Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Mobiliteit: Trips & Aanbod. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het vocabularium "OSLO-Mobiliteit: Trips en Aanbod" definieert termen die van toepassing zijn op (1) door personen uitgevoerde reizen en (2) de mobiliteitsdiensten die ze daarvoor ter beschikking hebben.

Van de reizen worden zaken gedefinieerd als de gevolgde route, de gebruikte diensten/resources/infrastructuur, de uitvoerder, de aangekochte tickets, reizigersvoorkeuren en -kenmerken.

Bij de mobiliteitsdiensten gaat het over begrippen als de door de reiziger te reserveren resources, de infrastructuur waarover de dienst beschikt, gegevens over de aanbieder en de uitvoerder, de licenties waarover deze beschikken.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aanbieder

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Aanbieder
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization
Definitie Geregistreerde Organisatie die Mobiliteitsdiensten aanbiedt.

Gebruik

Onder een Geregistreerde Organisaties verstaan we een Organisatie met een juridisch statuut (vastgelegd door registratie), bv NV, VZW...

Klasse Beschikbaarheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Beschikbaarheid
Definitie Mate waarin iets voorhanden is voor gebruik.

Gebruik

Bv uren waarin een dienst wordt aangeboden of openingsuren van een gebouw.

Klasse Boeking

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking
Definitie Het vastleggen van een Reis door aankoop van een Vervoersbewijs en/of het reserveren van een Resource.

Gebruik

Bv het aankopen van een treinticket of het reserveren van een zitplaats op de trein.

Klasse Dienstregeling

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Dienstregeling
Definitie Planning in tijd en ruimte van een dienst.

Klasse Kenmerk

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Kenmerk
Definitie Eigenschap van de Reiziger.

Gebruik

Bv leeftijd, beperking, rijbewijs.

Klasse Licentie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Licentie
Definitie Formele toestemming om een Mobiliteitsdienst aan te bieden.

Klasse Mobiliteitsdienst

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Definitie Dienstverlening die verplaatsingen van Personen tussen Locaties mogelijk maakt.

Gebruik

Hieronder verstaan we zowel klassieke mobiliteitsdiensten zoals openbaar vervoer (typisch aangeboden als lijndienst, bv metrolijn 5 in Brussel), maar ook deelvervoer zoals free floating deelsteps (bv deelsteps in grote steden).

Klasse Overstap

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap
Definitie Logische verbinding tussen twee Routeknopen.

Gebruik

Bedoeld om de overgang tussen twee Routesegmenten te beschrijven indien deze niet zelf door een Routesegment wordt voorgesteld. Men kan overstappen tussen twee dezelfde Routeknopen (bv overstap van de ene trein op de andere in hetzelfde station) of tussen twee verschillende (bv overstap van de parking bij het station naar - de perrons van - het station).

Klasse Pseudoniem

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Pseudoniem
Definitie Naam van een Persoon die afwijkt van zijn werkelijke naam.

Klasse Reiziger

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reiziger
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Persoon die een Reis onderneemt of wil ondernemen.

Klasse Reservatie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reservatie
Definitie Kenmerken van de Reservatie van een Resource bij een Boeking.

Klasse Resource

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Definitie Middel dat de Mobiliteitsdienst aan de Reiziger kan aanbieden om zijn verplaatsing te maken.

Gebruik

Bv zitplaats op een trein, deelfiets aan een station, parkeerplaats in een parking.

Klasse Route

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Definitie Mogelijke, gekozen of afgelegde weg tussen twee Locaties (resp het vertrekpunt en het aankomstpunt).

Klasse Routebeschrijving

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routebeschrijving
Definitie Beschrijving van een Route.

Gebruik

Typisch de beschrijving zoals ze in een Routeplanner zou worden getoond.

Klasse Routeknoop

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Definitie Significante positie in de Route die steeds samenvalt met het begin of het einde van een Routesegment.

Klasse Routeplanner

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeplanner
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Software waarmee de Route van een Reis kan worden berekend.

Klasse Routesegment

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Definitie Deel van een Route dat zonder Overstap wordt afgelegd met hetzelfde vervoermiddel.

Klasse Toegankelijkheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Toegankelijkheid
Definitie Mate waarin iets bereikt kan worden.

Gebruik

Bv fysieke toegankelijkheid van een dienst of gebouw voor personen met een beperking.

Klasse Transportconnectie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Transportconnectie
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Connectie
  • https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Logische verbinding tussen twee of meer Transportobjecten in verschillende Transportnetwerken.

