Samenvatting

Vocabularium infrastructuur-elementen definieert een aantal thematische entiteiten en eigenschappen als aanvulling op het conceptueel gegevensmodel Openbaar Domein.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 27/11/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

Klassen

| Aanplakbord | Afsluiting | Afsluiting spandraad en -ketting | Bedieningszuil | Bestendige afsluiting | Betaalautomaat | Biggetje | Boombeugel | Borstwering | Bovengrondse brandkraan | Bushaltepaal | Bushok | Camera | Communicatiemast | Cultuurhistorisch monument | Debietmeter | Deksel | Detectielus | Draadafsluiting | Dwarsligger | Elektriciteitspaal | Fietsstalling | Fietstelpaal | Flitspaal | GSM-paal | Geluidscherm | Grenspaal | Hoogspanningsmast | Hoogspanningspaal | Huisaansluiting | Infozuil | Infrastructuurelement | Keldergat | Kleine windturbine | Knipperlicht | Kopmuur | Krooshek | Lichtpunt | Lijnvormige wegmarkering | Longitudinale weginrichting | Mast | Meerpaal | Meteopaal | Muur | Muur binnen de wegbaan | Normandische afsluiting | Nutskast | Nutspaal | Omklapbare wegmonoliet | Openbaar toilet | Openbare brievenbus | Openbare straatverlichting aan gevel of muur | Openbare verlichting | Openbare vuilnisbak | Oplaadpunt | Paal bovenleiding tram trein trolley | Paneel | Parkeersensor | Picknicktafel | Pijler | Puntvormige wegmarkering | Putdeksel | Recyclagecontainer | Reddingsband | Rijbaankussen | Rooster | Schampblok | Seininstallatie overgang spoorbedding | Selectieve afsluiting | Sensoropstelling | Signalisatie | Signalisatie en leidingenportiek | Signalisatie scheepvaart | Signalisatie scheepvaart elektrisch | Signalisatie scheepvaart niet-elektrisch | Silo | Slagboom | Speel- en sportvoorziening | Spuitkop | Statische wegmonoliet | Stootband | Stootband dupuis | Stootband new jersey | Straatkap | Straatkolk | Straatmeubilair | Straatspiegel | TV-mast | Telefoonpaal | Toegangspoort | Tractorsluis | Transversale weginrichting | Treinbiels | Vangrail | Veerooster | Veiligheidsband | Verkeersbord | Verkeersdrempel | Verkeerslicht | Verkeerslicht voetganger fietser | Verlichtingspaal | Verluchtingsrooster | Verzinkbare wegmonoliet | Vlaggenpaal | Vlakvormige wegmarkering | Waterpunt | Weginrichtingselement | Wegmarkering | Wegmonoliet | Wegneembare wegmonoliet | Wegsignalisatie | Windturbine | Zichtbaar deksel of luik | Zitbank |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aanplakbord

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Aanplakbord
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie (Paalvormige en duurzame verankering van) signalisatie langsheen de openbare weg met allerlei aankondigingen, al of niet van commerciële aard, op te plakken

Gebruik

Voornamelijk voor reclameborden en verkiezingsdrukwerk. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI12: Paal signalisatie publiciteit en Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q4379881).

Klasse Afsluiting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Afsluiting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting (afgeleid)

Klasse Afsluiting spandraad en -ketting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SpandraadKetting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BestendigeAfsluiting
Definitie Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit spandraad en/of kettingen.

Gebruik

Verschilt van een draadafsluiting. Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - Spandraad en -ketting.

Klasse Bedieningszuil

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Bedieningszuil
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling
Definitie Sensor in functie van elektrische installaties of straatmeubilair

Gebruik

Bijvoorbeeld, bedieningszuil voor verzinkbare wegmonoliet.

Klasse Bestendige afsluiting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BestendigeAfsluiting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Afsluiting
Definitie Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding die statisch is in vorm en geen doorgang toelaat.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting

Klasse Betaalautomaat

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Betaalautomaat
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Automaat die betaalkaarten of geld accepteert om betalingen uit te voeren bijvoorbeeld voor parkeertickets of tickets voor het openbaar vervoer.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI23: Betaalautomaat

Klasse Biggetje

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Biggetje
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Stootband
Definitie Geprefabriceerde zeer lage (betonnen) veiligheidsstootband die over haar gehele lengte in de bodem is ingewerkt. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd en worden individueel geplaatst.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WLI14: Stootband type biggetjes/varkensruggen

Klasse Boombeugel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Boombeugel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Een boombeugel is een verticale structuur die enerzijds zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen auto's, fietsen, bromfietsen, en de anderzijds ook de nodige steun biedt bij het opgroeien van jonge bomen.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer - WGB: Boombeugel

Klasse Borstwering

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Borstwering
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LongitudinaleWeginrichting
Definitie Hekwerk of constructie (balustrade, 'omega'-profielen,...) die geplaatst werd met het oog op de veiligheid van de zwakke weggebruiker, overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WLI8: Borstwering

Klasse Bovengrondse brandkraan

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BovengrondseBrandkraan
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Bovengronds aansluitingspunt aan de waterleiding, gelegen boven het maaiveld waar brandslangen op aangesloten kunnen worden.

