Samenvatting

Vocabularium begraafplaats definieert een aantal thematische entiteiten en eigenschappen als aanvulling op het conceptueel gegevensmodel Openbaar Domein.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 27/11/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Begraafplaats blok

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#BegraafplaatsBlok
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Een deel binnen de begraafplaats. Dit blok is op zichzelf staande structuur binnen de begraafplaats en zorgt voor een gebiedsdekkende structuur.

Klasse Begraafplaats rij

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#BegraafplaatsRij
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Een rij is een verzameling graven van hetzelfde type. Een rij ligt typisch volledig binnen een bepaald blok.

Klasse Columbarium

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Columbarium
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element
Definitie Een columbarium is een muur met nissen waarin urnen geplaatst worden.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer - BPU1: Columbarium

Klasse Graf

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Graf
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element
Definitie Plaats waar iemand begraven ligt.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer: BPG1 Grafrand (afgeleid)

Klasse Strooiweide

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Strooiweide
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Plaats, meestal grasperkje, op het kerkhof waar assen van overledenen uitgestrooid worden.

Klasse Urnenveld

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Urnenveld
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element
Definitie Een urnenveld is een constructie in of op de grond met nissen waarin urnen geplaatst worden.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer - BPU2: Urnenveld

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap bezetting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#bezetting
Domein http://schema.org/Thing
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Geeft de bezetting van een object weer op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld het aantal ingenomen parkeerplaatsen van een parking.

Eigenschap grafkelder aanwezig

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#grafkelderAanwezig
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Graf
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het graf voorzien is van een ondergrondse of bovengrondse ruimte.

Eigenschap grafteken

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#grafteken
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Graf
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of er al dan niet een grafteken, bijvoorbeeld een zerk, aanwezig is.

Eigenschap graftype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#graftype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Graf
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type graf.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

capaciteit

URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#capaciteit