Gegevens
straatnaam
Frederik de Merodeplein
homoniem
heeft addressen
status
in gebruik
is toegekend door
gemeente-11002
dataset
https://data.vlaanderen.be/id/dataset/adressenregister