Klasse Uitvoerder

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Uitvoerder
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Agent die Mobiliteitsdienst uitvoert.

Klasse Vervoersbewijs

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Definitie Bewijs van bepaald recht op vervoer of diensten daarmee geassocieerd.

Gebruik

Vervoer of dienst zijn nog te consumeren of al geconsumeerd. Typisch een ticket voor of een abonnement op een Mobiliteitsdienst zoals openbaar vervoer, maar kan ook bv een parkeerticket zijn.

Klasse Voorkeur

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Voorkeur
Definitie Voorkeur van de Reiziger.

Gebruik

Bv routetype, vervoermiddel...

Klasse Waarde

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Waarde
Definitie De concrete, kwantitatieve of kwalitatieve invulling van een grootheid of categorie.

Gebruik

Kwantitatief bv gewicht, kwalitatief bv categorie.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aanbieder

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#aanbieder
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Aanbieder
Definitie De aanbieder van de Mobiliteitsdienst.

Eigenschap aandrijving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment.aandrijving
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aandrijving van het vervoermiddel waarmee het Routesegment is afgelegd.

Eigenschap aandrijving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource.aandrijving
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aandrijving van het vervoermiddel.

Eigenschap aandrijving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst.aandrijving
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aandrijving van het vervoermiddel waarmee of waarvoor de Mobiliteitsdienst doorgaans wordt georganiseerd.

Eigenschap aandrijving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap.aandrijving
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aandrijving van het vervoermiddel waarmee de Overstap gebeurt.

Eigenschap aangeboden binnen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#aangebodenBinnen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework
Definitie Formeel Kader waarbinnen de Mobiliteitsdienst wordt aangeboden.
Gebruik Bv Besluit waarin de criteria voor het vergunnen van een Mobiliteitsdienst zijn opgesomd.

Eigenschap aankomstknoop

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#aankomstknoop
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Definitie Knoop waar het Routesegment eindigt.

Eigenschap aankomstpunt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#aankomstpunt
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Location
Definitie Locatie waar de Route eindigt.

Eigenschap aankomsttijdstip

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route.aankomsttijdstip
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Tijdstip waarop de Route eindigt.

Eigenschap aankomsttijdstip

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment.aankomsttijdstip
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/mobiliteit-trips-en-aanbod#Route.aankomsttijdstip
Definitie Tijdstip waarop het Routesegment eindigt.

Eigenschap aantal

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#aantal
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Aantal reizen dat men met het Vervoersbewijs kan afleggen.

Eigenschap afstand

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs.afstand
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Gecumuleerde afstand die men met het Vervoersbewijs mag afleggen.

Eigenschap afstand

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route.afstand
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie
Gebruik Af te leiden uit de kenmerken vd Route, typisch uit de geometrie van de Routesegmenten.

Eigenschap bedrag

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#bedrag
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Bereik https://schema.org/MonetaryAmount
Definitie Geldbedrag dat aan de Mobiliteitsdienst kan worden besteed.

Eigenschap berekend met

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#berekendMet
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeplanner
Definitie Routeplanner waarmee de Route is berekend.

Eigenschap beschikbaar op

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#beschikbaarOp
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Transportobject waarop de Mobiliteitsdienst wordt aangeboden.
Gebruik Bv P+R wordt aangeboden op parking van station, deelfiets+trein aangeboden in combipunt.

Eigenschap beschikbaarheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst.beschikbaarheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Beschikbaarheid
Definitie Beschikbaarheid van de Mobiliteitsdienst.
Gebruik Bv dienstregeling of openingsuren.

Eigenschap beschikbaarheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Transportobject.beschikbaarheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Beschikbaarheid
Definitie Beschikbaarheid van het Transportobject.
Gebruik Bv openingsuren.

Eigenschap bestaat uit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#bestaatUit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Definitie Opeenvolging van Routesegmenten waaruit de Route bestaat.

Eigenschap boeking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reis.boeking
Domein https://schema.org/Trip
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking
Definitie Boeking van de Reis.

Eigenschap boeking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reservatie.boeking
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reservatie
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap dienst

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs.dienst
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Definitie Mobiliteitsdienst waarvan men met het Vervoersbewijs gebruik mag maken.

Eigenschap dienst

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource.dienst
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Definitie Mobiliteitsdienst van de Resource.

Eigenschap dienstregeling

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#dienstregeling
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Beschikbaarheid
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Dienstregeling
Definitie Schema met tijdstippen waarop iets wordt aangeboden.

