Dit standaardenregister geeft een overzicht van alle lopende en afgewerkte trajecten die deel uitmaken van het initiatief Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) van de Vlaamse overheid.

Overheden op lokaal, Vlaams, interfederaal en Europees niveau moeten in het kader van hun dienstverlening vaak samenwerken. In praktijk moeten bijgevolg heel wat gegevens uitgewisseld worden tussen de verschillende administraties. Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende systemen, zijn mogelijks niet in hetzelfde technische formaat beschikbaar, en volgen niet noodzakelijk dezelfde semantiek. Zonder het maken van afspraken, wordt kwaliteitsvolle gegevensuitwisseling onmogelijk. Dit onderstreept het belang van de ontwikkeling van datastandaarden. De verschillende standaarden kunnen onderverdeeld worden op basis van waar ze zich bevinden in de levenscyclus, namelijk:

  • Erkende standaarden: werden na het doorlopen van een erkenningsprocedure goedgekeurd door de Werkgroep Datastandaarden van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid als standaard binnen de Vlaamse overheid.
  • Kandidaat-standaarden: een stabiele specificatie voor de standaard werd ontwikkeld, aan de hand van een publieke reviewperiode wordt implementatie-ervaring opgedaan en feedback van buiten de thematische werkgroep verzameld.
  • Standaarden in ontwikkeling: werden reeds aangemeld bij de Werkgroep Datastandaarden en worden uitgewerkt door een thematische werkgroep aan de hand van publieke werksessies.

Bij de ontwikkeling van een datastandaard is het van belang om de verschillende stakeholders te aligneren, ook binnen de hiërarchie van een organisatie. Om dit draagvlak bij de verschillende belanghebbenden te kunnen garanderen, is vanuit OSLO een ontwikkelproces uiteengezet, gebaseerd op internationale best practices zoals onder meer ISA, W3C en OpenStand.

Het proces en de methode zijn geënt op principes van openheid en transparantie, het stimuleren van hoge betrokkenheid, en het bieden van de nodige garanties op vlak van stabiliteit, kwaliteit en toepasbaarheid. Bovendien bestaan standaarden in een wijzigende omgeving, en dient er dus ruimte te zijn voor beheerde wijzigingen en onderhoud van de afspraken en standaarden.