Gebruik

Naar GRB-basis - WPI4: Bovengrondse brandkraan

Klasse Bushaltepaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Haltepaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegsignalisatie
Definitie Een haltepaal duidt de locatie aan waar het openbaar vervoer, bv. bus, tram of trolley, stopt om passagiers te laten in- en uitstappen.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI1102 wegsignalisatie openbaar vervoer

Klasse Bushok

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Bushok
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Een bushok biedt in de regel onderdak aan reizigers van het openbaar vervoer.

Gebruik

Naar GRB-basis - WGA1: Bushok

Klasse Camera

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Camera
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling
Definitie Vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om: misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen; overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen; de orde te handhaven.

Gebruik

Naar Camerawet (De Gegevensbeschermingsautoriteit)

Klasse Communicatiemast

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Communicatiemast
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Mast
Definitie Een meervoudige metalen constructie zoals een tijdelijke GSM-mast, een mast van een radio-amateur, een private ontvangst- en zendinstallatie.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - KNW15: Communicatiemast divers

Klasse Cultuurhistorisch monument

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#CultuurhistorischMonument
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Een cultuurhistorisch monument is een zichtbare constructie met historische, esthetische of landschappelijke waarde opgetrokken uit duurzame materialen.

Gebruik

Naar GRB-basis - KNW3: Cultuurhistorisch monument. Voor een verdere detaillering verwijzen we naar de Klein Erfgoed thesaurus van Onroerend Erfgoed (https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/ERFGOEDTYPES/c/237)

Klasse Debietmeter

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Debietmeter
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling
Definitie Een meettoestel bevestigd in of langs een waterloop die het aantal kubieke meter water registreert dat op een bepaald punt in een waterloop per seconde passeert.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer - WRM3: Debietmeter

Klasse Deksel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Deksel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een object om een holte of hol voorwerp af te sluiten.

Gebruik

Deksel voor een holte gelegen in het maaiveld. Naar Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q2488579)

Klasse Detectielus

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Detectielus
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling
Definitie Inductielus van koperdraad verzonken in het wegdek waarmee met behulp van elektronica een voertuig kan worden waargenomen

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie wegbeheer - WDL: Detectielus

Klasse Draadafsluiting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Draadafsluiting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BestendigeAfsluiting
Definitie Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit draad.

Gebruik

Verschillend van een spandraad of -ketting. Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - Draadafsluiting

Klasse Dwarsligger

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Dwarsligger
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BestendigeAfsluiting
Definitie Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit één of meerdere horizontale dwarsliggers.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - Dwarsligger

Klasse Elektriciteitspaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Elektriciteitspaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Paal van de elektriciteitsleiding.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI1: Paal

Klasse Fietsstalling

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Fietsstalling
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Een fietsstalling is het geheel aan palen en/of verankeringspunten van een constructie bestemd voor het vastmaken van fietsen, gelegen op het openbare domein.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI16: Fietsstalling. Met het attribuut overdekt als True: GRB-basis - WGA3: Overdekte fietsstalling.

Klasse Fietstelpaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Fietstelpaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling
Definitie Paal die automatisch voorbij passerende fietsers telt.

Gebruik

Naar http://vlaamswoordenboek.be/definities/term/fietstelpaal

Klasse Flitspaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Flitspaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling
Definitie Een meettoestel waarmee snelheidsovertredingen en/of het negeren van een rood verkeerslicht vastgesteld kunnen worden.

Gebruik

Onder GRB-skeletaanvulling detail - WPI1: Paal

Klasse GSM-paal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#GSM-paal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Nutspaal
Definitie Een burgerlijke constructie die gebruikt wordt voor de distributie van mobiele netwerken.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - KNW14: Nutspaal

Klasse Geluidscherm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Geluidscherm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LongitudinaleWeginrichting
Definitie Geluidswerende wand langs autosnelwegen, spoorwegen, met als doel de omwonenden tegen geluidshinder te beschermen.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie wegbeheer - WGS: geluidsscherm

Klasse Grenspaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Grenspaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Weginrichtingselement
Definitie Een merkpaal die de grens van de Belgische Staat, de provincies en de gemeenten aanduidt.

Gebruik

Naar GRB-basis - WPI5: Grenspaal

Klasse Hoogspanningsmast

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Hoogspanningsmast
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Mast
Definitie Een hoogspanningsmast is een kunstwerk bedoeld voor het transport van stroom onder hoge spanning.