Eigenschap duur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#duur
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#duration
Definitie Totale tijd waarvan men met het Vervoersbewijs van een Mobiliteitsdienst gebruik mag maken.
Gebruik Bv 1 uur in het geval van een metroticket of 1 dag voor een dagticket of een krediet van 120 minuten deelstep.

Eigenschap gebruiker

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#gebruiker
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Beschikbaarheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type gebruiker waarvoor de beschikbaarheid geldt.

Eigenschap gekozen route

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#gekozenRoute
Domein https://schema.org/Trip
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Definitie Route die de Reiziger kiest uit de mogelijke Routes.
Gebruik Eventueel meer dan 1 gekozen Route als de reiziger onderweg van Route verandert.

Eigenschap gerealiseerd door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop.gerealiseerdDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Definitie Mobiliteitsdienst die de Reiziger heeft gebruikt in de Routeknoop.
Gebruik Bv parking.

Eigenschap gerealiseerd door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment.gerealiseerdDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Definitie Mobiliteitsdienst die de Reiziger heeft gebruikt bij het afleggen van het Routesegment.

Eigenschap gerealiseerd met

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop.gerealiseerdMet
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Definitie Resource van de Mobiliteitsdienst die de reiziger heeft gebruikt in de Routeknoop.
Gebruik Bv parkeerplaats.

Eigenschap gerealiseerd met

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment.gerealiseerdMet
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Definitie Resource van de Mobiliteitsdienst die de Reiziger heeft gebruikt bij het afleggen van het Routesegment.

Eigenschap gerealiseerd op

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop.gerealiseerdOp
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Transportobject dat met de Routeknoop samenvalt.
Gebruik Bv de halte waar men op- of afstapt, de parking waar men zijn auto parkeert, het deelfietsstation waar men een fiets ophaalt.

Eigenschap gerealiseerd op

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap.gerealiseerdOp
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Transportobject waarmee de Routeconnectie samenvalt.
Gebruik Bv de halte waar men overstapt tussen twee metrolijnen, het Adresgebied waarbinnen men overstapt tussen twee vervoersmodi.

Eigenschap identificator

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#identificator
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie Identificator van de Resource.
Gebruik Bv nummerplaat van de huurauto, nummer vd zitplaats...

Eigenschap integreert info over

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#integreertInfoOver
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeplanner
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportnetwerk
Definitie Info over Transportnetwerken die een Routeplanner gebruikt om Routes te berekenen.
Gebruik Die integratie houdt typisch in het samenvoegen van beschrijvingen van Transportnetwerken tot een graph waarover kortste, snelste etc paden kunnen worden berekend.

Eigenschap is medereiziger van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#isMedereizigerVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reiziger
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reiziger
Definitie Reiziger die de Reiziger vergezelt tijdens de Reis.
Gebruik Bv de kinderen van een gezin dat samenreist. Van belang bij bv bij het bepalen van de prijs van een Vervoersbewijs wanneer jonge kinderen gratis meereizen.

Eigenschap kenmerk

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#kenmerk
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reiziger
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Kenmerk
Definitie Kenmerk van de Reiziger.

Eigenschap kostprijs

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#kostprijs
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik https://schema.org/MonetaryAmount
Definitie Prijs van de Route.
Gebruik Bv de som van de kostprijs van de aangekochte Vervoersbewijzen.

Eigenschap licentie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#licentie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Licentie
Definitie Licentie waaronder de Mobiliteitsdienst wordt aangeboden.
Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#link
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GerichteLink
Definitie Opeenvolging van Gerichte Links waaruit het Routesegment bestaat.

Eigenschap mogelijke route

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#mogelijkeRoute
Domein https://schema.org/Trip
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Definitie Routes die gevolgd kunnen worden om de Reis uit te voeren.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#niveau
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Toegankelijkheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Niveau van toegankelijkheid.

Eigenschap omvat

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#omvat
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Definitie Meer specifieke Mobiliteitsdiensten waaruit de Mobiliteitsdienst is samengesteld.
Gebruik Bv openbaar vervoer in Brussel aangeboden door de MIVB bestaat uit een aantal metrolijnen bv lijn 5 Erasmus-Herman-Debroux.Of een MAAS-aanbieder integreert meerdere diensten, bv openbaar vervoer en deelvervoer.

Eigenschap onderdeel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#onderdeel
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Toegankelijkheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Deel van de dienst of infrastructuur waarop de Toegankelijkheid betrekking heeft..

