Terug naar het overzicht

Applicatieprofiel Issue tracking voor burgers en organisaties

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Type toepassing
Aanbevolen (vrijwillig)
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel om als overheid gestructureerd meldingen te ontvangen van burgers en ondernemers. Een melding beschrijft een probleem of een vaststelling die mogelijks aanleiding geeft tot een actie van de overheid, zoals het herstellen van een put in de weg of het ophalen van sluikstort.
Een melding bestaat onder meer uit een titel, een samenvatting en een body. De Melding Body laat toe om extra informatie mee te geven met betrekking tot de melding, bijvoorbeeld een geometrie van een plaats of geïmpacteerd gebied, extra beschrijvende tekst, of bijlagen in de vorm van bijvoorbeld foto's of gescande documenten. Een melding kan daarnaast één of meerdere Meldingstatussen doorlopen.
Als voorgestelde codelijst wordt verwezen naar de lijst met mogelijke statussen uit de Generieke Terugmeldfaciliteit (GTMF) van Informatie Vlaanderen. Verder treden voor meldingen verschillende Agents op die een rol spelen in de afhandeling van de melding, zoals een melder, indiener, behandelaar...

Aanvullende documentatie

Niet-normatief

Niet beschikbaar

Presentaties en ander materiaal

Niet beschikbaar

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met betrekking tot meldingen naar de overheid
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 08 Maart 2018
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: 8 november 2018
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 07 februari 2019

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.