Samenvatting

Het project Slimme Subsidies wil de subsidieprocessen binnen de Vlaamse overheid stroomlijnen en zorgen voor een efficiënt georganiseerde backoffice voor subsidieverstrekkers. Dat moet gegevensuitwisseling tussen de verschillende diensten onderling mogelijk maken. Dit vocabularium is een uitbreiding op het OSLO-Dienst vocabularium. Het definieert extra klassen en attributen voor het beschrijven van subsidiemaatregelen.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Financieel Voordeel

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#FinancieelVoordeel
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/m8g/Output
Definitie De verplichting van een publieke administratie of dochtermaatschappij om een bepaald bedrag te betalen aan een burger of organisatie.

Klasse Kwalitatief Criteriumvereiste

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#KwalitatiefCriteriumvereiste
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/m8g/CriterionRequirement
Definitie Criterium dat toelaat te bepalen of een gebruiker recht heeft op een dienstverlening of deze mag gebruiken en een kwalitatieve beoordeling vereist.

Klasse Parametriseerbaar Criteriumvereiste

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#ParametriseerbaarCriteriumvereiste
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/m8g/CriterionRequirement
Definitie Criterium dat toelaat te bepalen of een gebruiker recht heeft op een dienstverlening of deze mag gebruiken en op basis van bepaalde parameters eenduidig (binair) geëvalueerd kan worden.

Klasse Rechtsgrond Toekenning Subsidie

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#RechtsgrondToekenningSubsidie
Definitie De regelgeving,rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor die de legale basis vormt voor de toekenning van een subsidiemaatregel.

Klasse Status

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#Status
Definitie De Status die van toepassing is op de Publieke Dienstverlening op een bepaald tijdstip.

Klasse TODO

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#FinanciëleVerplichting
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/m8g/Output
Definitie De verplichting van een burger of organisatie om een bepaald bedrag te betalen aan een publieke administratie of dochtermaatschappij.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap bankrekeningnummer

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#bankrekeningnummer
Domein https://www.w3.org/ns/org#Organization
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het bankrekeningnummer waarop het bedrag, toegekend als onderdeel van de subsidiemaatregel, moet uitbetaald worden.

Eigenschap bedrag

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#bedrag
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Een bedrag in de context van het toekennen en uitkeren van een subsidiemaatregel.

Eigenschap heeft authentieke bron

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#heeftAuthentiekeBron
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#ParametriseerbaarCriteriumvereiste
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de informatie voor de beoordeling van het criterium via een authentieke bron verkregen kan worden.

Eigenschap heeft rechtsgrond

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#heeftRechtsgrond
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#RechtsgrondToekenningSubsidie
Definitie De rechtsgrond op basis waarvan de subsidiemaatregel werd toegekend.

Eigenschap statusdatum

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#statusdatum
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum van de Status.

Eigenschap streefdatum

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#streefdatum
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De streefdatum voor het beëindigen van de huidige status.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Alternatieve Naam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

Beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

Bestaanreden vd Organisatie.

URI https://www.w3.org/ns/org#purpose

Bestuursorgaan

URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuursorgaan

Bewijs

URI http://data.europa.eu/m8g/Evidence

Classificatie

URI https://www.w3.org/ns/org#classification

Criteriumvereiste

URI http://data.europa.eu/m8g/CriterionRequirement

Homepage

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage

Is Te Bereiken Op

URI http://schema.org/contactPoint

Logo

URI http://schema.org/logo

Organisatie

URI https://www.w3.org/ns/org#Organization

Output

URI http://data.europa.eu/m8g/Output

Participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/Participation

Publieke Dienstverlening

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

Publieke Organisatie

URI http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation

Richtlijn

URI http://purl.org/vocab/cpsv#Rule

Titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

Voorkeursnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

Werkingsgebied

URI http://purl.org/dc/terms/spatial

aangenomen door

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#passed_by

actie

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusActie

actie nodig

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusActieNodig

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

buitenwerkingstreding

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#date_no_longer_in_force

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

doelstelling

URI http://data.europa.eu/stateaidtransparency/sat#objective

heeft criterium

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCriterion

heeft input

URI http://purl.org/vocab/cpsv#hasInput

heeft participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/hasParticipation

heeft status

URI http://data.vlaanderen.be/ns/dienst#heeftStatus

instrument

URI http://data.europa.eu/stateaidtransparency/sat#aidInstrument

inwerkingstreding

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#first_date_entry_in_force

pagina

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/page

produceert

URI http://purl.org/vocab/cpsv#produces

relatie

URI http://purl.org/dc/terms/relation

rol

URI http://data.europa.eu/m8g/role

staatssteunnummer

URI http://data.europa.eu/stateaidtransparency/sat#aidMeasure

status EDRL

URI http://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusedrl

status Vlaamse code

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusVlaamsCode

status Vlaamse fase

URI https://beta.dosis.vlaanderen.be/api/help/model?modelnaam=StatusVlaamsFase

status detail 1

URI http://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusdetail1

status detail 2

URI http://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusdetail2

taal

URI http://purl.org/dc/terms/language

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type document

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#type_document

vereist

URI http://purl.org/dc/terms/requires

volgt

URI http://purl.org/vocab/cpsv#follows