Samenvatting

Dit vocabularium definieert een aantal generieke, abstract entiteiten en eigenschappen voor het conceptueel gegevensmodel voor inventarisaties op het Openbaar Domein. Als aanvulling op dit vocabularium bestaan een aantal thematische uitbreiding.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Collectie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Collectie
Definitie Een verzameling van individuele objecten waartussen een functionele relatie bestaat.

Gebruik

Bijvoorbeeld, alle objecten op het openbaar domein die bij een verkeersplateau horen maar niet noodzakelijk een rechtstreekse ruimtelijke relatie hebben.

Klasse Deel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Deel
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekObject
Definitie Homogeen gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige hoofdfunctie en fysiek voorkomen.

Klasse Element

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekObject
Definitie Afzonderlijk te onderscheiden element dat ofwel direct of indirect bevestigd is aan het aardoppervlak.

Klasse Fysiek Object

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekObject
Specialisatie van
  • http://schema.org/Thing
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie De hoofdklasse waar alle objecten die geïnventariseerd kunnen worden van afgeleid worden.

Klasse Fysiek Voorkomen

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekVoorkomen
Definitie Beschrijving van het fysieke voorkomen van het object.

Klasse Gebied

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Een ruimte met daarin objecten in de openbare ruimte die samen een hoofdfunctie hebben.

Gebruik

De openbare ruimte wordt geïnterpreteerd zoals aangegeven in het GRB lexicon (Informatie Vlaanderen): "Ruimte die ten dienste staat van iedereen (algemeen belang), zonder beperking naar specifieke gemeenschappen. De openbare ruimte is principieel voor iedereen toegankelijk". Voorbeeld: een stadspark is parkzone, om hiermee aan te duiden dat de zone is ontworpen is om recreatie en natuur samen te laten plaatsvinden.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap begindatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#begindatum
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.

Eigenschap beheerder

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#beheerder
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het gebied of object.

Eigenschap bevat

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#bevat
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Collectie
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekObject
Definitie Relatie naar de objecten die deel uitmaken van de collectie.

Eigenschap eigenaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#eigenaar
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het object of gebied.

Eigenschap einddatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#einddatum
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum waarop de huidige versie van het gebied of object uit gebruik wordt genomen.

Eigenschap nauwkeurigheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#nauwkeurigheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekObject
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De precisie waarmee het object opgemeten werd.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#niveau
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten.
Gebruik Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#oppervlakte
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Deel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie De afmeting van het object in vierkante meter.

Eigenschap voorkomen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#voorkomen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Deel
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekVoorkomen
Definitie Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerobject.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#Organization

alternatieve naam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

contactinfo

URI http://schema.org/contactPoint

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title

relatie

URI http://purl.org/dc/terms/relation

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

voorkeursnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel