Terug naar het overzicht

Data standaarden wegenenverkeer

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Type toepassing
Aanbevolen (vrijwillig)
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Het beleidsdomein MOW zet in op data standaarden voor het brede domein van wegen en verkeer. De objecttypenbibliotheek (OTL) specificeert een implementatiemodel voor de data-uitwisseling gedurende de volledige levenscyclus van onderdelen en installaties die in brede zin verband houden met wegen en verkeer zoals gespecificeerd in de verschillende Standaardbestekken 250, 260 en 270. Op basis van een aangepaste proces en methode voor dit domein worden vocabularia met bijhorende codelijsten opgesteld. Deze vocabularia vormen de basis voor één master-implementatiemodel waarmee alle data rond weg(aanhorigheden) als één datastroom uitgewisseld kan worden. Dit master implementatiemodel wordt ook aangeboden in kleinere implementatiemodellen gericht op aspect.

De vocabularia, implementatiemodellen en codelijsten worden gepubliceerd op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Erkenningsprocedure voor data standaarden in Vlaanderen
  • Organisatorisch werkingsgebied: Alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 08 Maart 2020
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: 10 April 2020
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: 22 Mei 2020

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen met Agentschap Wegen en Verkeer via dit formulier of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.