Terug naar het overzicht

Applicatieprofiel Notificatie Basis

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Type toepassing
Aanbevolen (vrijwillig)
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel voor een toepassing die als use case heeft het versturen van notificaties vanuit een Publieke Organisatie naar personen en organisaties en daarover informatie wil uitwisselen tussen verschillende informatiesystemen. Een notificatie is een bericht van een afzender naar een bestemmeling, met als doel de bestemmeling te informeren over een bepaalde gebeurtenis of nieuwswaardigheid.
De intentie om een notificatie te versturen wordt uitgedrukt door de klasse InformeerActie (schema:InformAction) en kan beschreven worden aan de hand van eigenschappen die onder meer informatie meegeven over de doelgroep, inhoud en relevantie van het bericht. De doelgroep van een InformeerActie kan bepaald worden op basis van een doelgroep type — waarvan de invulling toepassing-specifiek is, bijvoorbeeld alle gebruikers van een bepaalde applicatie —, een geografisch gebied of een identificator.
De vertaling van deze doelgroep in een set van bestemmelingen (met een e-mailadres of telefoonnummer voor elke bestemmeling) valt buiten de scope van dit applicatieprofiel en moet uitgewerkt worden binnen een specifieke toepassing.

Aanvullende documentatie

Niet-normatief

Niet beschikbaar

Presentaties en ander materiaal

Niet beschikbaar

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met betrekking tot toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens.
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 08 Maart 2018
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: 8 november 2018
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 2 februari 2019

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.