Semantische afstemming zorgt er voor dat informatiemodellen gebruik maken van eenduidige termen waar een bijbehorende definitie kan voor opgezocht worden. Dit komt interoperabiliteit tussen toepassingen ten goede door dubbelzinnigheid en onduidelijkheid te elimineren. Daarnaast zorgt het voor breder gedragen informatiemodellen door silodenken te vermijden. Ontdek hier de beschikbare vocabularia en applicatieprofielen, alsook codelijsten.

De vocabularia op deze pagina zijn de basis voor open semantische informatiestandaarden, ze bieden een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten met een focus op gegevensuitwisseling en zijn tot stand gekomen in de werkgroep OSLO² van Informatie Vlaanderen.


Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling voor applicaties die een bepaalde use case vervullen. Het laat toe om naast een gedeelde semantiek ook bijkomende restricties op te leggen, zoals het vastleggen van kardinaliteiten of het gebruik van bepaalde codelijsten. Een applicatieprofiel kan dienen als documentatie voor analisten en ontwikkelaars.


De informatie in de vocabularia en applicatieprofielen is georganiseerd volgens het Resource Description Framework (RDF), wat ze geschikt maakt voor gebruik in Linked Data toepassingen.