Samenvatting

Vocabularium terreindeel definieert een aantal thematische entiteiten en eigenschappen als aanvulling op het conceptueel gegevensmodel Openbaar Domein.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 27/11/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Akker

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Akker
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Terreindeel dat bewerkt wordt voor productie van landbouwgewassen.

Klasse Bijzondere overrijdbare bedding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#BijzondereOverrijdbareBedding
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Definitie Het deel van de openbare weg dat aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer is voorbehouden door middel van de wegmarkeringen bedoeld in de artikelen 72.6. en 77.8. en waarvan het begin is aangeduid door het verkeersbord F18.

Gebruik

Naar definitie in wegcode: https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/100-art2

Klasse Boomplantplaats

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Boomplantplaats
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie De gereserveerde wortelzone, een ruimte (ondergronds) waar de wortels van bomen vrij kunnen groeien.

Klasse Boordsteen

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Boordsteen
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Definitie Boordstenen en kantstenen met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden

Gebruik

Naar GRB-basis - WLI1: Verhoogde boordsteen/kantsteen

Klasse Bushaltehaven

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Bushaltehaven
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Definitie Uitwijkplaats bestemd voor het stilstaan van bussen.

Klasse Dierenloopweide

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Dierenloopweide
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Terreindeel dat bedoeld is om gedomesticeerde dieren in de buitenruimte vrij te laten lopen.

Klasse Eigen bedding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#EigenBedding
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Definitie Terreindeel bestemd voor het gebruik van spoorvoertuigen (trein, tram) dat niet behoord tot de wegbaan.

Gebruik

Geen Bijzonder Overrijdbare Bedding (Behoort tot de wegbaan)

Klasse Fietspad

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Fietspad
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Definitie Een zone binnen de binnen- of buitenberm en geschikt voor fiets- en/of bromfietsverkeer klasse A en aldus aangegeven via verticale en/of horizontale signalisatie.

Klasse Groendak

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Groendak
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Dak dat doelbewust begroeid is met planten.

Gebruik

cf. GRB Lexicon: kan deel uitmaken van particulier gebied

Klasse Groenvlak

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Groenvlak
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Terreindeel met aangelegde en beheerde begroeiing, met een hoofdzakelijk visueel-structurerende functie.

Klasse Hondenloopzone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Hondenuitlaatplaats
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Afgebakend terreindeel waar opruimplicht voor hondenpoep geldt en waar honden niet aan de leiband dienen te lopen.

Klasse Hondentoilet

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Hondentoilet
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Een plaats waar huisdieren (honden) hun behoefte kunnen en mogen doen en waarbij het opruimen van de hondenpoep wordt uitgevoerd door de gemeente of een andere instantie.

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer - PRA: Park- of recreatieattribuut; PRC: Functiecode park- of recreatieattribuut.

Klasse Hoogstamboomgaard

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Hoogstamboomgaard
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Hoogstamboomgaarden zijn aanplanten van hoogstammige fruitbomen in grasland. Dikwijls liggen ze in de onmiddellijke omgeving van de bebouwing. Een hoogstamboomgaard onderscheidt zich van een laagstam- of productieboomgaard (kl) door de hoogstammige fruitbomen, een aaneengesloten graslandvegetatie onder de bomen en een veelal hogere ouderdom.

Gebruik

Naar Ecopedia (https://www.ecopedia.be/bwk/hoogstamboomgaard-kj)

Klasse Horecaterrein

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Horecaterrein
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Terreindeel dat bedoeld is om horeca-activiteiten te laten doorgaan

Klasse Laagstamboomgaard

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Laagstamboomgaard
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Het betreft vrijwel uitsluitend productieboomgaarden met lage fruitbomen in rijen, dicht op elkaar. Tussen de rijen is meestal een grasstrook vrijgelaten die als doorgang voor landbouwmachines dient.

Gebruik

Naar Ecopedia (https://www.ecopedia.be/bwk/laagstamboomgaard-kl)

Klasse Ligweide

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Ligweide
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#RecreatieveRuimte
Definitie Terreindeel voor hoofdzakelijk sedentaire ontspanning.

Klasse Middenberm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Middenberm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegberm
Definitie Een middenberm is een wegberm tussen twee rijbanen.

Gebruik

Bron definitie: GRB Lexicon: middenberm

Klasse Moestuin

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Moestuin
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Een tuin waarin op kleine schaal verschillende groenten, kruiden en/of fruit worden verbouwd.

Klasse Oever

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Oever
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Al dan niet verstevigde rand van een waterloop of watervlak

Gebruik

Naar GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer - WRO: Oeververharding (afgeleid)

Klasse Oprit

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Oprit
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Een oprit is het gedeelte van een (woon)perceel bedoeld voor het parkeren of stallen van een voertuig, of voor het bereiken van de bij het huis behorende garage. Een oprit is altijd direct bereikbaar vanaf de openbare weg.