Gebruik

Naar GRB-basis - KNW4: Hoogspanningsmast/TV-mast

Klasse Hoogspanningspaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Hoogspanningspaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Nutspaal
Definitie Een burgerlijke constructie die gebruikt wordt voor het transport van elektriciteit.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - KNW14: Nutspaal

Klasse Huisaansluiting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Huisaansluiting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Deksel
Definitie Zichtbaar en publiek eindpunt van een huisaansluiting voor afval- en regenwater.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI22: Huisaansluiting

Klasse Infozuil

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infozuil
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie (Paalvormige en duurzame verankering van) signalisatie langsheen de openbare weg met allerlei aankondigingen, al of niet van commerciële aard, op te plakken.

Gebruik

Voornamelijk ten behoeve van het verspreiden van informatie (Stratenplan, inforbord gemeente ...). Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI12: Paal signalisatie publiciteit.

Klasse Infrastructuurelement

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element
Definitie Individueel object op het Openbaar Domein dat niet vegetatief is

Klasse Keldergat

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Keldergat
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Rooster
Definitie Elke horizontale en artificieel afgebakende opening in het maaiveld langsheen de gevelwand van een gebouw, bedoeld als toegang of als verluchting en verlichting van kelders.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - GBA8: Rand gebouwaanhorigheid type keldergat

Klasse Kleine windturbine

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#KleineWindturbine
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een kleine windturbine is een constructie die gebruikt wordt voor de aanmaak van nutssignalen. Een kleine windturbine onderscheid zich van middelgrote of grootschalige windturbines door zijn beperkte ashoogte (15m), gemeten vanaf de voet van de windturbine. Een kleine windturbine kan voorkomen ter hoogte van het maaiveld of op gebouwen en constructies.

Gebruik

Naar GRB aanvullende steekkaarten - WPI29: Kleine windturbine

Klasse Knipperlicht

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Knipperlicht
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegsignalisatie
Definitie Den knipperlicht is een oranje, wit of rood knipperlicht op een paal, dat dienst doet als verkeerssignaal op wegen (vb. zone 30).

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI33: Knipperlicht

Klasse Kopmuur

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Kopmuur
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LongitudinaleWeginrichting
Definitie Een kopmuur is een inrichtingselement van de wegbaan, dat gebruikt wordt voor de geleiding van verkeer bij grachten. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult van afwateringssysteem en is in de regel haaks op de hartlijn van de wegcorridor georiënteerd.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - KNW19: Kopmuur

Klasse Krooshek

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Krooshek
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Rooster
Definitie Een rooster, bedoeld om drijvend materiaal tegen te houden.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer - KNW20: Bijzondere hydraulische constructie; WRC4: Functiecode bijzondere hydraulische constructie (KH: krooshekken) en naar Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q2397968)

Klasse Lichtpunt

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Lichtpunt
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareVerlichting
Definitie Elk lichtpunt dat is ingewerkt in het maaiveld of op een paaltje op beperkte hoogte boven het maaiveld (tot 2 meter) en dat gebruikt wordt als randverlichting (bvb verlichting van monument, parking,...), naast de openbare straatverlichting

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI20: Lichtpunt

Klasse Lijnvormige wegmarkering

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LijnvormigeWegmarkering
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmarkering
Definitie Lijnvormige schilderingen aangebracht op het verhard gedeelte van de wegbaan of kleurveranderingen van de verharding die een onderdeel vormen van de verkeerswetgeving.

Gebruik

Volgende types lijnvormige wegmarkering komen in aanmerking: arceringslijn, kammarkering, doorlopende streep, rand van de rijbaan, fietstrook / fietspad, onderbroken lijn (5m), onderbroken streep (10m), gele onderbroken trottoirband, naderingsmarkering, busrijvak onderbroken, busrijvak ononderbroken, stopstreep, scheiding tussen individuele parkeerplaatsen. Naar GRB-skeletoptie wegbeheer - WEM2: Lijnvormige wegmarkering.

Klasse Longitudinale weginrichting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LongitudinaleWeginrichting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Weginrichtingselement
Definitie Een vast inrichtingselement binnen de wegbaan, met als doel de verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Deze inrichtingselementen zijn overwegend parallel aan de lengteas van de wegbaan georiënteerd.

Gebruik

Naar GRB-basis - WLI: Longitudinale weginrichting

Klasse Mast

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Mast
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een civieltechnische constructie, anders dan een gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak een mast onderscheidt zich van een paal door zijn meervoudige duurzame verankering met de grond (bv. drievoetige mast).

Gebruik

Naar GRB-basis - KNW4: Hoogspanningsmast/TV-mast

Klasse Meerpaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Meerpaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een paal/bolder, gelegen aan de rand van grote waterpartijen en van een speciale vorm voorzien om een schip vast te kunnen leggen bij het aanmeren. Een meerpaal is in principe hetzelfde als een bolder.

Gebruik

Naar GRB-basis - WPI3: Meerpaal

Klasse Meteopaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Meteopaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling
Definitie Paal, permanent en duurzaam verankerd met de bodem, waarop een meetinstrument (windzak, windmeter, ...) bevestigd is ter bepaling van atmosferische omstandigheden.

