Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Metadata DCAT. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het vocabularium metadata DCAT is een vocabularium gebaseerd op DCAT. Naast een Nederlandstalige vertaling van de bestaande DCAT terminologie, voorziet dit vocabularium ook bijkomende termen die specifiek zijn voor de noden i.v.m. metadatabeschrijvingen van datasets en dataservices in Vlaanderen.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap landingspagina voor authenticatie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/metadata-dcat#landingspaginaVoorAuthenticatie
Domein http://www.w3.org/ns/dcat#DataService
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/dcat#landingPage
Definitie Een verwijzing naar de landingspagina met de specifieke informatie over de authenticatie voor de dataservice.

Eigenschap landingspagina voor gebruiksinformatie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/metadata-dcat#landingspaginaVoorGebruiksinformatie
Domein http://www.w3.org/ns/dcat#DataService
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/dcat#landingPage
Definitie Een verwijzing naar de landingspagina met de specifieke informatie over het gebruik van de dataservice.

Eigenschap landingspagina voor statusinformatie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/metadata-dcat#landingspaginaVoorStatusinformatie
Domein http://www.w3.org/ns/dcat#DataService
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/dcat#landingPage
Definitie Een verwijzing naar de statuspagina van de dataservice

Eigenschap levensfase

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/metadata-dcat#levensfase
Domein http://www.w3.org/ns/dcat#DataService
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De levensfase waarin de dataservice zich bevindt.

Eigenschap ontwikkelingstoestand

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/metadata-dcat#ontwikkelingstoestand
Domein http://www.w3.org/ns/dcat#DataService
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De ontwikkelingstoestand waarin de dataservice is gedeployed.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.