Samenvatting

Vocabularium waterdeel definieert een aantal thematische entiteiten en eigenschappen als aanvulling op het conceptueel gegevensmodel Openbaar Domein.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 27/11/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Diep water

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/watervoorkomen#DiepWater
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#WaterVoorkomen
Definitie Oppervlakte volledig bedekt met water en een waterdiepte en/of bodemsubstraat die geen plantengroei toestaat.

Klasse Diep water met oevervegetatie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/watervoorkomen#DiepWaterMetOevervegetatie
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#WaterVoorkomen
Definitie Oppervlakte volledig bedekt met water met beperkte plantengroei aan de oevers

Klasse Ondiep water

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/watervoorkomen#OndiepWater
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#WaterVoorkomen
Definitie Oppervlakte volledig bedekt, maar met bepekte waterdiepte en/of bodemsubstraat die plantengroei toestaat.

5. Eigenschappen

In dit vocabularium zijn geen eigenschappen gedefinieerd. Het is wel mogelijk dat eigenschappen uit een gerelateerd vocabularium worden hergebruikt.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

In dit vocabularium zijn geen externe termen hergebruikt.