Gebruik

Naar GRB aanvullende steekkaarten - WPI28: Meteopaal

Klasse Muur

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Muur
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Afsluiting
Definitie Buiten de wegbaan gelegen en op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent, lijnvormig verankerde en rechtopstaande scheiding of grondkering bestaande uit opeengestapeld (min. 2 lagen) metselwerk of beton.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - AMR: Muur

Klasse Muur binnen de wegbaan

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#MuurBinnenWegbaan
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LongitudinaleWeginrichting
Definitie Muren binnen de wegbaan met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WLI10: Muur binnen de wegbaan

Klasse Normandische afsluiting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#NormandischeAfsluiting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BestendigeAfsluiting
Definitie Een afsluiting die typisch bestaat uit betonnen palen met betonnen dwarsbalken.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - Normandische afsluiting

Klasse Nutskast

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Nutskast
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een voor de mens niet-toegankelijke bovengrondse en beschermende ombouw waarin elektrische onderdelen en installaties, noodzakelijk voor de distributie van gas, elektriciteit en communicatiesignalen, worden ondergebracht (algemeen).

Gebruik

Aangevuld met een Nutsvoorzieningscode (GRB-skeletoptie wegbeheer - WNC: nutsvoorzieningscode). Naar GRB-skeletaanvulling detail - WKI: Nutskast.

Klasse Nutspaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Nutspaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een nutspaal is een burgerlijke constructie, die gebruikt wordt voor de aanmaak (windturbine), het transport (hoogspanningspaal) of distributie (GSM-paal) van nutssignalen.

Gebruik

Een paal verschilt van een mast door zijn enkelvoetige duurzame verankering met de grond. Naar GRB-skeletaanvulling detail - KNW14: Nutspaal

Klasse Omklapbare wegmonoliet

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OmklapbareWegmonoliet
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmonoliet
Definitie Een omklapbaar massief obstakel dat de doorgang van voertuigen kan beletten en dynamisch is in aard.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI14: Wegmonoliet

Klasse Openbaar toilet

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbaarToilet
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Een toilet dat bestemd is voor algemeen gebruik en dat zich bevindt in de openbare ruimte of op een locatie met veel passanten, zoals in trein- of benzinestations, of op een evenemententerrein.

Gebruik

Naar Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q813966)

Klasse Openbare brievenbus

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareBrievenbus
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Een openbare postbus ter verzameling van briefwisseling voor regelmatige verzending via postbedrijven.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI13: Openbare brievenbus

Klasse Openbare straatverlichting aan gevel of muur

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareStraatverlichtingAanGevelOfMuur
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareVerlichting
Definitie Een openbaar lichtpunt dat is bevestigd aan de gevel van een gebouw of constructie of bevestigd is aan een muur en dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten.

Gebruik

Omvat bijvoorbeeld ook de plafondverlichting in tunnels. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI31: Openbare straatverlichting aan gevel/muur.

Klasse Openbare verlichting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareVerlichting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een openbare lichtpunt dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI31: Openbare straatverlichting aan gevel/muur; WPI20: Lichtpunt

Klasse Openbare vuilnisbak

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareVuilnisbak
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Deels in de grond ingewerkte of verankerde vuilnisbak, bestemd voor het deponeren van afval van de voorbijgangers en gelegen op het openbare domein.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI15: Openbare vuilnisbak

Klasse Oplaadpunt

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Oplaadpunt
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Een infrastructuurelement dat elektrische energie voorziet om een elektrisch voertuig zoals een boot, fiets of een auto op te laden.

Gebruik

Naar Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q2140665)

Klasse Paal bovenleiding tram trein trolley

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#PaalBovenleidingTramTreinTrolley
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Paal van de bovenleiding van trolley- of spoorinstallaties

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI1: Paal; WPI105 bovenleiding tram, trein of trolley

Klasse Paneel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Paneelafsluiting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BestendigeAfsluiting
Definitie Een afsluiting opgebouwd uit een of meerdere panelen.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - houten paneel en afsluiting

Klasse Parkeersensor

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Parkeersensor
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling
Definitie Een sensor die de aanwezigheid van een voertuig op een parkeerplaats registreert.

Klasse Picknicktafel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Picknicktafel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Voor iedereen vrij toegankelijke tafel op verzorgingsplaatsen (o.a. langs autowegen, recreatiegebieden, parken, pleinen ...) met vaak daaraan gemonteerde zitbanken of stoelen die kan gebruikt worden om te picknicken.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer - PRA: Park- of recreatieattribuut; PRC: Functiecode park- of recreatieattribuut en Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q2466395)

Klasse Pijler

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Pijler
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een pijler is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor het ondersteunen van civieltechnische constructies zoals gebouwen of bruggen.

Gebruik

Naar GRB-basis - KNW5: Pijler

Klasse Puntvormige wegmarkering

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#PuntvormigeWegmarkering
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmarkering
Definitie Puntvormige schilderingen aangebracht op het verhard gedeelte van de wegbaan en die een onderdeel vormen van de verkeerswetgeving.

