Samenvatting

Vocabularium gebieden definieert een aantal thematische entiteiten en eigenschappen als aanvulling op het conceptueel gegevensmodel Openbaar Domein.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 27/11/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Begraafplaats

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Begraafplaats
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Gebied waar stoffelijke resten van overledenen begraven, bijgezet of verstrooid worden, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte.

Klasse Bufferzone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Bufferzone
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Een bufferzone is een gebied noodzakelijk om de hinder met naastliggende gebieden te beperken, bijvoorbeeld tussen industrie en woonzone of park.

Klasse Groenzone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Groenzone
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Een gebied zonder specifieke functie.

Gebruik

Een Groenzone onderscheid zich van Natuur omdat in dit laatste geval het gebied wel een specifieke ecologische functie heeft.

Klasse Natuur

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Natuur
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Gebied met een ecologische functie

Klasse Park

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Park
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Een gebied dat meerdere functies combineert, waaronder hoofdzakelijk recreatieve en ecologische functies.

Gebruik

Indien een verdere detaillering van parken gewenst is, bijvoorbeeld op basis van hun oppervlakte, kan gekeken worden naar de drempelwaarden voor stedelijk groen zoals gedefinieerd in het Milieurapport Vlaanderen (MIRA).

Klasse Parking

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Parking
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Hoofdzakelijk buiten de rijbaan gelegen zone, bedoeld voor het langdurig laten stilstaan van een voertuig in parkeervakken, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte van de zone die buiten de parkeervakken.

Klasse Plein

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Plein
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Een onbebouwde en openbare ruimte, typisch omgeven door gebouwen, dat deel uitmaakt van het stratennet van een stad of gemeente.

Gebruik

Op een plein kunnen diverse activiteiten doorgaan, in aanvulling op de verkeersfunctie.

Klasse Recreatiegebied

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Recreatiegebied
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Een gebied met hoofdzakelijk een recreatieve functie, waaronder ook sport en spel.

Klasse Recyclagepark

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Recyclagepark
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Zone waar particulieren en KMO's hun afval gescheiden kunnen inzamelen en deponeren.

Klasse Spoorweg

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Spoorweg
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Zone bedoeld om hoofdzakelijk treinverkeer te kunnen laten plaatsvinden, inclusief de gebieden die de spoorinfrastructuur ondersteunen (vb: spoorbermen)

Klasse Tuinzone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Tuinzone
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Gebied ingericht en/of beheerd als openbare tuin, meestal aanliggend aan gebouwen voor algemeen nut (scholen, jeugdlokalen, religieuze gebouwen, cultuurcentra, politie, brandweer, etc.)

Klasse Volkstuin

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Volkstuin
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Gebied aangeduid en bedoeld om tuinbouw te laten plaatsvinden bij particulieren op percelen die niet aan de eigen woning gelegen zijn, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte.

Klasse Waterverkeerzone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Waterverkeerzone
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Gebied bedoeld om hoofdzakelijk transport via waterwegen te kunnen laten plaatsvinden, inclusief de gebieden die wezenlijk deel uitmaken van de waterwegen (vb: oevers).

Klasse Wegzone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Wegzone
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied
Definitie Gebied bedoeld om hoofdzakelijk voet-, fiets- en/of motorisch verkeer te kunnen laten plaatsvinden.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap actieve lijkbezorging

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#actieveLijkbezorging
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Begraafplaats
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of er al dan niet nog aan actieve lijkbezorging gedaan wordt op de begraafplaats.

Eigenschap lichte recreatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#lichteRecreatie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Begraafplaats
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de begraafplaats al dan niet geschikt is voor lichte recreatie.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

In dit vocabularium zijn geen externe termen hergebruikt.