Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Netwerk. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het vocabularium "OSLO-Netwerk" definieert termen die van toepassing zijn op netwerken in het algemeen. Het beschrijft basiskenmerken van een netwerk zoals de elementen waaruit het bestaat bv knopen, linken, zones, connecties. De termen zijn bedoeld om gespecialiseerd te worden voor het beschrijven van netwerken met specifieke functies, bv transportnetwerken of hydrografische netwerken. Dit vocabularium is gebaseerd op het Generic Network Model van INSPIRE.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Connectie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Connectie
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Logische verbinding tussen twee of meer Netwerkelementen in verschillende Netwerken.
Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GeneriekeLink
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Lineair Netwerkelement.
Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GerichteLink
Definitie Link in hetzij zijn positieve, hetzij zijn negatieve richting.

Klasse Knoop

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Knoop
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Significante positie in het Netwerk die steeds samenvalt met het begin of het einde van een Link.
Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Link
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GeneriekeLink
Definitie Curvilineair netwerkelement dat twee posities verbindt en een homogeen pad in het Netwerk vertegenwoordigt. De verbonden posities worden voorgesteld door Knopen.

Klasse Linksequentie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Linksequentie
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GeneriekeLink
Definitie Onvertakt doorlopend pad in een Netwerk.

Gebruik

Bv een route in het Netwerk.

Klasse Linkset

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Linkset
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Collectie Linksequenties en/of Links met een specifieke functie of belang in het Netwerk.

Klasse Netwerk

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerk
Definitie Verzameling van Netwerkelementen.

Gebruik

De reden waarom de Netwerkelementen bij elkaar gebracht worden in een Netwerk kan verschillen, bv omdat ze geschikt zijn voor een bepaald type vervoermiddel.

Klasse Netwerkelement

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Element in een Netwerk dat daarin een functie van belang vervult.

Klasse Netwerkgebied

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkgebied
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Tweedimensionaal element in een Netwerk.

Klasse OngelijkgrondseKruising

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#OngelijkgrondseKruising
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Geeft aan welke van twee of meer Netwerkelementen hoger of lager is gelegen dan de andere.

Gebruik

Te gebruiken wanneer de hoogteco├Ârdinaten ontbreken of niet betrouwbaar zijn.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap beginknoop

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#beginknoop
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Link
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Knoop
Definitie Knoop die het begin is van de link.

Eigenschap bestaat uit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#bestaatUit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerk
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Netwerkelementen waaruit het Netwerk bestaat.

Eigenschap eindknoop

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#eindknoop
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Link
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Knoop
Definitie Knoop die het einde is van de Link.

Eigenschap geografischeNaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#geografischeNaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerk
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Naam van het Netwerk.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkgebied.geometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkgebied
Bereik http://www.opengis.net/ont/sf#Polygon
Definitie Beschrijving van de geometrie van het netwerkgebied

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Knoop.geometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Knoop
Bereik http://www.opengis.net/ont/sf#Point
Definitie Locatie van de Knoop.

Eigenschap geometriemiddellijn

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#geometriemiddellijn
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Link
Bereik http://www.opengis.net/ont/sf#LineString
Definitie Geometrie van de middellijn van de Link.

Eigenschap identificator

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#identificator
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Bereik http://www.w3.org/ns/adms#Identifier
Definitie Identificator van het Netwerkelement.

Eigenschap kruising van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#kruisingVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#OngelijkgrondseKruising
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Link
Definitie Links die ongelijkgronds kruisen.
Gebruik De set van kruisend Links is geordend met de laagst gelegen Link eerst.
Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Linkset.link
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Linkset
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GeneriekeLink
Definitie Link die deel uitmaakt van de Linkset.
Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GerichteLink.link
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GerichteLink
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Link
Definitie Verwijzing naar de Link.
Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Linksequentie.link
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Linksequentie
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GerichteLink
Definitie Link die deel uitmaakt van de Linksequentie

Eigenschap richting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#richting
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#GerichteLink
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan of de richting van de link overeenstemt met zijn positieve of zijn negatieve richting.

Eigenschap verbindt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#verbindt
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Connectie
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Netwerkelementen die door de Connectie verbonden zijn.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

type

URI http://purl.org/dc/terms/type