Gebruik

Types puntvormige wegmarkering: fiets; mindervalide, snelheidsbeperkingen, parkeerverbod, plaats met veel kinderen, pijlen, letters, uitroepteken, voorrang van rechts. Naar GRB-skeletoptie wegbeheer - WEM1: Puntvormige wegmarkering.

Klasse Putdeksel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Putdeksel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Deksel
Definitie Een putdeksel is een deksel of luik van ondergrondse leidingen en installaties. Onder putdeksels vallen cirkelvormige (vrije) deksels met diameter gelegen tussen 65 en 100cm en vierkante (vrije) deksels (65cm <= zijde <= 100cm).

Gebruik

Bron definitie: GRB WRI: Putdeksel

Klasse Recyclagecontainer

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Recyclagecontainer
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Container voor het verzamelen van al dan niet specifiek materiaal met als doel het te sorteren, recycleren of hergebruiken.

Klasse Reddingsband

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Reddingsband
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie elke ringvormig object gemonteerd op een paal, in een kast of aan een haak bevestigd dat bedoeld is om toegeworpen te worden als reddingsmiddel naar personen die in water terecht gekomen zijn.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer - WPI27: Reddingsband

Klasse Rijbaankussen

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Rijbaankussen
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#TransversaleWeginrichting
Definitie Een verkeersremmer vervaardigd uit kunststof en strekt zich doorgaans niet uit over de volledige breedte van de rijbaan.

Gebruik

Naar wegcode (B.S. 31.05.2002) https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/omzendbrieven/mo-03050230km/1164-omzendbrief. Anders dan de conventionele verhoogde inrichtingen die gereglementeerd zijn (KB 09-10-1998).

Klasse Rooster

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Rooster
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een rooster is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen, en zichtbaar aan het aardoppervlak.

Gebruik

Naar GRB-basis - KNW6: Rooster (afgeleid)

Klasse Schampblok

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Schampblok
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LongitudinaleWeginrichting
Definitie Geprefabriceerde betonnen veiligheidsstootband met beperkte lengte, waarvan meestal een rij geplaatst wordt in longitudinale richting.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WVG verkeersgeleider

Klasse Seininstallatie overgang spoorbedding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SeininstallatieOvergangSpoorbedding
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegsignalisatie
Definitie Installatie voor het regelen van de toegang tot een spoorwegovergang.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI106: seininstallatie overgang spoorbedding NMBS en Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q8004)

Klasse Selectieve afsluiting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SelectieveAfsluiting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Afsluiting
Definitie Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare afsluiting die gebruikt kan worden om selectief en/of periodiek toegang te verlenen aan voertuigen, fietsers en/of voetgangers.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting (afgeleid)

Klasse Sensoropstelling

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie De gehele opstelling van een meettoestel, bedoeld om iets waar te nemen.

Gebruik

De sensor zelf hoeft niet noodzakelijk aanwezig te zijn, bijvoorbeeld een flitspaal zonder een flitscamera. Naar GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer - WRM3: Debietmeter; GRB Aanvullende steekkaarten - WPI28: Meteopaal; GRB-skeletoptie wegbeheer - WDL: Detectielus (afgeleid).

Klasse Signalisatie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Signalisatie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Elementen langsheen wegen en waterlopen ter orientatie van het verkeer.

Gebruik

Bijvoorbeeld reflectorpaaltjes, palen voor verkeersborden, wegwijzers, plaatsnaamborden, straatnaambord, bord bebouwde kom, signalisatiepalen openbaar vervoer. Naar GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer - WRS1: Signalisatie scheepvaart elektrisch; WRS2: Signalisatie scheepvaart niet-elektrisch (afgeleid).

Klasse Signalisatie en leidingenportiek

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieEnLeidingenportiek
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Elke overspanning van een gedeelte van de wegbaan, watergang of spoorbaan waarbij ofwel signalisatieborden werden aangebracht ofwel gebruikt ter overbrugging van de wegbaan, watergang of spoorbaan voor leidingen

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WSM2: Signalisatie- en leidingenportiek

Klasse Signalisatie scheepvaart

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieScheepvaart
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Signalisatie
Definitie Paalvormige en duurzame verankering van signalisatie langsheen een waterloop ter oriëntatie van het scheepvaartverkeer.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer - WRS1: Signalisatie scheepvaart elektrisch; WRS2: Signalisatie scheepvaart niet-elektrisch (afgeleid)

Klasse Signalisatie scheepvaart elektrisch

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieScheepvaartElektrisch
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieScheepvaart
Definitie Paalvormige en duurzame verankering van signalisatie langsheen een waterloop ter oriëntatie van het scheepvaartverkeer of de bediening ervan die beschikken over een inwendige verlichting, lichten, elektrische ogen en radarscanners.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer - WRS1: Signalisatie scheepvaart elektrisch

Klasse Signalisatie scheepvaart niet-elektrisch

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieScheepvaartNietElektrisch
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieScheepvaart
Definitie Paalvormige en duurzame verankering van signalisatie langsheen een waterloop ter oriëntatie van het scheepvaartverkeer bvb. verboden te ankeren, VHF-kanaal aanduiding,...