Eigenschap onderneemt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#onderneemt
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reiziger
Bereik https://schema.org/Trip
Definitie Reis die een Reiziger onderneemt of wil ondernemen.

Eigenschap overstap

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#overstap
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Definitie Routeknoop waarnaar wordt overgestapt.

Eigenschap overstaptijd

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#overstaptijd
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#duration
Definitie Tijd waarin de overstap gebeurt.

Eigenschap periode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#periode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Beschikbaarheid
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime
Definitie Periode waarin iets beschikbaar is.
Gebruik Bv startdatum zonder einddatum voor dienstverlening die nog actief is of een aanduiding van het seizoen waarin de dienstverlening wordt aangeboden. Een ingevulde einddatum geeft aan wanneer de dienstverlening werd beƫindigd. Begin- en einddatum volgens ISO8601 syntax.

Eigenschap prijsplan

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#prijsplan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik https://schema.org/PriceSpecification
Definitie Prijsplan van de Mobiliteitsdienst.

Eigenschap pseudoniem

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#pseudoniem
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reiziger
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Pseudoniem
Definitie Naam van de Reiziger die afwijkt van zijn werkelijke naam.
Gebruik Doel is dat de werkelijke identiteit van de Reiziger niet meer achterhaald kan worden maar dat tripdata toch op individueel niveau bestudeerd kan worden.

Eigenschap reis

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#reis
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking
Bereik https://schema.org/Trip
Definitie Reis die geboekt wordt.

Eigenschap reisduur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#reisduur
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#duration
Definitie Tijd waarin de Route wordt afgelegd.

Eigenschap reisweg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reservatie.reisweg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reservatie
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Location
Definitie Reisweg waarvoor iets gereserveerd wordt.
Gebruik Bv zitplaats van Brussel naar Parijs.

Eigenschap reisweg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs.reisweg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Location
Definitie Opeenvolging van Locaties waarvoor het Vervoersbewijs geldig is.
Gebruik Typisch de twee opeenvolgende Locaties waartussen men mag reizen met het Vervoersbewijs, bv een treinabonnement tussen Brussel en Gent (waarbij het type Vervoersbewijs dan doorgaans "retourticket" is, maw ook een Reis van Gent naar Brussel is mogelijk). Maar kan ook gewoon het Gebied of de Plaats zijn waarvoor het Vervoersbewijs geldt, bv Antwerpen.

Eigenschap resource

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reservatie.resource
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reservatie
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap resource

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking.resource
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Definitie Resource die is gereserveerd.

Eigenschap resource

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst.resource
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Definitie Resource waarover de Mobiliteitsdienst beschikt.

Eigenschap routebeschrijving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#routebeschrijving
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routebeschrijving
Definitie Beschrijving van de Route.
Gebruik Af te leiden uit andere kenmerken van de Route, bv de routesegmenten waaruit de Route bestaat en de kenmerken daarvan.

Eigenschap routeknoop (source)

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap.routeknoop.source
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap routeknoop (target)

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap.routeknoop.target
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Status van de Boeking.
Gebruik Bv of de Boeking nog hangende is of reeds bevestigd.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Toestand waarin een Resource zich bevindt.
Gebruik Bv gereserveerd, inactief, beschikbaar. Bepaalt of een Resource gebruikt kan worden.

Eigenschap toegankelijkheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst.toegankelijkheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Toegankelijkheid
Definitie Toegankelijkheid van de Mobiliteitsdienst.
Gebruik Bv of de Mobiliteitsdienst toegankelijk is voor personen met een beperking.

Eigenschap toegankelijkheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Transportobject.toegankelijkheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Toegankelijkheid
Definitie Toegankelijkheid van het Transportobject.
Gebruik Bv of het Transportobject toegankelijk is voor personen met een beperking.

Eigenschap uitgevoerd door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#uitgevoerdDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Uitvoerder
Definitie Uitvoerder van de Mobiliteitsdienst.
Gebruik Kan verschillen van de Aanbieder.

Eigenschap uitgevoerde route

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#uitgevoerdeRoute
Domein https://schema.org/Trip
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Definitie Route die uiteindelijk uitgevoerd is om de Reis te realiseren.
Gebruik Werkelijke aankomst- en vertrektijdstip, reisduur etc.

Eigenschap uitvoerder

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#uitvoerder
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Uitvoerder
Definitie Uitvoerder van het Routesegment.

