Gegevens
titel
Modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding
beschrijving
Onder deze licentie stelt de instantie nog steeds haar data ter beschikking voor eender welk hergebruik, maar wil zij hiervoor een vergoeding ontvangen. In regel is deze vergoeding beperkt tot de marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding.
zie ook
https://overheid.vlaanderen.be/hergebruik/licenties/v1-0/html/modellicentie-hergebruik-tegen-vergoeding
hetzelfde als
AMDS type
http://purl.org/adms/licencetype/Attribution
dataset
https://data.vlaanderen.be/id/dataset/licentie