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer - WRS2: Signalisatie scheepvaart niet-elektrisch

Klasse Silo

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Silo
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een silo of een opslagtank is een grote zichtbare installatie opgetrokken uit duurzame materialen voor opslag en verwerking van bulkmaterialen.

Gebruik

Naar GRB-basis - KNW9: Silo, opslagtank

Klasse Slagboom

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Slagboom
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SelectieveAfsluiting
Definitie Een afsluitingsmechanisme met slagboomarmen dat dient om controle uit te kunnen oefenen over het gebruik van een doorgang of een toegang.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WSB: Slagboom

Klasse Speel- en sportvoorziening

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SpeelEnSportvoorziening
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Element op het terrein ontworpen of kennelijk bestemd om te spelen of te sporten

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer - PRA: Park- of recreatieattribuut; PRC: Functiecode park- of recreatieattribuut

Klasse Spuitkop

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Spuitkop
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een watervoorziening met een visuele functie, bijvoorbeeld op een stadplein, of voor de bewatering van grasperken, sportgazons...

Klasse Statische wegmonoliet

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#StatischeWegmonoliet
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmonoliet
Definitie Een niet-verzinkbare massief obstakel dat de doorgang van voertuigen belet

Gebruik

Bijvoorbeeld Amsterdammers. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI14: Wegmonoliet.

Klasse Stootband

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Stootband
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LongitudinaleWeginrichting
Definitie Vaste inrichtingselementen binnen de wegbaan (WBN) met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd een stootband is een geprefabriceerde betonnen veiligheidsband die over haar gehele lengte op de bodem rust en geplaatst werd om te voorkomen dat voertuigen van de weg afraken.

Gebruik

Naar GRB-basis - WLI2: Muur / stootband

Klasse Stootband dupuis

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#StootbandDupuis
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Stootband
Definitie Geprefabriceerde betonnen veiligheidsstootband die over haar gehele lengte op de bodem rust en geplaatst werd om te voorkomen dat voertuigen van de weg afgeraken. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WLI11: Stootband type 'dupuis'

Klasse Stootband new jersey

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#StootbandNewJersey
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Stootband
Definitie Ter plaatse vervaardigde hoge (0,60 tot 1,00m) betonnen veiligheidsstootband die over haar gehele lengte op de bodem rust. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WLI12: Stootband type ‘new jersey’

Klasse Straatkap

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatkap
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Deksel
Definitie Elke straatkap of deksel in beton, pvc, polyester of gietijzer die een leiding aanduidt. Een zichtbare straatkap is een merkteken of deksel dat zich in het vlak van de wegbaan bevindt (bv. luiken en deksels communicatieleidingen, waterleiding,...).

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI17: Zichtbare straatkap gelijkgronds; WPI18: Zichtbare straatkap bovengronds

Klasse Straatkolk

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatkolk
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Rooster
Definitie Afvoeropening dat op regelmatige afstand geplaatst wordt met het oog op de afwatering van de wegbaan.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI9: Straatkolk

Klasse Straatmeubilair

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Straatmeubilair is een diverse groep van objecten die in het algemeen in de openbare ruimte staan (zowel corridor- als surplusgebied)

Klasse Straatspiegel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatspiegel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie (Meestal) bolvormig reflecterend voorwerp, specifiek geplaatst ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Klasse TV-mast

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#TV-mast
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Mast
Definitie Een TV-mast is een kunstwerk bedoeld voor de distributie van TV-signalen.

Gebruik

Naar GRB-basis - KNW4: Hoogspanningsmast/TV-mast

Klasse Telefoonpaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Telefoonpaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Paal van de telefoonleiding.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI1: Paal

Klasse Toegangspoort

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Toegangspoort
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SelectieveAfsluiting
Definitie Een object dat de toegang tot een gebied, zone of terreindeel periodiek kan afsluiten.

Gebruik

Gerelateerd aan object: GRB WSP: Scharnierpunt hek/poort

Klasse Tractorsluis

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Tractorsluis
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#TransversaleWeginrichting
Definitie Een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer van de wegbaan met als doel slechts bepaalde types voertuigen door te laten (c.q. tractoren

Klasse Transversale weginrichting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#TransversaleWeginrichting
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Weginrichtingselement
Definitie Een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te compartimenteren. Deze inrichtingselementen zijn overwegend dwars op de lengteas van de wegbaan georiënteerd.

Gebruik

Naar GRB-basis - WTI: Transversale weginrichting

Klasse Treinbiels

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Treinbiels
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BestendigeAfsluiting
Definitie Afsluiting bestaande uit dwarsliggers die oorspronkelijk een onderdeel zijn van de bovenbouw van een spoorweg om de spoorstaven te dragen en houden de beide spoorstaven in de gewenste spoorwijdte uit elkaar.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - AFS: Afsluiting - horizontale en verticale treinbils en Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q220229)

Klasse Vangrail

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Vangrail
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LongitudinaleWeginrichting
Definitie Een vangrail is een constructie-element bestaande uit metalen stroken voor de scheiding en beveiliging van diverse soorten weggebruikers, voornamelijk langs de berm van wegen.