Eigenschap verkregen binnen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#verkregenBinnen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Licentie
Bereik http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework
Definitie Formeel Kader waarbinnen de Licentie is verkregen.
Gebruik Bv de set van criteria waaraan een Mobiliteitsdienst moet voldoen.

Eigenschap vertrekknoop

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#vertrekknoop
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Definitie Knoop waar het Routesegment begint.

Eigenschap vertrekpunt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#vertrekpunt
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Location
Definitie Locatie waar de Route begint.

Eigenschap vertrektijdstip

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment.vertrektijdstip
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Specialisatie van
  • https//data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/mobiliteit-trips-en-aanbod#Route.vertrektijdstip
Definitie Tijdstip waarop het Routesegment begint.

Eigenschap vertrektijdstip

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route.vertrektijdstip
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Route
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Tijdstip waarop de Route begint.

Eigenschap vervoermiddel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource.vervoermiddel
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type vervoermiddel van de Resource.
Gebruik Vooral relevant als de resource een voertuig is.

Eigenschap vervoermiddel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst.vervoermiddel
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Mobiliteitsdienst
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Vervoermiddel waarmee of waarvoor de Mobiliteitsdienst doorgaans wordt georganiseerd.
Gebruik Bv metro, tram, bus voor de MIVB. Bv auto, fiets voor parking Coovi.

Eigenschap vervoermiddel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment.vervoermiddel
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type vervoermiddel waarmee het Routesegment is afgelegd.

Eigenschap vervoermiddel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap.vervoermiddel
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Overstap
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Vervoermiddel waarmee de Overstap gebeurt.
Gebruik Doorgaans te voet.

Eigenschap vervoersautoriteit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#vervoersautoriteit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Licentie
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation
Definitie Publieke Organisatie verantwoordelijk voor het verkeersmanagement of de planning, controle of het beheer van een bepaald vervoersnetwerk of vervoerswijze, of beide, die onder haar territoriale bevoegdheid vallen.

Eigenschap vervoersbewijs

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reiziger.vervoersbewijs
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reiziger
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Definitie Vervoersbewijs van de Reiziger.
Gebruik Kan los staan van een Reis, ttz men kan beschikken over een Vervoersbewijs waarbij de Reis nog niet vastligt of nog niet is uitgevoerd, bv een abonnement of een dagkaart.

Eigenschap vervoersbewijs

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking.vervoersbewijs
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Boeking
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Definitie Vervoersbewijs voor de geboekte Reis.

Eigenschap vervoersbewijs

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment.vervoersbewijs
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routesegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Definitie Vervoersbewijs waarmee het Routesegment kan worden afgelegd of is afgelegd.

Eigenschap vervoersbewijs

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reis.vervoersbewijs
Domein https://schema.org/Trip
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Definitie Vervoersbewijs voor de Reis.
Gebruik Dit is het Vervoersbewijs waarmee men de Reis wil uitvoeren of men de Reis heeft uitgevoerd. Bv het gekochte ticket of het abonnement waarover men beschikt.

Eigenschap vervoersbewijs

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop.vervoersbewijs
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Routeknoop
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Vervoersbewijs
Definitie Vervoersbewijs dat nodig is of gebruikt is in de Routeknoop.
Gebruik Bv het parkeerticket nodig voor het parkeren van zijn auto in de Routeknoop.

Eigenschap voorkeur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#voorkeur
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Reiziger
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit/trips-en-aanbod#Voorkeur
Definitie Voorkeuren van de Reiziger.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Prijsspecificatie

URI https://schema.org/PriceSpecification

Reis

URI https://schema.org/Trip

territoriale toepassing

URI http://data.europa.eu/m8g/territorialApplication

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

ruimtelijke dekking

URI http://purl.org/dc/terms/spatial

ruimtelijke dekking

URI http://purl.org/dc/terms/spatial

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

contactinfo

URI http://schema.org/contactPoint

reisweg

URI http://schema.org/itinerary

openingsuren

URI http://schema.org/openingHours

deel van reis

URI http://schema.org/partOfTrip

voorkeursnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

registratie

URI http://www.w3.org/ns/regorg#registration

aankomsttijd

URI https://schema.org/arrivalTime

vertrektijd

URI https://schema.org/departureTime

openingsuren

URI https://schema.org/hoursAvailable

prijs

URI https://schema.org/price

prijs

URI https://schema.org/price

waarde

URI https://schema.org/value

waarde

URI https://schema.org/value