Terug naar het overzicht

Applicatieprofiel DCAT-AP VL

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Type toepassing
Aanbevolen (vrijwillig)
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

De applicaties waarop dit profiel betrekking heeft zijn Open Data portalen in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en het het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de publieke taak om de toegang tot herbruikbare overheidsinformatie te faciliteren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets (metadata). Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi naar het Vlaamse, federale en Europese Open Data portaal. DCAT-AP Vlaanderen vormt hierdoor een minimum vereiste voor Open Data catalogi in Vlaanderen.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met betrekking Open Data catalogi in Vlaanderen.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Vlaamse en lokale overheden
  • Datum van aanmelding: 28 mei 2018
  • Datum einde publieke review: 24 mei 2019
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: 13 juni 2019
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 3 oktober 2019

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.