Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Perceel. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

In Vlaanderen wordt er door Informatie Vlaanderen en de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD) gewerkt aan één authentieke bron voor perceelsinformatie (uniek percelenplan). Binnen deze bron wordt elk privaat/eigendoms- perceel in Vlaanderen uniek geïdentificeerd en gekenmerkt door een geometrische voorstelling, (bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000 OF in lijn met de aanbevelingen in de INSPIRE dataspecificaties voor kadastrale percelen (link)). De AAPD vervult de rol van beheerder van deze bron en voert deze uit volgens de principes overeengekomen met Informatie Vlaanderen en gebruikers van perceelsinformatie in Vlaanderen. De gegevens in deze bron worden verspreid onder verschillende productvormen (Administratief perceel (ADP) in de Basiskaart Vlaanderen (GRB), kadastrale percelen (CaPa) in het kadastraal perceelsplan (CADGIS), …). Via dit initiatief wensen overheden in Vlaanderen in samenwerking met de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD) perceelsinformatie in Vlaanderen semantisch te modelleren. De resulterende standaard ‘percelen’ moet vlot kunnen worden hergebruikt door alle belanghebbenden. Dit is het vocabularium van het OSLO traject Perceel en beschrijft de verschillende termen en definities die werden opgenomen.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Kadastraal Patrimoniumperceel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#KadastraalPatrimoniumperceel
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Een onroerend goed of onroerend recht dat in hoofde van één of meerdere titularissen van een zakelijk recht onderworpen is aan een bepaald eigendomsstatuut.

Gebruik

Deze definitie is gealigneerd met de definitie van de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD). Kadastraal Patrimoniumperceel komt overeen met de entiteit BasicPropertyUnit uit INSPIRE Cadastral Parcel.

Klasse Kadastraal Planperceel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#KadastraalPlanperceel
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Een gedeelte van het Belgische grondgebied, geografische afgebakend en geïdentificeerd door de AAPD op het kadastraal percelenplan, dat overeenstemt met het grondoppervlak van één of meerdere kadastrale patrimoniale percelen.

Gebruik

Kadastraal Planperceel komt overeen met de entiteit CadastralParcel uit INSPIRE Cadastral Parcel.

Klasse Recht

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Recht
Definitie Actie, activiteit of verzameling van acties dat een systeemparticipant mag uitvoeren of mag gebruik maken van een geassocieerde resource.

Gebruik

Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.

Klasse Restrictie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Restrictie
Definitie Formele of informele verplichting om zich te weerhouden van iets te doen

Gebruik

Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.

Klasse Ruimtelijke Eenheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Eén gebied (of meerdere gebieden) van land en/of water, of één enkel volume (of meerdere volumes) ruimte, afgebakend voor een bepaald doel.

Gebruik

Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.

Klasse Ruimtelijke Eenheid Geometrie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidGeometrie
Definitie Geometrie van de ruimtelijke eenheid en metadata over hoe deze werd bepaald.

Klasse Ruimtelijke Eenheid Oppervlakte

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidOppervlakte
Definitie Oppervlakte van de ruimtelijke eenheid en metadata over de manier waarop deze bepaald werd.

Klasse Verantwoordelijkheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Verantwoordelijkheid
Definitie Formele of informele verplichting om iets te doen.

Gebruik

Definitie conform ISO 19152 - Land Administration Domain Model.

Klasse Zakelijk Recht

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#ZakelijkRecht
Definitie Verleent aan de agent een recht van genot op het kadastraal patrimoniumperceel, inclusief een recht op de vruchten, eventueel het recht om over het kadastraal patrimoniumperceel te beschikken en heeft betrekking op het kadastraal patrimoniumperceel zelf.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aandeel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#aandeel
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie Procentuele aanduiding van een resource.

