Gegevens
titel
Creative Commons Zero verklaring
beschrijving
De instantie doet afstand van haar intellectuele eigendomsrechten voor zover dit wettelijk mogelijk is. Hierdoor kan de gebruiker de data hergebruiken voor eender welk doel, zonder een verplichting op naamsvermelding. Deze is de welbekende CC0 licentie.
zie ook
https://overheid.vlaanderen.be/hergebruik/licenties/v1-0/html/cc0
hetzelfde als
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
AMDS type
http://purl.org/adms/licencetype/PublicDomain
dataset
https://data.vlaanderen.be/id/dataset/licentie