Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval OSLO Dossier. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het conceptueel informatiemodel "Dossier" vormt de basis voor de uitwisseling van dossiergegevens tussen verschillende diensten. Het definieert een aantal abstracte entiteiten, relevante eigenschappen en hun onderlinge relaties. Dit conceptueel informatiemodel vormt de basis voor ontwikkelaars en databankbeheerders om verder uit te werken tot een fysiek datamodel. Het vocabularium geeft een overzicht van de gebruikte terminologie en daaraan gekoppeld definities.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

1. Licentie

Deze specificatie van Het Facilitair Bedrijf is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Activiteitcontext

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#ActiviteitContext
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#EntityInfluence
Definitie Context van een relatie tussen dossierstukken. Deze context maakt de samenhang van dossierstukken duidelijk in het kader van één bepaalde activiteit.

Klasse Dossier

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Dossier
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Collection
Definitie Samenhangend geheel van stukken die betrekking hebben op een bepaalde zaak.

Klasse Procedurestap

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Procedurestap
Specialisatie van
 • http://dbpedia.org/ontology/UnitOfWork
Definitie Een procedurestap is het geheel aan werk gedaan binnen een specifiek chronologisch, logisch, organisatorisch of wettelijk bepaald onderdeel van een procedure.

Klasse Serie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Serie
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Collection
Definitie Een serie is een collectie van stukken die gemeenschappelijke eigenschappen deelt.

Gebruik

Voor attributen, zie model "Digitaal Archief Vlaanderen"

Klasse Stuk

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Eenheid van bewijs ter ondersteuning van een feit.

Klasse Stukonderdeel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stukonderdeel
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Een apart onderdeel van een groter stuk.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap activiteit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#activiteit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#ActiviteitContext
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Definitie URI van de activiteit.

Eigenschap auteur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#auteur
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Agent
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/creator
Definitie De auteur van het stuk(onderdeel).

Eigenschap auteur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#auteur
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Agent
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/creator
Definitie De auteur van het stuk(onderdeel).

Eigenschap behandelt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#behandelt
Domein http://dbpedia.org/ontology/Case
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Een zaak behandelt een resource.

Eigenschap beschrijft

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#beschrijft
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Een stuk beschrijft een resource.

Eigenschap bestaat uit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Collectie.bestaatUit
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Collection
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#hadMember
Definitie Een collectie bestaat uit entiteiten.

Eigenschap bestaat uit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Dossier.bestaatUit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Dossier
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#hadMember
Definitie Een dossier bestaat uit dossierstukken.

Eigenschap doorloopt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#doorloopt
Domein http://dbpedia.org/ontology/Case
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Procedurestap
Definitie Een zaak doorloopt procedurestappen.

Eigenschap einddatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Activiteit.einddatum
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime
Definitie De einddatum van de activiteit.

Eigenschap einddatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Procedurestap.einddatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Procedurestap
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De einddatum van de procedurestap.

Eigenschap genereert

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#genereert
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Stuk
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#generated
Definitie Een activiteit kan een stuk genereren.

Eigenschap informatieclassificatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#informatieclassificatie
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt aan welke veiligheidsmaatregelen (waaronder toegangsmaatregelen) genomen moeten worden.

Eigenschap informatieclassificatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#informatieclassificatie
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt aan welke veiligheidsmaatregelen (waaronder toegangsmaatregelen) genomen moeten worden.

Eigenschap informatieclassificatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#informatieclassificatie
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt aan welke veiligheidsmaatregelen (waaronder toegangsmaatregelen) genomen moeten worden.

Eigenschap is neerslag van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Dossier.isNeerslagVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Dossier
Bereik http://dbpedia.org/ontology/Case
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#isNeerslagVan
Definitie Een dossier is een neerslag van een zaak.

Eigenschap is neerslag van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#isNeerslagVan
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Collection
Bereik http://dbpedia.org/ontology/UnitOfWork
Definitie Een collectie is een neerslag van een eenheid van werk.

Eigenschap is voorgesteld door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#isVoorgesteldDoor
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Bereik http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution
Definitie Een stuk of een onderdeel daarvan worden voorgesteld door een representatie.

Eigenschap is voorgesteld door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#isVoorgesteldDoor
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Bereik http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution
Definitie Een stuk of een onderdeel daarvan worden voorgesteld door een representatie.

Eigenschap openingsdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#openingsdatum
Domein http://dbpedia.org/ontology/Case
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie De openingsdatum van de zaak.

Eigenschap sluitingsdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#sluitingsdatum
Domein http://dbpedia.org/ontology/Case
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie De sluitingsdatum van de zaak.

Eigenschap startdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Activiteit.startdatum
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#startedAtTime
Definitie De startdatum van de activiteit.

Eigenschap startdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Procedurestap.startdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#Procedurestap
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De startdatum van de procedurestap.

Eigenschap vindt plaats tijdens

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/dossier#vindtPlaatsTijdens
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Bereik http://dbpedia.org/ontology/UnitOfWork
Definitie Een activiteit vindt plaats tijdens een eenheid van werk.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Zaak

URI http://dbpedia.org/ontology/Case

Project

URI http://dbpedia.org/ontology/Project

Eenheid Van Werk

URI http://dbpedia.org/ontology/UnitOfWork

Resource

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource

Representatie

URI http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution

Activiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#Activity

Agent

URI http://www.w3.org/ns/prov#Agent

Agent (in rol)

URI http://www.w3.org/ns/prov#Association

Collectie

URI http://www.w3.org/ns/prov#Collection

Entiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#Entity

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

is deel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

is deel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

is deel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

taal

URI http://purl.org/dc/terms/language

taal

URI http://purl.org/dc/terms/language

heeft relatie tot

URI http://purl.org/dc/terms/relation

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

bestandsgrootte

URI http://www.w3.org/ns/dcat#byteSize

bestandsformaat

URI http://www.w3.org/ns/dcat#mediaType

handelt in opdracht van

URI http://www.w3.org/ns/prov#actedOnBehalfOf

is rolspecialisatie van

URI http://www.w3.org/ns/prov#agent

rol

URI http://www.w3.org/ns/prov#hadRole

heeft deelnemer

URI http://www.w3.org/ns/prov#qualifiedAssociation

inhoud

URI http://www.w3.org/ns/prov#value

inhoud

URI http://www.w3.org/ns/prov#value

was geassocieerd met

URI http://www.w3.org/ns/prov#wasAssociatedWith