Terug naar het overzicht

Vlaamse URI-Standaard voor Data

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Type toepassing
Aanbevolen (vrijwillig)
Categorie
Technische standaard

Voorliggend document beschrijft de vormregels waaraan URI's (Uniform Resource Identifiers) die door Vlaamse overheden worden toegekend, dienen te voldoen om data-resources op een uniforme manier te ontsluiten via het Web. Dit document beschrijft hoe “Uniform Resource Identifiers” (URI’s) dienen vervaardigd te worden om die resources persistent te identificeren. Hierdoor kunnen achterliggende systemen evolueren terwijl de URI onveranderd blijft. De vormregels zijn niet noodzakelijk van toepassing op URI's van services, maar wel voor data die via services worden ontsloten.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Persistente en dereferencieerbare identificatoren voor data
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 23 maart 2017
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: 10 april 2018
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 22 mei 2018

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.