Klasse Parkeervlak

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Parkeervlak
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Vlak bestemd voor het parkeren van voertuigen.

Gebruik

Een parkeervlak kan meerdere parkeerplaatsen bevatten.

Klasse Recreatieve ruimte

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#RecreatieveRuimte
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Terreindeel voor vrijetijdsbesteding, zoals ontspanning, spel en sport.

Klasse Rijbaan

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Rijbaan
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Definitie Het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.

Gebruik

Definitie naar Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. De rijbaan bestaat in de regel uit het geheel der verharde rijstroken en het aansluitend gelijkgronds verhard fietspad. Zie ook GRB entiteit rand van de rijbaan (Wrb).

Klasse Speelruimte

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Speelruimte
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#RecreatieveRuimte
Definitie Terreindeel bedoeld om te spelen. Een risicoanalyse wordt uitgevoerd om onaanvaardbare risico's te vermijden. Binnen deze zone kunnen sport- en beleefbare objecten staan.

Klasse Speelterrein

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Speelterrein
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#RecreatieveRuimte
Definitie Een ten behoeve van spel en/of ontspanning geplande en daartoe ingerichte ruimte waarin zich minstens één speeltoestel bevindt.

Klasse Spoorwegberm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Spoorwegberm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Langgerekte strook grond binnen de spoorwegcorridor gelegen.

Klasse Sportterrein

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Sportterrein
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#RecreatieveRuimte
Definitie Terreindeel bestemd voor sportbeoefening.

Klasse Straatgoot

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Straatgoot
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Definitie Een deel van de weginrichting die geplaatst werd met het oog op de afwatering van oppervlaktewater, afkomstig van het verhard gedeelte van de wegbaan.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - WRV20: Rand verharding, binnenkant straatgoot

Klasse Terrein Voorkomen

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#TerreinVoorkomen
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekVoorkomen
Definitie Beschrijving van het terrein voorkomen van het terreindeel

Klasse Terreindeel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Deel
Definitie Gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'

Klasse Tijdelijk groen

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#TijdelijkGroen
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Tijdelijk publieke ruimte met ecologische kwaliteiten die opengesteld en al dan niet ingericht is om de leefbaarheid in de stad te verbeteren.

Klasse Trap tussen 2 straatniveaus

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Trap
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Constructie, niet aanleunend bij een gebouw bestaande uit treden die de verbinding vormt tussen 2 straatpeilen.

Gebruik

Naar GRB-skeletaanvulling detail - KNW25: Trap tussen 2 straatniveaus

Klasse Trottoir

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Trottoir
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Definitie Het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in ’t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers.

Gebruik

Naar Wegcode Artikel 2.40 (Trottoir)

Klasse Tuinbouwgrond

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Tuinbouwgrond
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Terreindeel om op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, paddenstoelen, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden.

Klasse Tussenberm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Tussenberm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegberm
Definitie Een tussenberm is een berm gelegen tussen de eigen bedding van een tram/bus en een rijbaan of tussen een vrijliggend fietspad/voetpad en een rijbaan .

Gebruik

Bron definitie: GRB Lexicon: tussenberm

Klasse Voetweg

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Voetweg
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie Terreindeel, gebruikt als voetweg of pad, bedoeld om zwakke weggebruikers specifiek binnen surplusgebieden te laten circuleren.

Klasse Wegbaan

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel
Definitie De wegbaan (Wbn) is de voorstelling van de wegcorridor in het GRB. De wegbaan wordt overlangs opgedeeld in verschillende arbitrair afgebakende wegbaanelementen. Er zijn twee types wegbaanelementen: een kruispuntzone komt overeen met een kruispunt; een wegsegment komt overeen met een wegvak.

Gebruik

Naar GRB-basis - WBN: Rand van de wegbaan

Klasse Wegberm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegberm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan
Definitie Langgerekte strook grond binnen de wegcorridor gelegen.

Gebruik

cf. GRB Lexicon: Deel van corridor

Klasse Zijberm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Zijberm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegberm
Definitie Een zijberm is een strook gelegen aan de buitenkant van de wegcorridor.

Gebruik

Bron definitie: GRB Lexicon: zijberm

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap autodelen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#autodelen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Parkeervlak
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het parkeervlak al dan niet gebruikt wordt voor autodelen.

Eigenschap obstakels

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#obstakels
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#TerreinVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen

Eigenschap talud

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#talud
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#TerreinVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken, dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil.
Gebruik Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud

Eigenschap vrijliggend

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#vrijliggend
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Fietspad
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de verharding fysiek gescheiden is van de rijbaan door een veiligheidsstrook die niet door rijdend verkeer mag en kan worden gebruikt.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

breedte

URI http://schema.org/width

capaciteit

URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#capaciteit

lengte

URI http://open.vocab.org/terms/length

voorkomen

URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#voorkomen