Terug naar het overzicht

Vocabularium Transactie

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Type toepassing
Aanbevolen (vrijwillig)
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Dit vocabularium is een uitbreiding op het OSLO-Dienst vocabularium. Het definieert extra klassen en attributen voor het beschrijven van publieke dienstverlening in een transactionele context, met andere woorden wanneer een bepaalde Agent (bv. een natuurlijk persoon) een bepaalde publieke dienst consumeert, bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart.
In dit vocabularium worden termen gespecifieerd om de status van de consumptie van een publieke dienst te documenteren, met onder meer eigenschappen die aanduiden of er op een bepaald tijdstip een actie nodig is van de afnemer om de dienstverlening te kunnen verder zetten.
Verder werden termen hergebruikt uit de ISA Core Criterion and Core Evidence Vocabulary om de dynamiek te specifiëren tussen criteria die worden opgelegd om van een bepaalde Publieke Dienstverlening gebruik te kunnen maken en de antwoorden en bewijzen die door afnemers worden aangeleverd om te staven dat zij aan deze criteria voldoen.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met betrekking tot de dienstverlening die wordt afgenomen bij de overheid door burgers en ondernemers
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 08 Maart 2018
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: 8 november 2018
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 2 februari 2019

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.