Samenvatting

Vocabularium vegetatie-elementen definieert een aantal thematische entiteiten en eigenschappen als aanvulling op het conceptueel gegevensmodel Openbaar Domein.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 27/11/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Bloemenmand

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Bloemenmand
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm
Definitie Plantbak die doelbewust verhoogd opgehangen wordt.

Klasse Bloementoren

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Bloementoren
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm
Definitie Torenvormige constructie door een combinatie van individuele plantbakken.

Klasse Boomvorm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#VegetatieElement
Definitie Individueel te onderscheiden vegetatie-element. Een boom is een overblijvende plant met een verhoute stam en een kroon (kruin).

Klasse Geschoren boom

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#GeschorenBoom
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Vormboom
Definitie Bomen waarvan de kruinen zijn geschoren. De vorm werd bepaald bij de eerste vormsnoei van de gesteltakken en werd uitgevoerd op jonge bomen. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.

Gebruik

Definitie naar begrippenlijst landschap van Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed.

Klasse Klimvorm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Klimvorm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#VegetatieElement
Definitie Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt.

Klasse Muurvegetatie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Muurvegetatie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#VegetatieElement
Definitie Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.

Gebruik

Definitie naar Ecopedia.

Klasse Niet-zelfhechtende klimvorm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#NietZelfhechtendeKlimvorm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Klimvorm
Definitie Planten die niet zelf hechten hebben en een draagstructuur nodig hebben. Het zijn slingerende soorten zoals kamperfoelie of hop. De draagstructuur kan tegen de gevel worden geplaatst of op een bepaalde afstand.

Gebruik

Definitie vrij naar Ecopedia: https://www.ecopedia.be/encyclopedie/groene-gevel

Klasse Plantbak

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbak
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm
Definitie Bak waarin planten in kuntsmatig aangevoerde grond worden geplant.

Klasse Plantbakvorm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#VegetatieElement
Definitie Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.

Klasse Solitaire Heester

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#SolitaireHeester
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#VegetatieElement
Definitie Afzonderlijk te onderscheiden heester.

Klasse Vegetatie Element

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#VegetatieElement
Specialisatie van
 • http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Taxon
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element
Definitie Solitaire plant in de ruimte.

Klasse Vegetatiewand

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Vegetatiewand
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm
Definitie Een vegetatiewand is een plantbakvorm met een verticale structuur en is niet-grondgebonden.

Klasse Vormboom

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Vormboom
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Definitie Een kunstmatig gevormde boom die geleid en gesnoeid is in diverse geometrische, fantasie- of diervormen. De vorm wordt bepaald bij het jonge plantgoed en tijdens de eerste vormsnoei van de gesteltakken. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.

Gebruik

Definitie naar erfgoedtype 'topiary' van Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed: https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1709

Klasse Zelfhechtende klimvorm

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#ZelfhechtendeKlimvorm
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Klimvorm
Definitie Een zelfhechtende klimplant zoals klimop of wingerd groeit rechtstreeks op de muur zonder nood aan een draagstructuur.

Gebruik

Definitie vrij naar Ecopedia: https://www.ecopedia.be/encyclopedie/groene-gevel

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap begroeid oppervlak

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#begroeidOppervlak
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Klimvorm
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie Oppervlakte in vierkante meter.

Eigenschap bereikbaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#bereikbaar
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het element door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.

Eigenschap boomplaat

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#boomplaat
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden. Boomplaten die aangewend worden voor bomen beschikken over extra openingen in de plaat voor het aanbrengen van een boompalen.
Gebruik Geeft aan of een boomplaat al dan niet aanwezig is. Naar AWV SB250.

Eigenschap boomrooster

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#boomrooster
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Een horizontale structuur die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer. Bijkomend zorgen boomroosters voor veiligheid van vooral voetgangers en fietsers doordat het maaiveld rondom de bomen gelijk blijft met de rest van de verharding waarin ze gelegen zijn.
Gebruik Geeft aan of een boomrooster al dan niet aanwezig is.

Eigenschap conditiebeoordeling

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#conditiebeoordeling
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout.

Eigenschap conditiewaarde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#vrijeDoorrijhoogte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie De conditiewaarde van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1.
Gebruik De conditiewaarde is te gebruiken in de context van de waardebepaling van bomen zoals vooropgesteld door de vereniging voor openbaar groen: http://www.vvog.info/default.asp?page=47

Eigenschap groeifase

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#groeifase
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De levensfase van een Boomvorm.
Gebruik De mogelijke types zijn gedefinieerd vanuit Inverde.

Eigenschap grondgebonden

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#grondgebonden
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Klimvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het object al dan niet in volle grond staat.

Eigenschap kroondiameter

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#kroondiameter
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie Diameter van de kroonprojectie.

Eigenschap markant element

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#markantElement
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Definitie Een kenmerk van een boom waardoor deze zich onderscheid van andere bomen van dezelfde soort. Bijvoorbeerld door een bepaalde erfgoedwaarde.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#oppervlakte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie De afmeting van het object in vierkante meter.

Eigenschap plantdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#plantdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#plantdatum
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie De datum waarop het vegetatie element werd geplant.

Eigenschap soortcode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#soortcode
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element.
Gebruik De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'.

Eigenschap soortnaam Nederlands

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#soortnaamNederlands
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Soortnaam in het Nederlands.

Eigenschap stamomtrek

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#stamomtrek
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie Stamomtrek in cm, gemeten vanaf 1 meter boven de grond.

Eigenschap takvrije stamlengte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#takvrijeStamlengte
Domein https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1607
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie De lengte in meters, gemeten vanop het aardoppervlak, van het gedeelte van de stam dat takvrij dient gehouden te worden. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon en zullen gesnoeid worden in verschillende fasen gespreid over verschillende jaren.
Gebruik Definitie vrij naar Ecopedia: https://www.ecopedia.be/encyclopedie/begeleidingssnoei-bij-bomen

Eigenschap verplaatsbaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#verplaatsbaar
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.

Eigenschap volume

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#volume
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie De inhoud of grootte van het object in de ruimte in kubieke meter.

Eigenschap voorkomen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#voorkomen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/vegetatie#BegroeidVoorkomen
Definitie Verwijst naar het fysiek voorkomen van het object.

Eigenschap vrij uitgroeiend

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#vrijUitgroeiend
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Object
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.

Eigenschap vrije doorrijhoogte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#conditiewaarde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Gekandelaarde boom

URI https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1609

Knotboom

URI https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1610

Leiboom

URI https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1706

Opgaande boom

URI https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1607

hoogte

URI http://schema.org/height

wetenschappelijke soortnaam

URI http://rs.tdwg.org/dwc/terms/scientificName