Terug naar het overzicht

Applicatieprofiel Bedrijventerrein

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Het GIS bedrijventerreinen is een Vlaamse authentieke geografische gegevensbron in beheer van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De dataset omvat twee grote entiteiten, namelijk Percelen en Terreinen. Percelen zijn gebruikspercelen met informatie inzake bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid aangevuld met verschillende soorten beperkingen naar ontwikkelings- en activeringspotentieel. Terreinen zijn op hun beurt de contouren van bedrijventerreinen doorheen de fases van planning – ontwikkeling – realisatie en beheer.
Via dit initiatief wensen overheden in Vlaanderen als eerste stap de bedrijventerreinen semantisch te modelleren en te streven naar een semantische standaard: ‘Bedrijventerreinen’. .Het objectief is dat deze standaard vlot hergebruikt kan worden door alle belanghebbenden. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Informatie Vlaanderen (AIV) die stakeholders methodologisch ondersteunt in het tot stand komen van een standaard en tevens treedt AIV als kwaliteitsbewaker op dat de percelenstandaard deel uitmaakt van het stelsel van Open standaarden voor Linkende Overheden (OSLO).

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie over bedrijventerreinen
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 14 Maart 2019
  • Einde publieke review: 15 april 2020
  • Kandidaatstandaard voorgelegd aan werkgroep datastandaarden: 23 april 2020
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 18 juni 2020

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.