Terug naar het overzicht

Vocabularium Toestemming

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Type toepassing
Aanbevolen (vrijwillig)
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Dit vocabularium werd ontwikkeld om informatie te beschrijven over toestemmingen (consent) die gevraagd worden door Publieke Organisaties om bepaalde verwerkingsactiviteiten te stellen met persoonsgegevens van burgers en ondernemers. Naast een definitie van de verwerkingsactiviteiten waar toestemming voor gevraagd wordt en relevante relaties met andere organisaties die de gegevens zullen verwerken of extra informatie in de vorm van een privacy- of cookieverklaring bevat dit vocabularium ook een entiteit 'Toestemming' waarmee een specifieke toestemming van een Agent voor een bepaalde verwerkingsactiviteit kan gecapteerd worden.
De toepassing van dit vocabularium garandeert geen conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) maar biedt hergebruikers een instrument om de relevante entiteiten en relaties die nodig zijn in de context van een correcte verwerking van persoonsgegevens op een gestructureerde manier te beschrijven.

Aanvullende documentatie

Niet-normatief

Niet beschikbaar

Presentaties en ander materiaal

Niet beschikbaar

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met betrekking tot toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens.
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 08 Maart 2018
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: 8 november 2018
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 07 februari 2019

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.