Gebruik

Naar GRB-basis - WLI3: Vangrail

Klasse Veerooster

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Veerooster
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Rooster
Definitie Een veerooster is een infrastructurele voorziening die is aangebracht in het wegdek om te voorkomen dat vee een gebied binnenkomt of verlaat.

Gebruik

Naar Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q2164694)

Klasse Veiligheidsband

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Veiligheidsband
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Stootband
Definitie Geprefabriceerde lage betonnen veiligheidsstootband die over haar gehele lengte op de bodem rust. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd.

Gebruik

Bron object: GRB WLI13: Stootband type ‘veiligheidsband’

Klasse Verkeersbord

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegsignalisatie
Definitie Wegsignalisatie aangebracht op een element op het openbaar domein (paal, gevel, portiek ...) om het verkeer op de openbare weg te regelen en die geen verkeerslicht zijn.

Gebruik

Verkeersborden kunnen al dan niet statisch of dynamisch zijn en al dan niet elektronisch. Tot de verkeersborden horen niet de verkeerslichten (signalisatie voor het oprijden van gelijkvloerse kruisingen, toegangen en dergelijke). Naar Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q170285).

Klasse Verkeersdrempel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersdrempel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#TransversaleWeginrichting
Definitie Een verhoogde verkeersdrempel is een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer van de wegbaan met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te compartimenteren. Een verhoogde verkeersdrempel is een transversaal inrichtingselement dat overwegend dwars op de hartlijn van de wegbaan georiënteerd is.

Gebruik

Naar GRB-basis - WTI1: Verhoogde verkeersdrempel

Klasse Verkeerslicht

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeerslicht
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegsignalisatie
Definitie Wegsignalisatie dat met behulp van lichtsignalen het regelen van het oprijden van onder andere een gelijkvloerse kruising, de toegang tot bruggen, tunnels en spoorwegovergangen, de toegang tot parkeergarages en -terreinen.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI1: Paal; WPI107 verkeerslicht; WPI108 verkeerslicht overhangend en Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q8004)

Klasse Verkeerslicht voetganger fietser

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#VerkeerslichtVoetgangerFietser
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegsignalisatie
Definitie Wegsignalisatie dat met behulp van lichtsignalen het regelen voor zwakke weggebruikers (onder andere voetgangers en fietsers) van het oprijden van onder andere een gelijkvloerse kruising, de toegang tot bruggen, tunnels en spoorwegovergangen, de toegang tot parkeergarages en -terreinen.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI1: Paal; WPI109 verkeerslicht voetganger/fietser en Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Q8004)

Klasse Verlichtingspaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verlichtingspaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareVerlichting
Definitie Een openbare lichtpunt op een paal dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten.

Gebruik

Geen lichtpunt (beperkte hoogte). Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI1: Paal; WPI102 verlichting

Klasse Verluchtingsrooster

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verluchtingsrooster
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Rooster
Definitie Een rooster is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen, en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor de ventilatie van ondergrondse ruimtes.

Gebruik

Naar GRB-basis - KNW6: Rooster

Klasse Verzinkbare wegmonoliet

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#VerzinkbareWegmonoliet
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmonoliet
Definitie Een verzinkbare massief obstakel dat de doorgang van voertuigen belet.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI14: Wegmonoliet (afgeleid)

Klasse Vlaggenpaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Vlaggenpaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Paal, permanent en duurzaam verankerd met de bodem en opgericht voor het bevestigen en hijsen van vlaggen.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI24: Vlaggenpaal

Klasse Vlakvormige wegmarkering

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#VlakvormigeWegmarkering
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmarkering
Definitie Vlakvormige schilderingen aangebracht op het verhard gedeelte van de wegbaan of kleurveranderingen van de verharding die een onderdeel vormen van de verkeerswetgeving.

Gebruik

Types vlakvormige wegmarkering: verkeersgeleiders, verdrijvingsvlakken, zebrapad, oversteekplaats voor fietsers, fietssuggestiestrook,... Naar GRB-skeletoptie wegbeheer - WEM3: Vlakvormige wegmarkering.

Klasse Waterpunt

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Waterpunt
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Een voorziening waar water kan bekomen worden, bijvoorbeeld door middel van een pomp, kraan, ...

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer - WPT: Waterpunt

Klasse Weginrichtingselement

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Weginrichtingselement
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Definitie Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg om het verkeer fysiek te sturen.