Erkende standaarden

Titel Categorie Verantwoordelijke organisatie Type toepassing Publicatiedatum
Vlaamse URI-Standaard voor Data Technische standaard Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2018-05-22
Openbaar Domein Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2018-11-27
Proces en methode voor de ontwikkeling en erkenning van data standaarden Standaard voor organisatorische interoperabiliteit Agentschap Informatie Vlaanderen Pas toe of leg uit 2018-05-22
Proces en methode voor de ontwikkeling en erkenning van data standaarden Wegenenverkeer Standaard voor organisatorische interoperabiliteit Agentschap Informatie Vlaanderen Pas toe of leg uit 2020 TBD
Wegen en Verkeer Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Wegen en Verkeer Aanbevolen (vrijwillig) 2020 TBD
Vocabularium Adres Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2018-07-03
Vocabularium Dienst Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2018-07-03
Vocabularium Organisatie Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2018-07-03
Vocabularium Persoon Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2018-07-03
Vocabularium Besluit Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Binnenlands Bestuur Aanbevolen (vrijwillig) 2018-07-20
Vocabularium Mandaat Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Binnenlands Bestuur Aanbevolen (vrijwillig) 2018-07-20
Applicatieprofiel Besluit Publicatie Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Binnenlands Bestuur Verplicht 2018-07-20
Applicatieprofiel Mandatendatabank Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Binnenlands Bestuur Verplicht 2018-07-20
Applicatieprofiel Vlaamse Codex Vocabularia en applicatieprofielen Departement Kanselarij en Bestuur Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Vocabularium Melding Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Applicatieprofiel Issue tracking voor burgers en organisaties Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Applicatieprofiel Generieke Terugmeldfaciliteit Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Vocabularium Toestemming Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Applicatieprofiel Contactvoorkeuren Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Vocabularium Notificatie Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Applicatieprofiel Notificatie Basis Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Vocabularium Transactie Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Applicatieprofiel Dienst Transactiemodel Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Generieke Hypermedia API Technische standaard Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-02-07
Applicatieprofiel DCAT-AP VL Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-10-03
Vocabularium Wegen Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2018-11-27
Applicatieprofiel Toeristische Logies - basis Vocabularia en applicatieprofielen Toerisme Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-12-05
Vocabularium Toeristische Logies Vocabularia en applicatieprofielen Toerisme Vlaanderen Aanbevolen (vrijwillig) 2019-12-05
Applicatieprofiel Mobiliteit: Trips & Aanbod Vocabularia en applicatieprofielen Departement Mobiliteit en Openbare Werken Aanbevolen (vrijwillig) 2020-04-23
Vocabularium Mobiliteit: Trips & Aanbod Vocabularia en applicatieprofielen Departement Mobiliteit en Openbare Werken Aanbevolen (vrijwillig) 2020-04-23
Applicatieprofiel Perceel Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Innoveren en Ondernemen Aanbevolen (vrijwillig) 2020-06-18
Vocabularium Perceel Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Innoveren en Ondernemen Aanbevolen (vrijwillig) 2020-06-18
Applicatieprofiel Bedrijventerrein Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Innoveren en Ondernemen Aanbevolen (vrijwillig) 2020-06-18
Vocabularium Bedrijventerreinen Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Innoveren en Ondernemen Aanbevolen (vrijwillig) 2020-06-18

Kandidaat-standaarden

Titel Categorie Verantwoordelijke organisatie Einde publieke review periode
Vocabularium Gebouw Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Niet bepaald
Applicatieprofiel Gebouwenregister Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen 2018-09-30
Applicatieprofiel Persoon basis Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Niet bepaald
Applicatieprofiel Dienstencataloog Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Niet bepaald
Applicatieprofiel Adresregister Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Niet bepaald
Applicatieprofiel Organisatie basis Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Niet bepaald
Applicatieprofiel Wegenregister Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen 2018-06-30
Vocabularium Mobiliteit Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Binnenlands Bestuur Niet bepaald
Applicatieprofiel Besluit Mobiliteit Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Binnenlands Bestuur Niet bepaald
Applicatieprofiel Verkeersborden Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Wegen en Verkeer Niet bepaald
Applicatieprofiel Inname openbaar domein Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen Niet bepaald
Applicatieprofiel Dossier Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Facilitair Bedrijf 2020-09-01
Applicatieprofiel Besluit Subsidies Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Binnenlands Bestuur 2020-04-30
Vocabularium Subsidies Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Binnenlands Bestuur 2020-04-30
Vocabularia en applicatieprofiel Besluitvorming Vocabularia en applicatieprofielen Departement Kanselarij en Bestuur 2020-06-25
Vocabularia en applicatieprofielen Openbaar Domein versie 2.0.0 Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen 2021-02-28
Vocabularium en applicatieprofielen Cultureel Erfgoed Vocabularia en applicatieprofielen Departement Cultuur, Jeugd en Media Nog niet bepaald
Metadata voor Services Vocabularia en applicatieprofielen Agentschap Informatie Vlaanderen 2021-02-12

Standaarden in ontwikkeling

Titel Categorie Verantwoordelijke organisatie
API guidelines Technische standaard Agentschap Informatie Vlaanderen
Conformiteitsraamwerk voor data standaarden Standaard voor technische interoperabiliteit Agentschap Informatie Vlaanderen
Vocabularia en applicatieprofiel Bodem en Ondergrond Vocabularia en applicatieprofielen Databank Ondergrond Vlaanderen en OVAM