sorteer opURI sorteer oplabel
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/de8494e0-f1a9-4a9f-9df2-60f958826821 Naamloze vennootschap (NV)
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/b2826c5e-76c7-76e2-8a7a-1bb0b2ce5442 S1312
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/e9bb24cc-b9c1-a157-869c-3ff326b8aed9 Mobiliteit en Openbare Werken
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/7847213d-dc31-29d0-5877-45a6b81100cc Vlaamse overheid
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/e402b8c5-261f-6dc9-bb35-f29f0e894811 Vlaamse administratie
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/5b37bfb4-f2f9-613d-f44e-2db3d11fa93d Lydia Peeters
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/274c600f-c842-4eb2-8d1d-c2202cad8bd5 Entiteit
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/9a6fa838-e4e9-8f03-66c4-8e38a269af0e Vlaamse overheid
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/80d87dfd-a232-7736-4678-c92286c7eb62 instelling van openbaar nut waarover een gemeenschap of een gewest het toezicht uitoefent
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/489e710d-a80e-7d5e-b336-fd98a6fb2b65 VCO art. 3 §2.2° - EVA's
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/5ff4d32d-b2e0-a4e6-3130-e5cc8240bf07 Ben Weyts
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/e2c52e90-0168-1713-b518-7fe64fc03de4 Naamloze vennootschap van publiek recht
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/bbf58f9f-7fc9-4918-a567-6d0ae88760c5 Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/3113cc21-ec63-2084-9e72-7864b54df472 VG
https://data.vlaanderen.be/id/concept/organisatieclassificatie/910ac876-9de8-ce89-b0c4-1ade8e55a3d2 1312