Terug naar het overzicht

Applicatieprofiel Toeristische Logies - basis

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Via dit initiatief wensen overheden in Vlaanderen als eerste stap de logiesdata semantisch te modelleren en te streven naar een semantische standaard: ‘Toeristische Logies - basis’. Het Toeristisch Vocabularium wordt in lijn gebracht met vigerende (internationale) standaarden en verrijkt waar relevant (Vlaamse initiatieven en regelgeving).
Toerisme Vlaanderen (TVL) wenst daarbij haar logiesregister semantisch te ontsluiten als Linked Open Data. Dit initiatief vloeit voort uit het Logiesdecreet en TVA decreet. Het objectief is dat deze kerndata vlot hergebruikt kan worden door alle belanghebbenden.
Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Informatie Vlaanderen (AIV) die TVL methodologisch ondersteunt in het tot stand komen van een standaard en tevens treedt AIV als kwaliteitsbewaker op dat het toeristisch vocabularium deel uitmaakt van het stelsel van Open standaarden voor Linkende Overheden (OSLO). Alle belangrijke stakeholders privaat of overheid die direct of indirect met logies te maken hebben worden uitgenodigd. Dit initiatief is een eerste stap, maar het is de intentie om toekomstgericht ook andere toeristische deeldomeinen te standaardiseren.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met betrekking tot logies.
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 01 september 2018
  • Datum van erkenning door werkgroep datastandaarden: 14 maart 2019
  • Datum van erkenning door Stuurorgaan: 5 december 2019

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.