Terug naar het overzicht

Applicatieprofiel Perceel

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

In Vlaanderen wordt er door Informatie Vlaanderen en de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD) gewerkt aan één authentieke bron voor perceelsinformatie (uniek percelenplan). Binnen deze bron wordt elk privaat/eigendoms- perceel in Vlaanderen uniek geïdentificeerd en gekenmerkt door een geometrische voorstelling, (bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000 OF in lijn met de aanbevelingen in de INSPIRE dataspecificaties voor kadastrale percelen (link)). De AAPD vervult de rol van beheerder van deze bron en voert deze uit volgens de principes overeengekomen met Informatie Vlaanderen en gebruikers van perceelsinformatie in Vlaanderen. De gegevens in deze bron worden verspreid onder verschillende productvormen (Administratief perceel (ADP) in de Basiskaart Vlaanderen (GRB), kadastrale percelen (CaPa) in het kadastraal perceelsplan (CADGIS), …).
Via dit initiatief wensen overheden in Vlaanderen in samenwerking met de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD) perceelsinformatie in Vlaanderen semantisch te modelleren. De resulterende standaard ‘percelen’ moet vlot kunnen worden hergebruikt door alle belanghebbenden.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor Percelen
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 14 Maart 2019
  • Einde publieke review: 15 april 2020
  • Kandidaatstandaard voorgelegd aan werkgroep datastandaarden: 23 april 2020
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 18 juni 2020

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.