Klasse Wegmarkering

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmarkering
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegsignalisatie
Definitie Schilderingen aangebracht op het verhard gedeelte van de wegbaan of kleurveranderingen van de verharding die een onderdeel vormen van de verkeerswetgeving.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie wegbeheer - WEM1: Puntvormige wegmarkering; WEM2: Lijnvormige wegmarkering; WEM3: Vlakvormige wegmarkering

Klasse Wegmonoliet

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmonoliet
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Weginrichtingselement
Definitie Een massief obstakel dat de doorgang van voertuigen belet.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI14: Wegmonoliet

Klasse Wegneembare wegmonoliet

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#WegneembareWegmonoliet
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmonoliet
Definitie Een wegneembaar obstakel dat de doorgang van voertuigen belet en niet dynamisch is in aard.

Gebruik

Enkel manueel verwijderbaar. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WPI14: Wegmonoliet (afgeleid).

Klasse Wegsignalisatie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegsignalisatie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Signalisatie
Definitie Alle elementen aangebracht ten behoeve van de weggebruiker, bijvoorbeeld: reflectorpaaltjes, palen voor verkeersborden, wegwijzers, plaatsnaamborden, straatnaambord, bord bebouwde kom, signalisatiepalen openbaar vervoer.

Klasse Windturbine

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Windturbine
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Nutspaal
Definitie Een burgerlijke constructie die gebruikt wordt voor de opwekking van elektriciteit.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - KNW14: Nutspaal

Klasse Zichtbaar deksel of luik

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#ZichtbaarDekselOfLuik
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Deksel
Definitie Een zichtbaar deksel of luik is een merkteken dat zich in het vlak van de wegbaan bevindt. Het gaat om rechthoekige en veelhoekige luiken waarvan de zijde groter is dan 1,00m en cirkelvormige of vierkante deksels en luiken waarvan de zijde of diameter groter is dan 1,00m.

Gebruik

Naar GRB-basis - WRI1: Zichtbaar cirkelvormig putdeksel; WRI2: Zichtbaar vierkant putdeksel

Klasse Zitbank

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Zitbank
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair
Definitie Een openbaar zitmeubel, op een duurzame manier verbonden met het aardoppervlak en gelegen in parken of langsheen de openbare weg.

Gebruik

Bron definitie: GRB-skeletaanvulling detail: WSM3: Niet-verplaatsbare zitbank.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aantal ankerpunten

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#aantalAnkerpunten
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Mast
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
Definitie Het aantal bevestigingspunten waarmee de mast verankerd is aan het aardoppervlak.

Eigenschap afsluitbaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#afsluitbaar
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/infrastructuur#Infrastructuurelement
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het object al dan niet kan afgesloten worden om toegang voor onbevoegden te verhinderen.

Eigenschap deksel vorm

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#dekselVorm
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Deksel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De vorm van het deksel.

Eigenschap drinkbaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#drinkbaar
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Waterpunt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geschikt voor menselijke consumptie.

Eigenschap fietsdelen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#fietsdelen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Fietsstalling
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of de fietsstalling al dan niet gebruikt wordt voor deelfietsen.

Eigenschap geschikt voor

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#geschiktVoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Oplaadpunt
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt het vervoersmiddel aan waarvoor het object geschikt is: auto, fiets,...

Eigenschap inwendig verlicht

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#inwendigVerlicht
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Signalisatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het element al dan niet inwendig verlicht is.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#materiaal
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Materiaal waar het object uit vervaardigd is.
Gebruik Als mogelijke waarden voor dit attributen verwijzen we naar de materialen thesaurus van Onroerend Erfgoed: https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/MATERIALEN

Eigenschap nutsvoorzieningscode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#nutsvoorzieningscode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/infrastructuur#Infrastructuurelement
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van de soort nutsvoorziening.
Gebruik Het GRB voorziet een codelijst: WNC nutsvoorzieningscode.

Eigenschap oplaadwijze

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#oplaadwijze
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Oplaadpunt
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De oplaadwijze volgens de IEC norm 62196.

Eigenschap overdekt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#overdekt
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/infrastructuur#Infrastructuurelement
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het object al dan niet overdekt is.

Eigenschap rioleringscode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#rioleringscode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/infrastructuur#Infrastructuurelement
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De rioleringscode is een arbitraire notitie van waarneembare eigenschappen van het deksel m.b.t. de beheerder en de functie van de ondergrondse ioleringsleiding.
Gebruik Het GRB voorziet een codelijst: WRC1: Rioleringscode.

Eigenschap sorteerfractie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#sorteerfractie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Recyclagecontainer
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt het materiaal aan om te sorteren.

Eigenschap speeltoesteltype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#speeltoesteltype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SpeelEnSportvoorziening
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type speeltoestel.

Eigenschap stekkertype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#stekkertype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Oplaadpunt
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het stekkertype volgens de IEC norm 62196.

Eigenschap straatkolktype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#straatkolktype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatkolk
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type straatkolk.

Eigenschap verplaatsbaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#verplaatsbaar
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.

Eigenschap verzinkbaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#verzinkbaar
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbaarToilet
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan dat het element ondergronds opgeborgen kan worden.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

capaciteit

URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#capaciteit