Samenvatting

Vocabularium waterdeel definieert een aantal thematische entiteiten en eigenschappen als aanvulling op het conceptueel gegevensmodel Openbaar Domein.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 27/11/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

Eigenschappen

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Beek

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Beek
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterloop
Definitie Een beek is een buiten de wegbaan gelegen natuurlijke stroom ondiep water die vanuit een oorpsrong, vaak een bron, stroomafwaarts vloeit.

Klasse Gracht

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Gracht
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterloop
Definitie Een binnen de wegbaan gelegen onbevaarbare waterloop, bedoeld voor de af- of aanvoer of het tijdelijk ophouden van oppervlaktewater

Gebruik

Bron definitie: naar GRB-basis: WGR: Gracht

Klasse Kanaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Kanaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterloop
Definitie Een waterloop die, geheel of in grote mate, tot stand is gebracht door het ingrijpen van de mens.

Klasse Meer

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Meer
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Watervlak
Definitie Een meer is een door land omringde watervlakte. De meeste meren hebben een of meer voedende en afwaterende rivieren.

Klasse Poel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Poel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Watervlak
Definitie Een poel is een meestal door de mens uitgegraven waterpartij in een grasland, bedoeld als drinkplaats voor het vee. Het zijn meestal kleine, ondiepe waterpartijen in grasland.

Klasse Rivier

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Rivier
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterloop
Definitie Een natuurlijke waterloop, bedoeld voor de af- of aanvoer of het tijdelijk ophouden van oppervlaktewater en die bevaarbaar is.

Gebruik

Bron object: GRB-entiteit: Watergang (Wtz), NOTE Bron object: VHA: waterloop

Klasse Sloot

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Sloot
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterloop
Definitie Een sloot is een waterloop op plaatsen waar regenwater samenstroomt, zodat het gezamenlijk kan worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Een sloot is een onderdeel van de waterhishoudkundige infrastructuur. Het via sloten afgevoerde water wordt elders weggepompt.

Klasse Slotgracht

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Slotgracht
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Watervlak
Definitie Een slotgracht is een diepe, brede gracht, droog of gevuld met water, dat een kasteel of gebouw omringt.

Klasse Ven

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Ven
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Watervlak
Definitie Een ven is een klein, meestal ondiep meer dat voorkomt op Pleistocene zandgronden. Vennen hebben wisselende waterstanden en zijn zelden groter dan enkele hectaren. Onder vennen worden uitsluitend natuurlijke wateren verstaan.

Klasse Vijver

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Vijver
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Watervlak
Definitie Een vijver is een door de mens aangelegd waterlichaam met beperkte oppervlakte en wordt geassocieerd met visvangst of een sierfunctie.

Klasse Water Voorkomen

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#WaterVoorkomen
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekVoorkomen
Definitie Fysiek voorkomen van het oppervlak bestaande uit water

Klasse Waterdeel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterdeel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Deel
Definitie Gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de tijdelijke of permanente aanwezigheid van oppervlaktewater, met een bepaalde hieraan verbonden functie

Gebruik

GRB Lexicon: Definitie Watergang

Klasse Waterloop

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterloop
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterdeel
Definitie Gebied dat zorgt voor het verzamelen en transporteren van de horizontale afvloeiing van neerslag- en bronwater.

Klasse Watervlak

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Watervlak
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterdeel
Definitie Het gedeelte van het landoppervlak dat wordt ingenomen door stilstaand water en dat in hoofdzaak geen deel uitmaakt van het hydrografisch netwerk

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap voorkomen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#voorkomen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterdeel
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#WaterVoorkomen
Definitie Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerobject.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

breedte

URI http://schema.org/width

lengte

URI http://open.vocab.org/terms/length

naam

URI http://purl.org/dc/terms/title