelist