Terug naar het overzicht

OSLO Dossier

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Het opvolgen van dossiers en de latere archivering van diezelfde dossiers is een onderwerp waar alle overheden in Vlaanderen mee geconfronteerd worden. Een efficiënte opvolging en archivering, op een consistente manier overheen verschillende entiteiten, vereist een (meta)datastandaard die generiek genoeg is om VO-breed in te zetten en tegelijk genoeg vrijheid laat voor context-specifieke implementaties. Als vertrekpunt voor deze oefening wordt gebruik gemaakt van een bestaande ontologieën, voorbereid door Departement Omgeving en Het Facilitair Bedrijf en andere relevante bestaande semantische datastandaarden (FRBR, Dublin Core, PREMIS, EAD DBPedia, …).

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met dossieren.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Vlaamse en lokale overheden
  • Datum van aanmelding: 14 maart 2019

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.