Gegevens
titel
Modellicentie voor gratis hergebruik
beschrijving
Onder deze licentie doet de instantie geen afstand van haar intellectuele rechten, maar mag de data voor eender welk doel hergebruikt worden, gratis en onder minimale restricties.
zie ook
https://overheid.vlaanderen.be/hergebruik/licenties/v1-0/html/modellicentie-gratis-hergebruik
hetzelfde als
AMDS type
http://purl.org/adms/licencetype/Attribution
dataset
https://data.vlaanderen.be/id/dataset/licentie