Eigenschap agent

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Recht.agent
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Recht
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap agent

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Restrictie.agent
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Restrictie
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap agent

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#ZakelijkRecht.agent
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#ZakelijkRecht
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap agent

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Verantwoordelijkheid.agent
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Verantwoordelijkheid
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap agent met recht

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#agentMetRecht
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Agent die een recht heeft op een ruimtelijke eenheid.

Eigenschap agent met restrictie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#agentMetRestrictie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Agent die een restrictie heeft met betrekking tot een ruimtelijke eenheid.

Eigenschap agent met verantwoordelijkheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#agentMetVerantwoordelijkheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Agent die een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.

Eigenschap agent met zakelijk recht

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#agentMetZakelijkRecht
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#KadastraalPatrimoniumperceel
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Agent die een zakelijk recht heeft op een kadastraal patrimoniumperceel.

Eigenschap datum bijwerking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#datumbijwerking
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum van de laatste bijwerking.

Eigenschap default

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#default
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidGeometrie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geometrie die moet worden gebruikt bv bij voorstelling op kaart.

Eigenschap dimensie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#dimensie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De dimensie van de ruimtelijke eenheid.

Eigenschap geldigheidsperiode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#geldigheidsperiode
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime
Definitie Tijdsinterval waarbinnen iets geldig is.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid.geometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidGeometrie
Definitie Vorm- en positiekenmerken van een object.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidGeometrie.geometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidGeometrie
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Geometry
Definitie Geometrische voorstelling van een ruimtelijke eenheid.

Eigenschap kadastraal Patrimoniumperceel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#ZakelijkRecht.kadastraalPatrimoniumperceel
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#ZakelijkRecht
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#KadastraalPatrimoniumperceel
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap landgebruik

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#landgebruik
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft het gebruik aan van de ruimtelijke eenheid.

Eigenschap methode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#methode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidGeometrie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De methode geeft aan op welke manier de geometrie tot stand is gekomen.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#niveau
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten.
Gebruik Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.

Eigenschap officiële oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#officieleOppervlakte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidOppervlakte
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de oppervlakte al dan niet officieel is.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid.oppervlakte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidOppervlakte
Definitie Oppervlakte van de ruimtelijke eenheid en metadata over de manier waarop deze bepaald werd.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidOppervlakte.oppervlakte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidOppervlakte
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Afmeting van een twee-dimensionaal gebied.

Eigenschap oppervlaktetype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#oppervlaktetype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheidOppervlakte
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De methode waarop de oppervlakte bepaald werd;

Eigenschap ruimtelijke Eenheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Recht.ruimtelijkeEenheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Recht
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap ruimtelijke Eenheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Restrictie.ruimtelijkeEenheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Restrictie
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap ruimtelijke Eenheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Verantwoordelijkheid.ruimtelijkeEenheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Verantwoordelijkheid
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap type (Recht)

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Recht.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Recht
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De aard van het recht dat een agent heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.

Eigenschap type (Restrictie)

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Restrictie.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Restrictie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De aard van de restrictie die een agent heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.

Eigenschap type (Ruimtelijke Eenheid)

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#RuimtelijkeEenheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De aard van een ruimtelijke eenheid.
Gebruik Via deze eigenschap kan men aangeven over welk soort ruimtelijke eenheid men het heeft. Mogelijke voorbeelden zijn onder meer Gebruiksperceel, akteperceel, vervuilingsperceel, openbaar domein, kadastraal planperceel…

Eigenschap type (Verantwoordelijkheid)

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Verantwoordelijkheid.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Verantwoordelijkheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De aard van de verantwoordelijkheid die een agent heeft ten opzichte van een ruimtelijke eenheid.

Eigenschap type (Zakelijk Recht)

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#ZakelijkRecht.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#ZakelijkRecht
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De aard van het zakelijk recht.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

omschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

omschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

omschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

is gerelateerd aan

URI http://purl.org/dc/terms/relation

is gerelateerd aan

URI http://purl.org/dc/terms/relation

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier